Czy istnieją ograniczenia dotyczące czasu trwania zwolnienia online

Teraz możesz skorzystać z konsultacji lekarskiej przez internet i otrzymać elektroniczne L4 na określony czas. Sprawdź, ile dni można być na zwolnieniu, jakie jest wynagrodzenie chorobowe i jakie są zasady prawne. Sprawdź jak dokładnie działa to szybkie, wygodne i legalne rozwiązanie. Dowiedz się więcej na temat tego rozwiązania już teraz i zaoszczędź czas na wizytach lekarskich!

W dzisiejszych czasach, otrzymywanie zwolnienia lekarskiego może być łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, zwłaszcza dzięki możliwości konsultacji online z lekarzem. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które z różnych powodów nie mogą osobiście udać się do gabinetu lekarskiego. Jakie są kluczowe informacje dotyczące zwolnienia lekarskiego przez internet? Od roku 2018 wszystkie zwolnienia lekarskie wystawiane są w formie elektronicznej.

W celu uzyskania zwolnienia lekarskiego online, pierwszym krokiem jest skorzystanie z konsultacji lekarskiej online. W trakcie takiej konsultacji lekarz przeprowadzi wywiad medyczny i oceni stan zdrowia pacjenta. Na tej podstawie lekarz może wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie, które będzie formą dokumentu elektronicznego.

Zwolnienie lekarskie, czyli L4, jest dokumentem potwierdzającym niezdolność do pracy z powodu stanu zdrowia pacjenta. Lekarz stwierdzi, czy pacjent jest niezdolny do wykonywania pracy z powodu problemów zdrowotnych.

L4 online jest legalne i może być wystawione przez lekarza po konsultacji online. Takie elektroniczne zwolnienie lekarskie może być uzyskane na określony czas w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Konsultacja online z lekarzem pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek, zwłaszcza w przypadku długotrwałych chorób. Pacjent nie musi wychodzić z domu ani czekać w kolejkach w przychodniach żeby otrzymać zwolnienie lekarskie.

Zwolnienie lekarskie online można otrzymać kiedy stan pacjenta nie pozwala na wykonywanie pracy.

Przyjmuje się, że maksymalna liczba dni, które można spędzić na zwolnieniu lekarskim (L4), to ogółem 182 dni w ciągu roku, co równa się 6 miesiącom. Niemniej jednak istnieje możliwość wydłużenia tego okresu w zależności od sytuacji pracownika. Ważną informacją jest także to, że w każdym nowym roku kalendarzowym limit dni na L4 zostaje zresetowany, umożliwiając pracownikowi korzystanie z nowego limitu dni.

Wystarczy zapisać się na wizytę w Telemedi aby już nawet w ciągu godziny lekarz mógł wystawić zwolnienie lekarskie.

Tak. Bezpieczeństwo i legalność zwolnienia lekarskiego online są takie same jak w przypadku tradycyjnego zwolnienia papierowego. Korzystanie z zwolnienia lekarskiego online jest w pełni zgodne z prawem, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, szczególnie z uwzględnieniem artykułu nr 55 tej ustawy.

Dla wielu osób wykonujących umowy zlecenia może być zaskoczeniem, że nie mają automatycznego prawa do zwolnienia lekarskiego. Aby uzyskać takie świadczenie, konieczne jest opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS przez 90 dni. Dopiero po tym okresie opłacania ubezpieczenia chorobowego, osoba wykonująca umowę zlecenie może starać się o świadczenia chorobowe.

Przyjmuje się że można otrzymać zwolnienie lekarskie na maksymalnie 182 dni w roku, ale są od tego wyjątki.

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie należy:

  1. zarejestrować się na wizytę
  2. opowiedzieć lekarzowi o objawach (i przyjmowanych lekach)
  3. lekarz decyduje czy wyda zwolnienie lekarskie i wdraża potrzebne leczenie
  4. zwolnienie lekarskie pojawia się na koncie pacjenta po około dobie

Zwolnienie lekarskie uprawnia pacjenta do wynagrodzenia chorobowego, które stanowi 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego na podstawie średniej pensji wypłacanej danej osobie przez ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym wystąpiła niezdolność do pracy z powodu choroby. Wynagrodzenie chorobowe w pierwszej kolejności opłaca pracodawca, po 33 dniach obowiązek wypłaty za wynagrodzenie chorobowe przechodzi do Zakładu ubezpieczeń społecznych.

Tak. Zwolnienie lekarskie można uzyskać na jeden dizeń

Tak, lekarz psychiatra może wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie, jeśli stwierdzi, że pacjent jest niezdolny do pracy z powodu problemów zdrowotnych.

Tak, zwolnienie lekarskie online można wystawić maksymalnie do 3 dni wstecz.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 24.04.2024
  • e-zwolnienie
  • L4
  • zwolnienia-lekarskie
  • zwolnienie
  • zwolnienie-chorobowe