Ozempic

Czym jest lek Ozempic i jak działa?

Semaglutyd zmniejsza stężenia cukru we krwi w sposób zależny od stężenia glukozy poprzez pobudzenie wydzielania insuliny i zmniejszenie wydzielania glukagonu, gdy stężenie cukru we krwi jest duże.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Produkt leczniczy Ozempic jest wskazany do stosowania u dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 łącznie z odpowiednią dietą i wysiłkiem fizycznym:

• w monoterapii, u pacjentów, u których stosowanie metforminy jest niewskazane ze względu na nietolerancję lub istniejące przeciwwskazania, w przypadku, gdy leki te nie wystarczają do uzyskania właściwego stężenia cukru we krwi.

• w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

Pomaga on zmniejszyć stężenie cukru we krwi, gdy jest ono zbyt duże; może również pomóc w zapobieganiu chorobom serca. Lek Ozempic należy podawać we wstrzyknięciu pod skórę (podskórnie) raz w tygodniu.

Semaglutydu nie należy stosować u chorych na cukrzycę typu 1 ani w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej. Semaglutyd nie jest zamiennikiem insuliny.

Działanie na układ pokarmowy; stosowanie agonistów receptora GLP-1 może wiązać się z reakcjami niepożądanymi ze strony układu pokarmowego. Należy mieć to na uwadze podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nudności, wymioty i biegunka mogą spowodować odwodnienie, które może być przyczyną pogorszenia czynności nerek.

Ostre zapalenie trzustki; podczas stosowania agonistów receptora GLP-1 zaobserwowano występowanie ostrego zapalenia trzustki. Pacjentów należy poinformować o charakterystycznych objawach ostrego zapalenia trzustki. W przypadku podejrzenia zapalenia trzustki należy przerwanie stosowania leku Ozempic.

Hipoglikemia: u pacjentów leczonych semaglutydem w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może wystąpić zwiększone ryzyko hipoglikemii. Ryzyko hipoglikemii można zmniejszyć, obniżając dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny podczas rozpoczynania leczenia semaglutydem. Wystąpienie małego stężenia cukru we krwi jest bardziej prawdopodobne, jeżeli stosowana jest równocześnie pochodna sulfonylomocznika lub insulina.

Retinopatia cukrzycowa- powikłania wynikające z cukrzycowej choroby oczu; u pacjentów z retinopatią cukrzycową leczonych insuliną i semaglutydem zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań wynikających z retinopatii cukrzycowej. Podczas stosowania semaglutydu u pacjentów z retinopatią cukrzycową leczonych insuliną należy zachować ostrożność.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstsze działania niepożądane to:

 • powikłania wynikające z cukrzycowej choroby oczu (retinopatii cukrzycowej), zaburzenia widzenia,
 • wymioty,
 • ból brzucha, wzdęcie brzucha, zaparcie, dyspepsja,
 • zapalenie żołądka,
 • choroba refluksowa przełyku,
 • odbijanie się, nadmierne wytwarzanie gazów jelitowych
 • zwiększona aktywność enzymów trzustkowych,
 • zmniejszenie masy ciała,
 • kamica żółciowa.

Produkt leczniczy Ozempic należy podawać raz na tydzień o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub bez posiłku. Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza lekarz lub pielęgniarka pokażą jak należy go używać.

Produkt leczniczy Ozempic należy wstrzykiwać podskórnie w brzuch, udo lub ramię. Miejsce wstrzyknięcia można zmienić bez dostosowywania dawki.

Dawka początkowa wynosi 0,25 mg semaglutydu raz na tydzień.

Po 4 tygodniach dawkę należy zwiększyć do 0,5 mg raz na tydzień.

Po co najmniej 4 tygodniach przyjmowania dawki 0,5 mg raz na tydzień, dawkę można zwiększyć do 1 mg raz na tydzień w celu dodatkowej poprawy kontroli glikemii.

Dawka 0,25 mg semaglutydu nie jest dawką podtrzymującą. Dawki większe niż 2 mg na tydzień nie są zalecane.

Po pewnym czasie stosowania tej dawki lekarz zbada, czy dawka jest wystarczająca do osiągnięcia u pacjenta odpowiedniej kontroli stężenia cukru we krwi.

Gdy nastapi pominięcie zastosowania leku Ozempic i: upłynęło nie więcej niż 5 dni od dnia, w którym należało przyjąć dawkę leku Ozempic, należy przyjąć ją jak najszybcie,j gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni.

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności semaglutydu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dane nie są dostępne.

Dane dotyczące stosowania semaglutydu u kobiet w okresie ciąży są ograniczone, dlatego semaglutydu nie należy stosować w okresie ciąży. Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub jest w ciąży, należy zaprzestać stosowania semaglutydu. Należy zaprzestać stosowania semaglutydu co najmniej 2 miesiące przed planowaną ciążą z uwagi na jego długi okres półtrwania .

Semaglutyd nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią, gdyż nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Semaglutyd nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku stosowania tego produktu w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną pacjenci powinni zostać poinformowani o konieczności zapobiegania hipoglikemii podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 15.04.2024
 • #cukier
 • #cukrzycatyp2
 • #glukozawekrwi
 • #odchudzanie
 • #semaglutyd