Aglan

Lek Aglan to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu chorób reumatoidalnych, w tym zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Choć Aglan może przynieść ulgę w bólu i zesztywnieniu stawów, należy pamiętać, że jak każdy lek, może powodować działania niepożądane. W tym artykule omówimy skład, zastosowanie, dawkowanie oraz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z lekiem Aglan.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lek Aglan 15 to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który zawiera aktywny składnik meloksykam. Jest to lek selektywny inhibitor wychwytu COX-2, który blokuje produkcję mediatorów stanu zapalnego w organizmie.

Meloksykam, będący składnikiem leku Aglan, należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jego działanie polega na hamowaniu enzymu cyklooksygenazy (COX), który bierze udział w produkcji mediatorów stanu zapalnego, takich jak prostaglandyny. Meloksykam, w przeciwieństwie do innych NLPZ, jest selektywnym inhibitorem wychwytu COX-2, co oznacza, że blokuje produkcję prostaglandyn wyłącznie w miejscu zapalenia, a nie w innych tkankach organizmu.

Skład leku Aglan obejmuje również substancje pomocnicze, takie jak celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, talk, stearynian magnezu, hypromeloza, polietylenoglikol 400 i dwutlenek tytanu.

Składniki pomocnicze są ważne, ponieważ mają wpływ na procesy wchłaniania i rozkładu leku w organizmie. Na przykład celuloza mikrokrystaliczna i laktoza jednowodna są używane jako wypełniacze, aby zapewnić odpowiednią objętość tabletki, a stearynian magnezu działa jako środek przeciwzbrylający.

Aktywny składnik leku, meloksykam, działa poprzez hamowanie enzymu cyklooksygenazy (COX), który bierze udział w produkcji mediatorów stanu zapalnego, takich jak prostaglandyny. Działanie leku Aglan polega na selektywnym hamowaniu COX-2, co oznacza, że blokuje produkcję prostaglandyn wyłącznie w miejscu zapalenia.

Działanie leku Aglan polega na zmniejszeniu stanu zapalnego, który jest przyczyną bólu, zaczerwienienia, obrzęku i gorączki. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, lek Aglan przynosi ulgę w bólu i zesztywnieniu stawów u pacjentów z chorobami reumatoidalnymi, takimi jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Lek Aglan jest stosowany również w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, biodrowych i rąk. Choroba ta jest spowodowana uszkodzeniem chrząstki stawowej, która prowadzi do bólu i ograniczenia ruchomości stawów. Lek Aglan działa poprzez zmniejszenie stanu zapalnego w stawach, co przynosi ulgę w bólu i ograniczeniu ruchomości stawów.

Lek Aglan może być również stosowany w leczeniu zapalenia błony śluzowej żołądka, ponieważ działa przeciwzapalnie na tkanki błony śluzowej. Jest to ważne, ponieważ zapalenie błony śluzowej żołądka może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak wrzody i krwawienia.

Głównym wskazaniem do stosowania leku Aglan są choroby reumatoidalne, w tym zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupareumatoidalne zapalenie stawów oraz choroba zwyrodnieniowa stawów. Choroby te charakteryzują się stanem zapalnym stawów, które prowadzi do bólu, zaczerwienienia, obrzęku i ograniczenia ruchomości stawów. Lek Aglan działa przeciwzapalnie, zmniejszając stan zapalny i przynosząc ulgę w bólu i zesztywnieniu stawów.

Lek Aglan może również być stosowany w leczeniu stanów pourazowych, takich jak bóle pleców, bóle mięśniowe i bóle pooperacyjne. Działa on przeciwbólowo, łagodząc ból i zmniejszając obrzęk.

Innym wskazaniem do stosowania leku Aglan jest zapalenie błony śluzowej żołądka, które jest spowodowane stanem zapalnym w błonie śluzowej żołądka. Lek Aglan działa przeciwzapalnie na tkanki błony śluzowej, łagodząc objawy zapalenia i zmniejszając ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak wrzody i krwawienia.

Lek Aglan może być również stosowany w leczeniu innych schorzeń, takich jak choroby układu moczowo-płciowego, zapalenie okostnej i choroby oczu. Wszelkie wskazania do stosowania leku Aglan powinny być ustalone przez lekarza na podstawie diagnozy i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przede wszystkim, leku Aglan nie należy stosować u pacjentów uczulonych na meloksykam, substancję czynną leku, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w tabletkach. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, takiej jak trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, języka lub gardła, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Lek Aglan jest przeciwwskazany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz u pacjentów, u których występują krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje jelit. W przypadku stosowania Aglanu u pacjentów z chorobami żołądka i jelit istnieje ryzyko nasilenia objawów choroby i powikłań. W takim przypadku, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia innej opcji terapeutycznej.

