Medycyna pracy online – Warszawa

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, by pracownik mógł rozpocząć pracę, a także w określonych sytuacjach ją kontynuować, potrzebne jest orzeczenie lekarskie świadczące o zdrowiu pracownika i jego zdolności do wykonywania pracy.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, by pracownik mógł rozpocząć pracę, a także w określonych sytuacjach ją kontynuować, potrzebne jest orzeczenie lekarskie świadczące o zdrowiu pracownika i jego zdolności do wykonywania pracy. Takie badania lekarskie w ramach medycyny pracy wykonują osoby pracujące na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony.

Badania medycyny pracy dzielą się na badania wstępne, badania kontrolne i badania okresowe.

Badania wstępne wykonywane są przed podjęciem pracy, na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę, a po ich przeprowadzeniu wystawiane jest orzeczenie o braku przeciwskazań do jej podjęcia na danym stanowisku i jest ono warunkiem jej rozpoczęcia. Gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do pracy, umowa nie może być zawarta. Badania wstępne wykonuje się także, w określonych przypadkach, przy zmianie stanowiska pracy u tego samego pracodawcy, w danej firmie.

Badania kontrolne i badania okresowe to badania lekarskie wykonywane w trakcie pracy u danego pracodawcy i mają zweryfikować stan zdrowia pracowników. Badania okresowe wykonywane są po upływie określonego czasu, zwykle przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia/ orzeczenia o zdolności do pracy. Badania kontrolnewykonywane są u pracowników, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni (byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni).

Badania lekarskie medycyny pracy – badania wstępne, badania kontrolne i badania okresowe wykonywane są w godzinach pracy pracowników, na koszt pracodawcy.

Konsultacja lekarza medycyny pracy i orzeczenia lekarza medycyny pracy dysonującego odpowiednimi uprawnieniami potrzebne są także do prawa jazdy.

Zakres badań medycyny pracy zależny jest od stanowiska i charakteru pracy i o tym jakie badania będą wykonane i jak wygląda badanie decyduje lekarz medycyny pracy, na podstawie informacji o charakterze obowiązków i stanowisku pracownika, jakie pracodawca zawiera w wystawianym skierowaniu. Pracodawca powinien wypełnić skierowanie o czynniki szkodliwe występujące na danym stanowisku.

I tak, osoby zatrudnione głównie przy komputerze kierowane są na dodatkowe badania wzroku, osoby mające w pracy kontakt z żywnością lub pracujące w miejscu, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub chorób zakaźnych muszą mieć badania sanitarno-epidemiologiczne, pracujący na wysokościach badania wysokościowe, itd. Na niektórych stanowiskach pracy konieczne są badania, które może wykonać tylko psycholog.

Badania z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) mogą być przeprowadzane za pośrednictwem internetu, bądź z użyciem telefonu, a więc mogą to być badania medycyny pracy online. Lekarz medycyny pracy online przeprowadzi z pacjentem wywiad uwzględniający stanowisko pracy. Ważne by pacjent udostępnił lub był gotowy udostępnić lekarzowi w trakcie konsultacji online posiadane wyniki badań. Lekarz medycyny pracy online na podstawie przeprowadzonego wywiadu zdecyduje o wystawieniu orzeczenia lub skierowaniu do lekarzy innych specjalności lub na badania w placówce medycznej.

Posiadanie zaświadczeń od wszystkich lekarzy, których badania niezbędne są na danym stanowisku jest warunkiem do wystawienia orzeczenia o zdolności do pracy.

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 07.03.2024
  • badana okresowe
  • badania kontrolne
  • badania medycyny pracy
  • badania wstępne
  • internetowy-lekarz-online
  • lekarz medycyny pracy
  • medycyna-pracy
  • medycyna-pracy-online
  • medycyna-pracy-warszawa