Lekarz medycyny pracy – co to za specjalizacja?

Lekarz medycyny pracy to specjalista zajmujący się kompleksową oceną zdrowia pracowników w kontekście ich pracy. To istotna gałąź medycyny, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy. Dowiedz się, jakie są kompetencje specjalistów z zakresu medycyny pracy i jakie uprawnienia mają lekarze medycyny pracy.

Głównym zadaniem lekarza medycyny pracy jest monitorowanie stanu zdrowia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Zazwyczaj spotyka się z pacjentem, gdy są spełnione jedno z kilku kryteriów. Kierowanie do niego może nastąpić w wyniku badań wstępnych przed rozpoczęciem pracy, kontrolnych badań okresowych, lub też w sytuacji, gdy pracownik zgłasza problemy zdrowotne związane z pracą. Lekarz medycyny pracy wykonuje również wszelkie niezbędne badania jeśli chodzi o ogólne uprawnienia zawodowe – np. dla kierowców zawodowych, pilotów, marynarzy, nurków itp.

Podczas konsultacji lekarz medycyny pracy przeprowadza różnorodne badania mające na celu ocenę zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy. Badania te obejmują zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne o odniesieniu do wykonywanego zawodu – w ich doborze lekarz bierze pod uwagę warunki panujące na danym stanowisku pracy, takie jak poziom hałasu, stresu, narażenia na czynniki szkodliwe jak np. chemikalia czy promieniowanie. Medycyna pracy ocenia, czy dane warunki pracy są odpowiednie dla danego pracownika w świetle jego stanu zdrowia.

Decyzje lekarza medycyny pracy mogą być zróżnicowane, zależnie od przypadku. Mogą to być zalecenia dotyczące zmiany stanowiska pracy, udzielenia zwolnienia lekarskiego, lub przekazania pracownika do dalszej diagnostyki u innych specjalistów.

Lekarz medycyny pracy wykonuje następujące badania:

 • badania wstępne przed zatrudnieniem;
 • regulowane prawem badania okresowe i badania kontrolne;
 • badania profilaktyczne pracowników;
 • badania uczniów szkół zawodowych;
 • badania osób ubiegających się o posiadanie broni;
 • badania osób starających się o różnego rodzaju uprawnienia zawodowe (np. badania kierowców);
 • badania osób przebywających ponad 30 dni na zwolnieniu lekarskim.

Konsultacja u lekarza medycyny pracy rozpoczyna się od dokładnego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta oraz charakterystyki jego pracy. Lekarz może pytać o wszelkie dolegliwości związane z obecnym stanem zdrowia, a także o przebyte choroby oraz doświadczenia zawodowe pacjenta.

Podczas badania fizykalnego lekarz sprawdza istotne parametry życiowe, takie jak ciśnienie krwi, puls czy oddech. Również ocenia stan narządów zmysłów i narządu ruchu.

W niektórych przypadkach, pracownicy oprócz wizyty u lekarza medycyny pracy muszą odwiedzić również innych specjalistów np. okulistę medycyny pracy, laryngologa medycyny pracy a nawet ortopedę.

Zadaniem lekarza medycyny pracy jest nie tylko wykonywanie badań kontrolnych, diagnozowanie i leczenie, ale także prewencja i dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 07.03.2024
 • badania-kontrolne
 • badania-okresowe
 • lekaz-medycyny-pracy
 • medycyna-pracy