Azimycin – co to jest za lek?

Co to jest lek Azimycin i w jakim celu się go stosuje?

Azimycin zawiera jako substancję czynną azytromycynę, która jest antybiotykiem azalidowym z grupy makrolidów o szerokim zakresie działania. Działa bakteriobójczo na wrażliwe drobnoustroje.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Główne wskazania do stosowania leku Azimycin są następujące schorzenia:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok,
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe,
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący – pierwszy objaw boreliozy z Lyme; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych,
 • choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie. Lek Azimycin jest dostępny również w postaci tabletek powlekanych o mocy 125 mg i 250 mg oraz w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej o mocy 200 mg/5 ml i 100 mg/5 ml

Nie należy stosować leku Azimycin, jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azimycin należy omówić z lekarzem możliwość leczenia tym preparatem medycznym, jeśli zachodzą poniższe stany chorobowe:

 • występują stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca (istotne zwłaszcza u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku): – wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca,
 • ciężka niewydolność serca,
 • bardzo wolna czynność serca (zwana bradykardią),
 • zaburzenia elektrolitowe we krwi, zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu,
 • przyjmowanie innych leków mogących powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG,
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek,
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • nowe zakażenie,
 • zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub umysłowe (psychiczne),
 • pacjent ma chorobę przenoszoną drogą płciową: lekarz powinien upewnić się czy u pacjenta nie współistnieje zakażenie kiłą,
 • pacjent stosuje pochodne ergotaminy (preparaty sporyszu),
 • pacjent ma zakażone rany oparzeniowe.

Jak każdy lek, lek Azimycin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęstsze działania niepożądane to :

 • Reakcje uczuleniowe: gwałtownie przebiegająca ciężka reakcja uczuleniowa prowadząca do wstrząsu lub nagłe trudności z oddychaniem i przełykaniem, obrzęk warg, języka, twarzy i szyi, swędząca wysypka, zwłaszcza występująca na całym ciele.
 • Reakcje skórne: osutka skórna charakteryzująca się szybkim pojawianiem się obszarów zaczerwienienia skóry usianych niewielkimi krostkami (pęcherzykami wypełnionymi białym lub żółtym płynem); ciężka wysypka skórna powodująca zaczerwienienie i łuszczenie; ciężka pęcherzyca i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych, związana z wysoką gorączką i bólem stawów. Może to być ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP, występuje rzadko), rumień wielopostaciowy, pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespól Stevensa-Johnsona) lub toksyczna nekroliza naskórka (wszystkie występują z nieznaną częstością).
 • Ciężka reakcja nadwrażliwości mogąca obejmować gorączkę, wysypkę skórną, obrzęk narządowy, zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia) oraz zapalenie narządów wewnętrznych (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia:

 • Ciężkiej lub przewlekłej biegunki z obecną krwią lub śluzem.
 • Osłabienia, braku łaknienia, zażółcenia skóry i białek oczu, ciemnego zabarwienia moczu, odbarwienia kału, bólu brzucha, szczególnie w prawym podżebrzu.
 • Nietypowej skłonności do powstawania siniaków lub krwawienia – objawów małopłytkowości (zmniejszenia liczby płytek krwi).
 • Szybkiej (częstoskurcz komorowy) lub nieregularnej pracy serca lub zmiany w rytmie pracy serca w zapisie elektrokardiogramu.
 • Zmniejszenia ilości oddawanego moczu, osłabienia, obrzęków, duszności, braku łaknienia, nudności i wymiotów, świądu skóry, drobnych wybroczyn na skórze, bólu w okolicy lędźwiowej, krwiomoczu.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, jest szczególnie ważne, aby powiedzieć o tym lekarzowi:

 • leki wpływające na odstęp QT, takie jak – chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca), – cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka), – terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii), – leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd, – leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram, – fluorochinolony (stosowane w zakażeniach), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna,
 • leki zobojętniające (Azimycin należy podawać co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po przyjęciu leków zobojętniających),
 • doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna;
 • alkaloidy sporyszu (stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi), np. ergotamina stosowana z azytromycyną może spowodować zatrucie sporyszem,
 • digoksyna (stosowana w zaburzeniach czynności serca),
 • kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej),
 • cyklosporyna (stosowana w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po przeszczepieniu narządów),
 • atorwastatyna (lek stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu),
 • ryfabutyna (stosowana w leczeniu HIV lub gruźlicy).

Lek Azimycin może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla dziecka.

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie leczenia azytromycyną, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.01.2024
 • #antybiotyk
 • #azytromycyna
 • #zapaleniegardła
 • #zapaleniepłuc
 • #zapalenieucha