Nebbud

Nebbud

Nebbud to lek do inhalacji z grupy doustnych glikokortykosteroidów, stosowany w leczeniu astmy. Zmniejsza on obrzęk oraz podrażnienia dolnych dróg oddechowych, co pozwala na ograniczenie częstotliwości zaostrzeń astmy oraz złagodzenie objawów choroby, a więc pomocny jest w uzyskaniu właściwej kontroli astmy.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Nebbud to lek w postaci zawiesiny do nebulizacji – stosowania wziewnego (inhalacji) z grupy doustnych glikokortykosteroidów. Lek stosowany jest w leczeniu astmy. Substancją czynną leku Nebbud jest budezonid o silnym działaniu przeciwzapalnym. Zmniejsza on obrzęk oraz podrażnienia dolnych dróg oddechowych, co pozwala na ograniczenie częstotliwości zaostrzeń astmy oraz złagodzenie objawów choroby, a więc pomocny jest w uzyskaniu właściwej kontroli astmy.

Lek Nebbud dostępny jest na receptę w postaci ampułek, w kilku dawkach:

 • 125 µg/ml
 • 250 µg/ml
 • 500 µg/ml

Lek Nebbud przeznaczony jest dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Może być także stosowany już u niemowląt od 6 miesiąca życia.

Lek Nebbud jest zalecany jako element leczenia przewlekłej astmy oskrzelowej u osób, u których stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niemożliwe, niezadowalające lub niewłaściwe. Roztwór stosuje się także w leczeniu szpitalnym u dzieci i niemowląt pseudokrupu, czyli ciężkiego zapalenia krtani.

Lek Nebbud może być również stosować w leczeniu napadów płucnych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) jako alternatywa dla ogólnoustrojowych leków przeciwzapalnych. W takim przypadku pacjent powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie stosowania tego leku w nebulizacji i nie dłużej niż przez 10 kolejnych dni.

Nie należy stosować leku Nebbud jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub na którykolwiek składnik preparatu.

Jeśli u pacjenta wystąpiły którekolwiek z niżej opisanych sytuacji, należy powiedzieć o tym lekarzowi, przed rozpoczęciem stosowania leku Nebbud:

 • pacjent ma lub kiedykolwiek miał gruźlicę,
 • stwierdzono obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości choroby wątroby,
 • u pacjenta występuje zakażenie grzybicze, wirusowe lub inne zakażenie dróg oddechowych (np. przeziębienie lub zakażenie w obrębie klatki piersiowej).

Możliwe jest, w przypadku zamiany tabletek zawierających kortykosteroid (lek przeciwzapalny) na stosowanie doustnych glikokortykosteroidów – lek Nebbud, że:

 • u pacjenta wystąpią dolegliwości, takie jak ból mięśni i stawów, zmęczenie, ból głowy, nudności i wymioty,
 • może ujawnić się alergia i dzieje się tak, ponieważ tabletki ze środkiem przeciwzapalnym tłumią objawy alergii.

Gdy u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Gdy bezpośrednio po podaniu leku Nebbud, w postaci zawiesiny do nebulizacji, pojawi się u pacjenta duszność i świszczący oddech, należy natychmiast przerwać przyjmowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Ponieważ substancją czynną preparatu Nebbud jest budezonid, który jest steroidem, podczas stosowania tego leku można uzyskać pozytywny wynik testów antydopingowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku podawania leku dzieciom i młodzieży w rzadkich przypadkach, podczas długotrwałego leczenia, może wystąpić spowolnienie wzrostu i dlatego w przypadku długotrwałego stosowania leku u dzieci lekarz powinien regularnie monitorować jego wzrost. 

Po każdej inhalacji należy wypłukać usta wodą, co zmniejszy ryzyko wystąpienia grzybicy jamy ustnej i chrypki. Wystąpienie zakażeń grzybiczych w jamie ustnej – białych plamek na języku lub w jamie ustnej lub chrypki, powinno być zakomunikowane lekarzowi. 

Wdychanie leku poprzez ustnik, zamiast maski na twarz, zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry twarzy. W przypadku stosowania maski na twarz, należy ją umyć natychmiast po inhalacji lub wcześniej, przed inhalacją pokryć ją wazeliną, którą po inhalacji się zmywa. 

Stosowanie przez dłuższy czas większych dawek niż zalecane może wiązać się z wystąpieniem objawów jak „pełna twarz”, które można zaobserwować również podczas stosowania tabletek przeciwzapalnych.

Dawkowanie Nebbud w postaci zawiesiny do nebulizacji zależy od wieku pacjenta i leczonego schorzenia. 

W leczeniu astmy przyjmuje się, że należy rozpocząć od możliwie najmniejszej dawki leku prowadzącej do uzyskania poprawy stanu klinicznego i pozwalającej na kontrolę objawów choroby.

