Czy każdy pracodawca akceptuje zwolnienia online?

Czy każdy pracodawca akceptuje zwolnienia online? Artykuł analizuje rzeczywistość zwolnień lekarskich w formie elektronicznej i ich recepcję przez pracodawców. Od 2018 roku wszystkie zwolnienia w Polsce są wystawiane w formie online, ale czy są one bezwarunkowo akceptowane? Odkryjmy, jak funkcjonuje ten trend i jak pracodawcy podchodzą do tego nowego sposobu dokumentowania niezdolności do pracy.

W dobie szybkiego rozwoju technologii coraz więcej aspektów naszego życia przenosi się do świata online, w tym także procedury związane z zwolnieniami lekarskimi. Jednakże, czy każdy pracodawca akceptuje tego rodzaju dokumenty? Sprawdźmy, jakie są realia funkcjonowania zwolnień online i jak pracodawcy podchodzą do tego trendu.

Od 2018 wszystkie zwolnienia lekarskie wystawiane są w formie elektronicznej. Zarówno podczas teleporady, wizyty w gabinecie czy przez internet występuje ten sam mechanizm.

Zwolnienia udzielane w ramach teleporad nie są zwykle poddawane szczególnej kontroli, jednak mogą budzić pewne wątpliwości co do ich autentyczności jeśli są np udzielane zbyt często w mniemaniu pracodawcy lub kiedy ich wystawienie splata się w czasie z istotnymi zadaniami czy wydarzeniami w firmie. Sam fakt formy wystawiania e zwolnienia nie powinien powodować obaw ze strony pracownika ani pracodawcy.

Miejsce czy sposób odbytej wizyty nie wpływają na ważność zwolnienia lekarskiego.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez pierwsze 33 dni lub 14 dni w przypadku osób po 60. roku życia a w dalszej kolejności zasiłku chorobowego pacjent może się spodziewać ze strony ZUSu (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), po upływie 182 dni można starać się o świadczenie rehabilitacyjne.
Wypłata podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia brutto pracownika wyjątkiem jest L4 online wystawione w trakcie gdy w ciąży kondycja zdrowotna kobiety nie pozwala na pracę, wtedy wynagrodzenie chorobowe wynosi 100% wynagrodzenia.

Pracodawca nie ma dostępu do pełnych informacji o stanie zdrowia pracownika zgodnie z przepisami RODO z 21 lipca 2019 roku. Dzięki tym ograniczeniom pracodawca nie dowie się, jaki jest numer statystyczny choroby wpisany w L4. Ten kod precyzyjnie określa zdiagnozowaną dolegliwość.

Może natomiast sprawdzić kod literowy i cyfrowy. Kod literowy określa:

Kod A – zwolnienie lekarskie przez niezdolność do pracy po przerwie nie dłuższej niż 60 dni, z powodu choroby, tej samej co w przypadku poprzedniej niezdolności do pracy

Kod B – zwolnienie lekarskie przez niezdolność do pracy w czasie ciąży

Kod C – zwolnienie lekarskie przez niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu

Kod D – zwolnienie lekarskie przez niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą

Kod E – zwolnienie lekarskie powodowane chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Kod cyfrowy określa:


kod 1 – pracownik może wychodzić z domu jedynie do apteki lub do lekarza rodzinnego (lub innego specjalisty)

kod 2 – poruszanie się nie wpływa na stan pacjenta

Elektroniczne zwolnienie lekarskie to jedyne zwolnienie jakie obowiązuje w Polsce od roku 2018. Zwolnienie lekarskie online można otrzymać jeśli opłacane jest ubezpieczenie chorobowe:

  • z powodu choroby
  • pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych w związku z ciążą
  • pracownik miał wypadek w drodze do lub z pracy
  • pracownik brał udział w udział w badaniach jako dawca lub w procedurze pobrania komórek, tkanek, narządów, które uniemożliwiają pracownikowi wykonywanie obowiązków zawodowych.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie można uzyskać jeśli w trakcie ciąży pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków. Świadczenie chorobowe wynosi wtedy 100% jeśli pracownik opłaca ubezpieczenie chorobowe.

Zwolnienie lekarskie online jest legalne zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w szczególności z artykułem nr 55.

Jeśli chodzi o zwolnienie na chorego członka rodziny również jest możliwość wystawienia zwolnienia. W przypadku opieki nad chorym dzieckiem rodzice stają beneficjentami wynagrodzenia chorobowego. Rodzice mający dzieci w wieku poniżej 14 lat mają prawo do łącznie 60 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego, aby zająć się opieką nad nimi. Liczba dni urlopu nie zależy od liczby dzieci. Natomiast gdy dziecko skończy 14 lat, rodzic może skorzystać z maksymalnie 14 dni urlopu w roku, aby zapewnić opiekę nad starszym dzieckiem.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 24.04.2024
  • e-zwolnienie
  • L4
  • zwolnienia-lekarskie
  • zwolnienie
  • zwolnienie-chorobowe