Medycyna pracy Warszawa – w trosce o zdrowie pracowników

Już 2 lata mijają od pandemii COVID-19 - momentu, kiedy zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie w miejscu pracy. W świecie, gdzie tempo życia staje się coraz szybsze, lekarz medycyny pracy staje się coraz ważniejszą dziedziną służby zdrowia. W samej stolicy Polski, Warszawie, specjaliści medycyny pracy pełnią kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej pracownikom. Specjalizacja ta staje się coraz bardziej potrzebna i popularna wśród lekarzy.

Lekarz medycyny pracy to specjalista, którego głównym celem jest monitorowanie zdrowia pracowników w związku z wykonywaną przez nich pracą. To nie tylko ochrona zdrowia, ale również profilaktyka oraz diagnoza chorób związanych z otoczeniem zawodowym. Lekarze medycyny pracy współpracują zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami, dbając o zgodność z przepisami dotyczącymi warunków pracy oraz bezpieczeństwa zawodowego. Lekarz medycyny pracy analizuje stan zdrowia danej osoby i sprawdza, czy warunki pracy na danym stanowisku go nie pogorszą. Konsultacja lekarza medycyny pracy trwa kilkanaście minut i polega na dokładnym wywiadzie dotyczącym stanu ogólnego – lekarz sprawdzi podstawowe parametry życiowe, zapyta o przebyte choroby i dotychczasowe doświadczenia zawodowe. W przypadku powrotu po dłuższym L4 (ponad 30 dni) sprawdzi, czy pacjent nie powinien przebywać na zwolnieniu lekarskim dłużej, czy może już wrócić do obowiązków.

Wizyta u lekarza medycyny pracy może być wymagana w różnych sytuacjach. Przede wszystkim, pracownik powinien zgłosić się do tego specjalisty przy zatrudnieniu na umowę o pracę, ale również w przypadku zmiany stanowiska pracy, po urazach związanych z pracą, czy też w okolicznościach, które mogą wpłynąć na zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Konsultacje lekarza medycyny pracy są konieczne również w przypadku wyrabiania różnego rodzaju uprawnień zawodowych. Bez wcześniejszych dokładnych badań, nie jest możliwe zatrudnienie na takim stanowisku pracy jak np. kierowca zawodowy, marynarz, pilot, nurek czy pracownik wysokościowy. Dowiedz się, jakie badania medycyny pracy obecnie obowiązują.

 • Badania ogólne krwi i moczu.
 • Badania audiometryczne w przypadku pracy w hałaśliwym środowisku.
 • Badania wzroku.
 • Badania sprawności fizycznej.
 • Kontrola stanu zdrowia pracownika w określonych prawnie odstępach czasu.
 • Ocena stopnia narażenia na szkodliwe czynniki zawodowe.
 • Badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania chorób związanych z konkretną pracą.
 • Określenie gotowości do powrotu do pracy.
 • Monitorowanie stanu zdrowia w związku z urazem lub chorobą zawodową.
 • Badania przystosowane do charakteru wykonywanej pracy (np. badania psychotechniczne, badania z zakresu neurologii).
 • Badania w związku z narażeniem na czynniki chemiczne czy biologiczne.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 12.12.2023
 • badania-kontrolne
 • badania-okresowe
 • lekarz-medycyny-pracy
 • medycyna-pracy
 • medycyna-pracy-warszawa