E-recepta NFZ

Elektroniczne wystawianie recept - znane także jako e-recepta - to nowoczesny element systemu opieki zdrowotnej w Polsce. E-recepta na NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, to nowa, cyfrowa forma przepisywania leków, która ułatwia proces otrzymywania niezbędnych medykamentów przez pacjentów. W dobie cyfryzacji i rozwoju technologii, coraz większą popularność zdobywają usługi zdrowotne świadczone w formie elektronicznej. Właśnie w ten trend wpisuje się e-recepta.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

E-recepta online to elektroniczna forma tradycyjnej recepty, wystawiana przez lekarza za pośrednictwem specjalistycznego systemu informatycznego. Stanowi ona elektroniczny dokument potwierdzający prawo pacjenta do otrzymania określonego leku lub wyrobu medycznego. E-recepta może być zrealizowana w każdej aptece na terenie Polski, która posiada dostęp do systemu e-recept.

Dane zawarte na e-receptę są identyczne jak te na tradycyjnej recepcie. Znajdują się na niej takie informacje jak: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, nazwa przepisanego leku wraz z jego dawkowaniem, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który przepisał lek, a także data wystawienia i termin ważności recepty. Wszystko to jest zapisane w formie elektronicznej i dostępne dla pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). E-recepta może zawierać informacje o specjalnych uprawnieniach pacjenta do bezpłatnych leków, które dotyczą osób po 75. roku życia, kobiet w ciąży, oraz innych dodatkowych uprawnieniach pacjenta.

Wystawianie recept online jest proste i nie różni się zbytnio od procesu otrzymania tradycyjnej recepty. Aby otrzymać receptę wystarczy umówić się do lekarza stacjonarnie bądź zdalnie. Oto kroki, które musi podjąć pacjent, aby otrzymać e-receptę:

 1. Konsultacja lekarska: Aby otrzymać receptę online, pacjent musi najpierw skonsultować się z lekarzem. Konsultacja ta może odbyć się w tradycyjny sposób, podczas wizyty w gabinecie lekarskim, lub zdalnie, poprzez teleporadę. Podczas tej konsultacji lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmuje decyzję o zasadności wystawienia recepty.
 2. Wystawianie e-recepty: Jeśli lekarz stwierdzi, że pacjent potrzebuje określonego leku, może wystawić e-receptę. Wystawianie e-recepty odbywa się za pomocą systemu informatycznego. Lekarz online wprowadza do systemu wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane pacjenta, nazwa leku, dawkowanie i czas przyjmowania. Następnie system generuje unikalny kod, który jest przypisany do e-recepty.
 3. Otrzymanie informacji o e-recepcie: Po wystawieniu e-recepty, pacjent otrzymuje informacje o niej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Informacje te zawierają unikalny kod e-recepty, który jest niezbędny do jej realizacji w aptece. Pacjent może również sprawdzić status swojej e-recepty na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.
 4. Realizacja e-recepty: Aby zrealizować e-receptę, pacjent musi udać się do dowolnej apteki, która korzysta z systemu e-recept. W aptece pacjent musi podać kod e-recepty lub pokazać go w formie kodu kreskowego na swoim telefonie komórkowym lub wydrukowanej kartce. Farmaceuta, po wprowadzeniu kodu do systemu, ma dostęp do wszystkich informacji na temat przepisanego leku i może go wydać pacjentowi.

Recepta elektroniczna, podobnie jak jej tradycyjny odpowiednik, jest ważna przez 30 dni od daty jej wystawienia. To oznacza, że pacjent ma 30 dni na jej zrealizowanie, czyli zakup przepisanych leków lub wyrobów medycznych w aptece. Po tym czasie, e-recepta przestaje być ważna i nie może być zrealizowana.

Termin ten jest obliczany od dnia, który następuje po dniu wystawienia e-recepty w czasie konsultacji lekarskiej, co oznacza, że pacjent ma de facto pełne 30 dni na jej realizację. Przykładowo, jeśli e-recepta została wystawiona 1 sierpnia, jest ważna do końca dnia 31 sierpnia.

Istotne jest również to, że termin ten nie jest zależny od dnia, w którym pacjent dowiedział się o e-recepcie. Nawet jeśli pacjent dowiedział się o wystawionej e-recepcie kilka dni po jej wystawieniu, termin 30 dni jest liczony od dnia wystawienia, a nie od dnia otrzymania informacji.

W przypadku niezrealizowania e-recepty w wyznaczonym terminie, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który może wystawić nową e-receptę na te same leki lub wyroby medyczne. Ta sytuacja może mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy pacjent zapomniał o terminie ważności e-recepty, nie mógł znaleźć przepisanych leków w aptekach, lub z jakiegoś innego powodu nie był w stanie zrealizować e-recepty na czas.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to system, który umożliwia pacjentom dostęp do ich danych medycznych, w tym e-recept. Jest to bezpieczny i łatwy w obsłudze system, z którego można korzystać z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, w tym ze smartfona, tabletu czy komputera.