Lek Aglan jest przeciwwskazany również u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub nerek. W przypadku pacjentów z niewydolnością serca, stosowanie Aglanu może prowadzić do nagromadzenia płynów w organizmie i pogorszenia stanu zdrowia. W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek, lek może nie być usuwany z organizmu w sposób prawidłowy i prowadzić do poważnych działań niepożądanych.

Lek Aglan jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe, ponieważ może zwiększać ryzyko krwawienia. Podobnie, Aglan jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami krwawienia lub ryzykiem krwawienia, takich jak osoby poddawane zabiegom chirurgicznym lub zabiegom dentystycznym.

Innymi przeciwwskazaniami do stosowania leku Aglan są: astma, reakcje alergiczne na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ciąża, laktacja i wiek poniżej 18 lat.

 • W przypadku chorób reumatycznych i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, zalecana dawka leku Aglan wynosi 15 mg na dobę, podawana jednorazowo lub dzielona na dwie dawki po 7,5 mg rano i wieczorem. 
 • W przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów, zalecana dawka wynosi 7,5 mg na dobę.
 • W przypadku bóli pourazowych, zalecana dawka Aglanu wynosi 7,5 mg na dobę, podawana jednorazowo lub dzielona na dwie dawki po 3,75 mg rano i wieczorem.
 • W przypadku stanów zapalnych błony śluzowej żołądka, zalecana dawka Aglanu wynosi 15 mg na dobę, podawana jednorazowo lub dzielona na dwie dawki po 7,5 mg rano i wieczorem.
 • W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, zalecana dawka leku Aglan powinna być zmniejszona do 7,5 mg na dobę lub w przypadku wystąpienia ostrej niewydolności nerek, lek powinien być natychmiast odstawiony.
 • W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zalecana dawka Aglanu powinna być zmniejszona do 7,5 mg na dobę i lek powinien być stosowany ostrożnie.
 • W przypadku pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecana dawka Aglanu powinna być zmniejszona do 7,5 mg na dobę.

Podczas stosowania leku Aglan, należy unikać jednoczesnego stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Pacjenci stosujący leki moczopędne, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Aglanu, ponieważ te leki mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Przede wszystkim, należy unikać jednoczesnego stosowania Aglanu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takimi jak aspiryna, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen lub naproksen, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych, takich jak krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku konieczności stosowania kilku NLPZ, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia optymalnego schematu leczenia.

Lek Aglan może wpływać na działanie innych leków, zwłaszcza tych metabolizowanych przez wątrobę. W przypadku jednoczesnego stosowania Aglanu z lekami takimi jak lit, metotreksat, kumaryna, cyklosporyna, fenobarbital, fenytoina, sulfonamidy lub warfaryna, należy skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania dawek lub wyboru innej opcji terapeutycznej.

Podczas stosowania Aglanu, należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków moczopędnych, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Lek Aglan może zmniejszać skuteczność leków przeciwpłytkowych i leków przeciwzakrzepowych, takich jak aspiryna, klopidogrel, heparyna, dabigatran, rivaroksaban lub apiksaban, co zwiększa ryzyko krwawienia. Pacjenci stosujący te leki powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Aglanu.

Podczas stosowania Aglanu, należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwpadaczkowych, takich jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina lub walproinian, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem Aglanu to zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zgaga, zaparcia lub bóle w nadbrzuszu. Mogą one występować u około 10% pacjentów stosujących lek. Dlatego, Aglanu nie należy stosować u pacjentów z nawracającą chorobą wrzodową żołądka lub jelit.

Innymi częstymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem Aglanu są zawroty głowy, bóle głowy, senność, bezsenność, tachykardia, wysypka skórna, świąd skóry, obrzęk naczynioruchowy, a także wzrost aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny. Mogą one występować u około 1-10% pacjentów stosujących lek.

Rzadziej mogą występować poważne działania niepożądane, takie jak krwawienia z przewodu pokarmowego, perforacje jelitowe, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, reakcje anafilaktyczne, zaburzenia widzenia lub kołatanie serca. Te działania niepożądane występują zwykle u mniej niż 1% pacjentów stosujących lek.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak krwawienia z przewodu pokarmowego lub reakcje anafilaktyczne, pacjent powinien natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • aglan
 • aglan-15
 • leki
 • meloksykam
 • niesteroidowe-leki-przeciwzapalne
 • NLPZ
 • poradnik