Budezonid

Co to jest lek Budezonid i w jakim celu się go stosuje?

Lek budezonid to preparat wziewny, substancja czynna leku budezonid to budezonid, należący do grupy leków nazywanych kortykosteroidami, ma działanie objawowe, ogranicza objawy alergii wziewnych.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Budezonid jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w tym zapalenie płuc.

Lek budezonid jest stosowany w celu zmniejszenia zmian zapalnych w płucach, łagodzi objawy astmy. Astma jest spowodowana stanem zapalnym dróg oddechowych. Regularne stosowanie leku budezonid pomaga zapobiegać napadom astmy i ułatwia oddychanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Leki zawierające budezonid stosuje się również w poniższych przypadkach:

 • alergiczny nieżyt nosa,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • choroba Leśniowskiego-Crohna.

Sytuacje, w których kategorycznie nie należy przyjmować leku budezonid:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono gruźlicę płuc -występująca aktualnie lub przebyta.

Działania niepożądane w czasie przyjmowania leku budezonid to:

 • zakażenie dróg oddechowych w czasie stosowania leku budezonid (możliwe objawy: nasilony kaszel, gorączka, wydzielina w drogach oddechowych),
 • trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem lub kaszel, nasilenie objawów astmy,
 • wysypka, świąd, pokrzywka- skórne reakcje alergiczne,
 • trudności w oddychaniu lub przełykaniu, podrażnienie gardła,
 • zawroty głowy, obrzęk twarzy lub gardła,
 • zmiana masy ciała: zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała, księżycowaty kształt twarzy, osłabienie i otyłość brzuszna; mogą to być objawy zaburzenia hormonalnego, tzw. zespołu Cushinga,
 • skrajne osłabienie,
 • nudności, biegunka utrzymująca się w czasie stosowania leku budezonid,
 • nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia w czasie stosowania leku budezonid ,
 • problemy ze snem,
 • depresja lub odczucie niepokoju, niepokój ruchowy, nerwowość, nadmierne pobudzenie lub rozdrażnienie.

Mogą wystąpić również inne działania niepożądane, ale częstość ich występowania jest nieznana

Nie należy połykać kapsułek budezonid – należy je stosować jedynie wziewnie za pomocą inhalatora dołączonego do opakowania. Kapsułki budezonid należy stosować jedynie za pomocą inhalatora dołączonego do opakowania. Nie należy stosować innego inhalatora.

Nie należy stosować leku budezonid do leczenia ostrych napadów duszności.

Należy przepłukać jamę ustną wodą po każdorazowym zastosowaniu leku budezonid w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażeń grzybiczych jamy ustnej. Wody tej nie należy połykać.

W celu złagodzenia objawów astmy pacjent powinien mieć zawsze przy sobie krótko działający lek rozszerzający oskrzela. Okresowo lekarz może przeprowadzić badanie czynności nadnerczy. Zalecane jest, aby pacjenci nosili zawsze przy sobie kartę informującą o tym, że chorują na astmę.

W sytuacjach stresowych, takich jak uraz lub zabieg chirurgiczny, lekarz może zalecić zastosowanie dodatkowych kortykosteroidów.

Zastąpienie kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym kortykosteroidem podawanym wziewnie może ujawnić istnienie reakcji alergicznych, takich jak: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które wcześniej były tłumione przez kortykosteroid stosowany doustnie.

U pacjentów może wystąpić letarg, ból mięśni i stawów, nudności lub wymioty. Reakcje alergiczne mogą być leczone za pomocą leków przeciwhistaminowych lub kortykosteroidów stosowanych miejscowo.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, szczególnie chodzi o:

 • leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. itrakonazol, ketokonazol, klarytromycyna, ryfampicyna),
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir, nelfinawir, atazanawir),
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. amiodaron).

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Lekarz omówi z pacjentką ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku budezonid w okresie karmienia piersią. Jeśli kobieta karmi piersią powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem tego leku. Lekarz omówi z pacjentką ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Postacie leków, w jakich występuje budezonid to:

 • proszek do inhalacji,
 • zawiesina do nebulizacji,
 • pianka doodbytnicza,
 • aerozol do nosa,
 • tabletki o przedłużonym uwalnianiu,
 • inhalator proszkowy.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #alergia
 • #histamina
 • #kortykosteroidy
 • #lekwziweny
 • #pochp