Po zalogowaniu do IKP pacjent ma możliwość przeglądania swojej historii leczenia, w tym przepisanych leków, badań diagnostycznych, skierowań oraz e-recept. Każda wystawiona e-recepta jest zapisywana na IKP wraz z pełnymi informacjami o przepisanym leku, dawkowaniu, czasie przyjmowania, jak również nazwiskiem lekarza, który przepisał lek i datą wystawienia e-recepty.

Jeśli pacjent ma ważną e-receptę, może łatwo zrealizować ją w dowolnej aptece. Wystarczy pokazać farmaceucie unikalny kod e-recepty lub kod kreskowy, który można wygenerować na IKP. Farmaceuta po wprowadzeniu kodu do systemu ma dostęp do wszystkich informacji o e-recepcie i może wydać pacjentowi przepisane leki.

Na IKP pacjent ma również możliwość śledzenia statusu swoich e-recept. Może sprawdzić, czy e-recepta jest jeszcze ważna, ile dni pozostało do końca jej ważności, czy została już zrealizowana, a jeśli tak, to kiedy i w jakiej aptece. Jest to szczególnie przydatne w przypadku choroby przewlekłej, gdzie pacjenci regularnie otrzymują e-recepty na stale stosowane leki.

Dodatkowo, IKP umożliwia pacjentom wygodne zarządzanie e-receptami bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki temu pacjenci, którzy mają utrudniony dostęp do placówek służby zdrowia, mogą łatwiej zarządzać swoim leczeniem. Jest to szczególnie ważne w dobie digitalizacji usług zdrowotnych i rosnącego znaczenia telemedycyny.

E-recepta online jest jednym z najważniejszych kroków w digitalizacji służby zdrowia i ma wiele zalet dla pacjentów, lekarzy i całego systemu opieki zdrowotnej. Oto niektóre z nich:

 1. Wygodne zarządzanie leczeniem: Dzięki e-receptom pacjenci mają łatwy dostęp do swoich recept i przepisanych leków, bez względu na to, gdzie się znajdują. Wszystko, czego potrzebują, to dostęp do internetu. Mogą sprawdzić swoje e-recepty na swoim internetowym koncie pacjenta, zarówno na komputerze, jak i na smartfonie.
 2. Oszczędność czasu i ograniczenie bariery geograficznej: E-recepty mogą być zrealizowane w dowolnej aptece, która korzysta z systemu e-recept, niezależnie od miejsca wystawienia e-recepty. Oznacza to, że pacjenci nie muszą już chodzić od apteki do apteki w poszukiwaniu określonego leku. Po prostu mogą zrealizować e-receptę w najbliższej aptece lub w tej, która oferuje najkorzystniejsze ceny leków.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa: E-recepty eliminują ryzyko błędów wynikających z nieczytelnego pisma lekarza (np. niewłaściwy lek) czy niejasnych instrukcji dotyczących dawkowania leku. Ponadto, system e-recept pozwala na lepszą kontrolę nad przepisywaniem leków, co może pomóc w zapobieganiu nadużyciom i nieprawidłowościom.
 4. Kontrola nad historią leczenia: E-recepty są automatycznie zapisywane na internetowym koncie pacjenta, co pozwala pacjentom na łatwe śledzenie historii przepisanych leków i terminów ich przyjmowania. To z kolei może pomóc w lepszym zarządzaniu leczeniem i komunikacji z lekarzami.
 5. Szerokie zastosowanie: E-recepty można wystawić na większość leków dostępnych na receptę, w tym na leki refundowane przez NFZ, bezpłatne leki dla seniorów, a nawet na niektóre preparaty immunologiczne.
 6. Zmniejszenie biurokracji: E-recepty eliminują potrzebę drukowania i przechowywania papierowych recept, co przyczynia się do zmniejszenia biurokracji w systemie opieki zdrowotnej i jest korzystne dla środowiska.

Mimo wielu zalet, e-recepta online nie jest pozbawiona pewnych wyzwań i ograniczeń, które mogą wpływać na jej skuteczne i powszechne stosowanie. Oto niektóre z nich:

 1. Bariery technologiczne: Aby skorzystać z e-recept, pacjenci muszą mieć dostęp do internetu i posiadać umiejętności korzystania z technologii cyfrowych. Dla niektórych, zwłaszcza starszych pacjentów, którzy mogą nie czuć się komfortowo korzystając z technologii, może to stanowić duże wyzwanie.
 2. Potrzeba posiadania Profilu Zaufanego: Aby uzyskać dostęp do swojego Internetowego Konta Pacjenta i zarządzać swoimi e-receptami, pacjenci muszą posiadać Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Proces weryfikacji tożsamości w celu uzyskania Profilu Zaufanego może być skomplikowany dla niektórych pacjentów.
 3. Problemy z dostępnością leków: Mimo iż e-recepta może być realizowana w dowolnej aptece, której system obsługuje e-recepty, nie eliminuje to problemu z dostępnością niektórych leków. Jeśli dany lek jest niedostępny w aptece, pacjent musi szukać innej apteki, która ma ten lek na stanie.
 4. Zależność od systemów informatycznych: E-recepty są zależne od działania systemów informatycznych, zarówno na stronie usług zdrowotnych, jak i aptek. Awaria systemu, problemy techniczne lub ataki cybernetyczne mogą utrudnić dostęp do e-recept i ich realizację.
 5. Ograniczenia w przepisywaniu niektórych leków: Choć e-recepta obejmuje większość leków, istnieją pewne ograniczenia. Na przykład, niektóre leki kontrolowane lub narkotyki muszą być nadal przepisywane na tradycyjnej recepcie.

