Flucofast

Opis produktu Flucofast

Substancją czynną preparatu jest flukonazol, jest to chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym, stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Flukonazol po podaniu doustnym dobrze się wchłania, a jego stężenie w osoczu osiąga 90% wartości stężenia uzyskiwanego po podaniu dożylnym. Wchłanianie leku flucofast nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu. Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu, w tym, w przeciwieństwie do innych pochodnych azolowych, do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Charakterystyczny jest długi okres półtrwania (około 30 godzin), co pozwala na zastosowanie dawki jednorazowej w niektórych wskazaniach lub na podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Flucofast można stosować w leczeniu zakażeń grzybiczych u osób dorosłych.

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych,
 • kokcydioidomikoza,
 • inwazyjne kandydozy,
 • drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych,
 • przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej, spowodowane stosowaniem protez zębowych,
 • drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające,
 • drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające,
 • w leczeniu kandydozy narządów płciowych,
 • leczenie zakażeń grzybiczych skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego,
 • grzybica paznokci ( onychomikoza ), gdy lekarz uzna, że inne leki są nieodpowiednie.
 • nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów,
 • zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u osób ze słabym lub funkcjonującym nieprawidłowo układem odpornościowym; – zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.
 • nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów;
 • nawroty drożdżycy pochwy,
 • zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią, przykładowo w leczeniu chorób nowotworowych krwi, u pacjentów otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych.

Nawet w wypadku, gdy istnieją wskazania medyczne do stosowania leku flucofast nie zawsze możliwe jest jego przyjmowanie.

Nie można stosować preparatu, jeśli pacjent jest na niego uczulony lub na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty z grupy pochodnych azolowych.

Przeciwwskazaniem jest równoległe stosowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, chinidyny oraz erytromycyny, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, nie należy stosować flucofastu.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie terfenadyny i flukonazolu w dawce większej lub równej 400 mg.

 • ból głowy,
 • ból brzucha,
 • wymioty, biegunka, nudności,
 • zwiększenie aktywności: aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginowej (AST), fosfatazy zasadowej we krwi,
 • wysypka.
 • zmiana apetytu,
 • bezsenność, senność,
 • drgawki, parestezje, zawroty głowy,
 • zmiana smaku,
 • zawroty głowy pochodzenia obwodowego,
 • zaparcia, niestrawność, wzdęcia,
 • suchość w jamie ustnej,
 • cholestaza, żółtaczka, zwiększenie stężenia bilirubiny,
 • wysypka polekowa, pokrzywka, świąd, ciężkie reakcje alergiczne,
 • zwiększona potliwość,
 • ból mięśni, zmęczenie, złe samopoczucie.
 • agranulocytoza,
 • spadek liczby czerwonych krwinek, małopłytkowość, neutropenia, anafilaksja,
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, zwiększone stężenie trójglicerydow we krwi,
 • zaburzenia rytmu serca, wydłużenie odstępu QT w EKG,
 • spadek stężenia potasu we krwi,
 • niewydolność wątroby, martwica komórek wątrobowych, zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątroby,
 • martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona,
 • ostra uogólniona wysypka krostowa, złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, łysienie.

W wypadku, gdy lekarz zaleci stosowanie leku w wielokrotnych dawkach, należy go przyjmować aż do momentu, gdy nastąpi zakończenie leczenia zakażeń. Przedwczesne odstawienie leku prowadzi do zwiększonego ryzyka nawrotu zakażenia. Flucofast należy stosować do momentu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia. Przy nieodpowiednim czasie leczenia występuje zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Kandydoza błon śluzowych, w tym zakażenia jamy ustnej, gardła i przełyku u dorosłych i dzieci- dorośli 200–400 mg w 1. dniu, następnie 100–200 mg na dobę, niemowlęta i dzieci do 11. roku życia 1. dnia 6 mg/kg masy ciała na dobę, następnie 3 mg/kg masy ciała na dobę.
Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych- dorośli. 50–100 mg raz na dobę, przez okres do 28 dni.

Występowanie drożdżaków w moczu- dorośli 200–400 mg raz na dobę, przez 7–21 dni.
Przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej, jeśli higiena dentystyczna jest niewystarczająca- dorośli. 50 mg  raz na dobę przez 14 dni.
Kandydoza narządów płciowych (ostra lub zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia, drożdżakowe zapalenie żołędzi)-dorośli jednorazowo 150 mg.

W wypadku, gdy występuje zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia drożdżycą pochwy – w 1., 4. i 7. dniu 150 mg, następnie 150 mg 1 raz na tydzień, przez 6 miesięcy – leczenie podtrzymujące.

