Amoksiklav

Amoksiklav

Amoksiklav to antybiotyk o szerokim spektrum działania, stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Przepisywany jest najczęściej w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, w przypadku zakażenia kości, zakażenia skóry, w infekcjach po ukąszeniach zwierząt.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Amoksiklav (250 mg + 125 mg) jest antybiotykiem w postaci tabletek powlekanych i jak każdy antybiotyk służy do leczenia zakażeń bakteryjnych.

Nie nie jest skuteczny w leczeniu zakażeń wirusowych.

Amoksiklav wydawany jest na receptę. Zawiera dwa różne leki (dwie substancje czynne):

 • amoksycylinę należącą do grupy leków nazwanych penicylinami
 • kwas klawulanowy, który ma przeciwdziałać zahamowywaniu działania amoksycyliny.
 • pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, sodu kroskarmeloza, stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, talk, hydroksypropyloceluloza, etyloceluloza, polisorbat 80, cytrynian trietylu, tytanu dwutlenek, talk.

Opakowania leku Amoksiklav – butelki z brązowego szkła zawierają 15 lub 21 białych, podłużnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Amoksiklav to lek stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Przepisywany jest najczęściej w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, w przypadku zakażenia dolnych dróg oddechowych, w przypadku zakażenia kości, zakażenia skóry, w infekcjach po ukąszeniach zwierząt. Lek ten leczy także ostre bakteryjne zapalenie zatok, poszpitalne zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego.

Leku Amoksiklav nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku lub inny składnik leku
 • jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek ciężkie reakcje skórne na jakikolwiek inny antybiotyk, w tym wysypka skórna
 • jeśli u pacjenta doszło do zapalenia wątroby lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych stosowaniem antybiotyku

Przed zastosowaniem leku Amoksiklav należy omówić́ jego przyjmowanie z lekarzem lub farmaceutą. Zwłaszcza jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, zmaga się z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub nie oddaje regularnie moczu.

Stosowanie leku Amoksiklav może pogorszyć przebieg niektórych istniejących chorób pacjenta lub spowodować ciężkie działania niepożądane (takie jak reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego).

Amoksiklav może wpływać na wyniki badań moczu lub krwi, zaburzając wyniki tych badań.

Lek może wywoływać działania niepożądane zaburzające zdolności do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Zastosowanie Leku Amoksiklav u pacjentek w ciąży, karmiących piersią oraz podejrzewających lub planujących ciążę powinno być poprzedzone poradą lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ma możliwość zbadania, jaki rodzaj bakterii wywołał zakażenie i w zależności od wyników badania, przepisać pacjentowi inną dawkę leku Amoksiklav lub inny lek.

Jak w przypadku każdego leku, należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwy wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, ostatnio i i tych, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to także tych, które wydawane są bez recepty, w tym substancji ziołowych i suplementów.

W zależności od przyjmowanej substancji lub leku, lekarz może zdecydować o konieczności modyfikacji dawki leku Amoksiklav, zlecić dodatkowe badania i kontrolę pacjenta lub zmienić dawkę innego leku – np. zlecając dostosowanie dawki leku przeciwzakrzepowego w przypadku stosowania leku Amoksiklav wraz z warafryną.

Lek Amoksiklav należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do swojego lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku Amoksiklav zależne jest od masy ciała pacjentów:

 • dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg i większej – standardowo stosowana jest jedna tabletka trzy razy na dobę
 • dzieci w wieku do 6 lat i o masie ciała mniejszej niż 40 kg – powinny otrzymywać lek Amoksiklav w postaci zawiesiny doustnej, a stosowanie tabletek powlekanych Amoksiklav nie jest zalecane
 • pacjenci z chorobami nerek i wątroby – dawkowanie leku może być zmienione
 • pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby – w celu kontroli jej pracy mogą mieć częściej wykonywane badania krwi.

Tabletki Amoksiklav należy połykać w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

Lek Amoksiklav należy przyjmować w dawkach podzielonych, zachowując równe, co najmniej 4-godzinne, przerwy między dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

Lek Amoksiklav nie powinien być przyjmowany dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pomimo upływu tego czasu objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Skutkami przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Amoksiklav (przedawkowanie leku Amoksiklav) mogą być: podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

W przypadku przyjęcia większej dawki lub przyjęcia większej dawki i wystąpienia takich objawów, należy skontaktować z lekarzem tak szybko, jak to możliwe, mając ze sobą tekturowe opakowanie lub butelkę po leku, aby pokazać lekarzowi.

Jeżeli pacjent zapomni o zażyciu leku Amoksiklav, powinien przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o konieczności zażycia leku. Kolejna dawka leku powinna być przyjęta dopiero po upływie 4 godzin.

Należy przyjmować lek Amoksiklav aż do zakończenia leczenia. Nie należy przerywać przyjmowania leku, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Do zwalczenia zakażenia potrzebne są wszystkie dawki leku. Przerwanie przyjmowania leku może prowadzić do nawrotu choroby lub uodpornienia się bakterii na jego substancje czynne.

Pamiętaj, w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Amoksiklav, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek Amoksiklav może powodować działania niepożądane. Mogą nimi być:

Reakcje alergiczne:

 • wysypka skórna
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • gorączka, ból stawów, obrzęk węzłów chłonnych
 • obrzęk naczynioruchowy
 • omdlenie

Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych objawów jest podstawą do przerwania przyjmowania leku i natychmiastowego kontaktu z lekarzem.

Zapalenie jelita grubego, z wodnistą biegunką, bólem żołądka i gorączka wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej.

Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób) to biegunka.

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób) to kandydoza oraz nudności i wymioty. Nudności bywają częste w przypadku przyjmowania dużych dawek leku i by im zapobiec należy przyjmować lek przed jedzeniem.

Działania niepożądane występujące niezbyt często(rzadziej niż u 1 na 100 osób) to wysypka skórna, świąd, pokrzywka, niestrawność, zawroty głowy i ból głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane, które mogą̨ pojawić się w wynikach badań krwi: zwiększenie aktywności enzymów wytwarzanych w wątrobie.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) to wysypka skórna, która może zmieniać się w pęcherzyki i wygląda jak małe tarcze strzelnicze.

Wystąpienie któregokolwiek z objawów należy pilnie skontaktować z lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane, które mogą pojawić się w wynikach badań krwi to mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi i mała liczba krwinek białych.

Inne działania niepożądane występowały u bardzo małej liczby osób, ale ich dokładna częstość nie jest znana:

 • reakcje alergiczne
 • zapalenie jelita grubego
 • ciężkie reakcje skórne
 • septyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka na skutek zwiększenia we krwi stężenia bilirubiny
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • przedłużony czas krzepnięcia krwi
 • obudzenie ruchowe
 • drgawki
 • czarny język, który wygląda jak włochaty
 • rozwój zakażenia poprzez nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych

Działania niepożądane, które mogące pojawić się w wynikach badań krwi to znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych, mała liczba krwinek czerwonych i kryształy w moczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

 • ŸLekk należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, chroniąc przed wilgocią.
 • Ÿ  Nie można stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Informacje o sposobie postępowania z przeterminowanymi i nieuży

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 14.05.2024
 • amoksiklav
 • antybiotyk
 • lek
 • lek przeciwbakteryjny
 • leki
 • zakażenia bakteryjne