Pomimo tych wyzwań, system e-recept jest ciągle rozwijany i udoskonalany, aby stać się coraz bardziej dostępny i wygodny dla pacjentów. Często przeprowadzane są szkolenia i warsztaty mające na celu edukację pacjentów w zakresie korzystania z e-recept, co ma za zadanie zmniejszyć powyższe bariery.

Choć zarówno e-recepta, jak i tradycyjna recepta służą do przepisywania leków przez lekarzy, różnią się one pod wieloma względami, zarówno pod kątem formy, jak i korzyści dla pacjentów i lekarzy.

Forma:

 1. E-recepta: Jest to elektroniczny dokument zapisany na internetowym koncie pacjenta, który zawiera informacje o pacjencie, lekarzu, przepisanym leku i instrukcjach dotyczących jego stosowania. Pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod, który służy do realizacji e-recepty w aptece.
 2. Tradycyjna recepta: Jest to dokument papierowy, który pacjent otrzymuje bezpośrednio od lekarza podczas wizyty. Zawiera on informacje o pacjencie, lekarzu, przepisanym leku i instrukcjach dotyczących jego stosowania. Pacjent musi fizycznie zanieść receptę do apteki w celu jej realizacji.

Korzyści:

 1. E-recepta: Główne korzyści z korzystania z e-recept to wygoda i oszczędność czasu, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Pacjenci mogą zrealizować e-receptę w dowolnej aptece, bez potrzeby wychodzenia z domu, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii. Dla lekarzy, e-recepty eliminują ryzyko błędów wynikających z nieczytelnego pisma oraz ułatwiają monitorowanie leczenia pacjenta.
 2. Tradycyjna recepta: Główną korzyścią tradycyjnej recepty jest jej dostępność. Nie wymaga ona dostępu do internetu ani specjalnych umiejętności technologicznych, co czyni ją dostępną dla każdego pacjenta.

Pomimo różnic między e-receptą a tradycyjną receptą, obie formy recept są równie ważne w procesie leczenia. Wybór między nimi zależy w dużej mierze od preferencji i możliwości pacjenta, jak również od dostępności technologicznej i zasobów lekarza.

E-recepta online, choć wygodna i coraz bardziej popularna, nie jest dostępna we wszystkich sytuacjach medycznych. Istnieją określone warunki i scenariusze, w których recepta online może nie zostać wystawiona. Oto niektóre z nich:

 1. Brak dostępu do technologii: Niektóre placówki opieki zdrowotnej mogą nie posiadać odpowiedniego sprzętu lub systemów informatycznych, aby wystawiać e-recepty. Ponadto, pacjenci, którzy nie mają dostępu do internetu lub nie posiadają umiejętności korzystania z technologii, mogą nie być w stanie korzystać z e-recept.
 2. Leki kontrolowane i narkotyki: W przypadku niektórych leków kontrolowanych i substancji narkotycznych, przepisy mogą wymagać, aby recepty były wystawiane tylko w formie papierowej. W tych sytuacjach e-recepta online nie może zostać wystawiona.
 3. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych: W przypadku, gdy istnieją obawy o ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych pacjenta, lekarz może zdecydować, że wystawienie e-recepty nie jest odpowiednie.
 4. Brak właściwego badania lekarskiego: E-recepty zwykle wymagają konsultacji online z lekarzem. Jeśli lekarz stwierdzi, że dany pacjent wymaga dokładniejszego badania fizycznego lub dodatkowych badań diagnostycznych, może zdecydować, że e-recepta nie jest odpowiednia.
 5. Dostosowanie do preferencji pacjenta: Niektórzy pacjenci mogą wyraźnie wskazać, że wolą tradycyjną receptę. W takim przypadku lekarz zwykle przystosowuje się do preferencji pacjenta i wystawia receptę w formie papierowej.
 6. Problemy techniczne i awaryjność systemu: Awaria systemu komputerowego, brak dostępu do systemu e-recepty lub inne problemy techniczne mogą uniemożliwić wystawienie e-recepty.
 7. Inne ograniczenia prawne i regulacyjne: Mogą istnieć inne ograniczenia prawne i regulacyjne dotyczące wystawiania e-recept w niektórych jurysdykcjach, a także w przypadku niektórych rodzajów leków, takich jak preparaty immunologiczne.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 07.03.2024
 • e-recepta
 • e-recepta-online
 • elektroniczna-recepta
 • eRecepta
 • IKP
 • recepta
 • recepta-elektoniczna
 • recepta-nfz
 • recepta-online
 • recepta-przez-internet