Grzybice skóry (w tym stóp, tułowia, podudzi), kandydoza skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego- dorośli. 150 mg 1 raz na tydzień lub 50 mg 1 raz na dobę przez 2–4 tygodni, w grzybicy stóp – 6 tygodni.
Łupież pstry- dorośli. 300–400 mg 1 raz na tydzień przez 7–21 dni lub 50 mg  raz na dobę przez 14–28 dni.

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dorosłych i dzieci- dorośli. 400 mg w 1. dniu, następnie 200–400 mg 1 raz na dobę, zazwyczaj przez 6–8 tygodni. W zakażeniach zagrażających życiu dawkę można zwiększyć do 800 mg na dobę, niemowlęta i dzieci do 11. roku życia 6–12 mg/kg masy ciała na dobę.

Kokcydioidomykoza- dorośli. 200–400 mg na dobę, niekiedy 800 mg na dobę, zazwyczaj przez 11–24 miesięcy.
Zapobieganie nawrotom kandydozy błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u osób zarażonych HIV- dorośli. 100–200 mg raz na dobę lub 200 mg 3 razy na tydzień przez nieograniczony czas.

Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u chorych z upośledzoną odpornością, z przedłużającą się neutropenią (np. u osób z nowotworami krwi otrzymujących chemioterapię lub będących po przeszczepieniu szpiku) u dorosłych i dzieci -dorośli 200–400 mg na dobę kilka dni przed spodziewaną neutropenią. Leczenie kontynuować do 7 dni po zwiększeniu liczby neutrofili powyżej 1000/mm3.

W okresie ciąży nie nie należy stosować leku flucofast bez konsultacji z lekarzem.
Nie wolno stosować preparatu u kobiet w ciąży, z wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne.
Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia.
W okresie leczenia nie należy karmić piersią, gdyż flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej, Odradza się karmienie piersią w przypadku przyjmowania kilku dawek leku Flucofast

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu w leczeniu zaburzeń umysłowych, chinidyny w leczeniu zaburzeń rytmu serca i terfenadyny –leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii, flukonazol może wpływać na zwiększenie stężenia tych leków z czym może być związane wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG.

Ryfampicyna zmniejsza ogólnoustrojową ekspozycję na flukonazol oraz skraca czas jego półtrwania. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu tych leków.
Leki moczopędne z grupy tiazydów mogą zwiększać stężenie flukonazolu we krwi; zwykle nie ma jednak konieczności modyfikacji dawkowania flukonazolu.

Lek flucofast może nasilać działanie alfentanylu, amitryptyliny i nortryptyliny, celekoksybu, cyklosporyny, fentanylu – zapobiegające odrzuceniu przeszczepu, halofantryny, metadonu, niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ibuprofenu, flurbiprofenu, naproksenu, lomoksykamu, meloksykamu, diklofenaku – niesteroidowe leki przeciwzapalne), karbamazepiny w leczeniu padaczki, sakwinawiru, sirolimusu, iwakaftoru w leczeniu mukowiscydozy; w razie konieczności lekarz zmodyfikuje dawkowanie tych leków.

Lek flucofast zwiększa stężenia teofiliny, ryfabutyny, takrolimusu i zydowudyny w surowicy krwi,. Zwiększone stężenie takrolimusu zwiększa ryzyko działania nefrotoksycznego – zaburzenia czynności nerek.

Działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić także podczas równoległego stosowania leku flucofast i witaminy A.
Równoległe stosowanie leku flucofast i cyklofosfamidu powoduje zwiększenie stężenia bilirubiny i kreatyniny we krwi.
Równoległe stosowanie flukonazolu i inhibitorów reduktazy HMG-CoA (np. simwastatyna, lowastatyna, atorwastatyna, fluwastatyna) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Zaleca się regularną kontrolę aktywności enzymu kinazy kreatynowej.
W przypadku stosowania flukonazolu i losartanu należy kontrolować wartości ciśnienia tętniczego.
Jeżeli lek flucofast jest stosowany równolegle z następującymi lekami, należy zachować szczególną ostrożność i monitorować stężenie tych leków:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe, czyli leki zmniejszające krzepliwość krwi (np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny); należy monitorować czas protrombinowy.
 • benzodiazepiny np. midazolam; flukonazol powoduje zwiększenie stężenia midazolamu i zaburzenia sprawności psychomotorycznej; w razie konieczności równoległego stosowania flukonazolu i benzodiazepin lekarz będzie kontrolował stan pacjenta i ewentualnie zaleci obniżenie dawki benzodiazepiny,

Flukonazol nie ma wpływu na doustne środki antykoncepcyjne.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #grzybica
 • #kandydoza
 • #leczenie
 • #paznokcie
 • #skóra
 • #zakażenia