Dawkowanie dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia:

 • stosowana dawka początkowa terapii oraz w leczeniu podtrzymującym zawiera się pomiędzy 0,5 – 2 mg na dobę;
 • występowanie objawów bardzo ciężkich może być podstawą stosowania dawki dobowej większej.

Wskazane dawki dobowe najczęściej podaje się w postaci 2 dawek podzielonych. Możliwe jest też przyjmowanie preparatu 1 raz dziennie u pacjentów ze stabilną astmą o nasileniu od lekkiego do umiarkowanego, którzy w leczeniu podtrzymującym stosują 0,25 – 1 mg budezonidu na dobę i jednocześnie nie przyjmują kortykosteroidów.

Dawkowanie dla dzieci od 6 miesiąca życia do 12 lat:

 • zalecana dawka początkowa oraz stosowana w leczeniu podtrzymującym zawiera się pomiędzy 0,25 – 1 mg leku na dobę;
 • możliwe jest zwiększenie dawki do 2 mg dziennie, jeśli oprócz leku Nebbud u dziecka stosowane są doustne steroidy;

Najczęściej lek przyjmuje się 2 razy na dobę. U dzieci ze stabilną astmą o nasileniu lekkim do umiarkowanego, stosujących dawkę podtrzymującą 0,25-1 mg i nie przyjmujących kortykosteroidów można rozważyć dawkowanie 1 raz dziennie.

Efekty leczenia astmy Nebud pojawiają się już nawet po 3 dniach stosowania preparatu, ale pełne działanie lecznicze uzyskuje się po upływie 2-4 tygodni terapii.

Dzięki inhalacjom lekiem Nebbud możliwe jest zmniejszenie dawki doustnych glikokortykosteroidów lub nawet ich całkowite odstawienie. Stan pacjenta przy takiej zmianie musi być stabilny. Na jej początku, stosowana dawka początkowa leku Nebbud jest dużą i jednocześnie przez około 10 dni należy stosować przyjmowany wcześniej glikokortykosteroid w dotychczasowych dawkach. Dopiero po czasie około 10 dni stopniowo należy zmniejszać ilość doustnego glikokortykosteroidu do najmniejszej dawki pozwalającej na kontrolę objawów astmy. Systematycznie dąży się w ten sposób do całkowitego odstawienia. 

Lek Nebudd – zawiesina do nebulizacji, jak inne leki, może powodować działania niepożądane u części pacjentów. 

Bardzo rzadko po zastosowaniu zawiesiny Nebbud pojawiały się ciężkie reakcje alergiczne, które wymagały szybkiej interwencji lekarskiej. W przypadku ich wystąpienia, należy jak najszybciej zasięgnąć pomocy medycznej i przerwać stosowanie preparatu. Objawy świadczące o reakcji alergicznej to:

 • problemy oddechowe, utrudnione oddychanie,
 • nagły świszczący oddech,
 • wysypka lub świąd obejmujące całe ciało,
 • obrzęk twarzy, powiek lub warg, obrzęk naczynioruchowy.

Często po zastosowania leku Nebbud pojawiały się:

 • utrudnione połykanie,
 • ból i podrażnienie jamy ustnej,
 • pleśniawki, kandydoza jamy ustnej,
 • kaszel,
 • podrażnienie gardła.

Niezbyt często pacjenci po zastosowaniu Nebbud skarżyli się na:

 • depresję i lęki,
 • drżenie, 
 • zmętnienie soczewki oka – zaćmę, spadek ostrości widzenia, 
 • skurcz mięśni.

Rzadko zgłaszane skutki uboczne po zastosowaniu Nebbud to: 

 • świąd i wysypka skórna,
 • kontaktowe zapalenie skóry, zaczerwienienie skóry i wykwity,
 • siniaki i obrzęki,
 • opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
 • nadwrażliwość na lek,
 • skurcz oskrzeli,
 • niepokój, rozdrażnienie i nerwowość, pobudzenie psychoruchowe,
 • zahamowanie czynności nadnerczy objawiające się zmęczeniem, bólami głowy, bólami brzucha, nudnościami i wymiotami, utratą apetytu, spadkiem masy ciała,
 • zmiana głosu lub chrypka.

Bardzo rzadko, zawiesina do nebulizacji Nebbud podczas leczenia doprowadzała u pacjentów do rozrzedzenia kości – zmniejszenie gęstości mineralnej kości.

Z częstością niemożliwą do określenia, pacjenci zgłaszali działania niepożądane, takie jak: agresję, nadmierne podekscytowanie, zaburzenia snu i jaskrę.

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.05.2024
 • Astma
 • Dawkowanie Nebbud
 • Glikokortykosterydy
 • Inhalacja
 • Leczenie astmy
 • Nebbud
 • Nebulizacja
 • Skutki uboczne