Polipy

Polipy to zwykle rozrosty ponad powierzchnię błony śluzowej. Jako polipy określa się niektóre nowotwory łagodne oraz zaburzenia rozwojowe mające kształt polipa. Polipy mogą występować w każdym narządzie, jednak najczęściej diagnozuje się je w jelicie grubym.

Polipy to zwykle rozrosty łagodne błon śluzowych ponad powierzchnię błony śluzowej. Jako polipy określa się niektóre nowotwory łagodne oraz zaburzenia rozwojowe mające kształt polipa.

Polipy mogą występować w każdym narządzie. Jednak najczęściej diagnozuje się je w jelicie grubym. Często polipami są tłuszczaki, włókniaki lub gruczolaki, które są niegroźne, jeśli nie doszło w nich do transformacji.

Standardowo mają kształt maczugowaty z cienką szypułą (nóżką) zawierającą wiązkę naczyń odżywiających, zakończoną kulistym zgrubieniem – polipy uszypułowane. Te o szerokiej podstawie nazywane są polipami siedzącymi.

Polipy mogą występować w każdym narządzie, który ma światło, poza naczyniami krwionośnymi, najczęściej pojawiają się w nosie, żołądku, jelicie cienkim, macicy i jelicie grubym.

Polipy w nosie mogą przypominać kiść winogron, są gładkie i miękkie. W pierwszej kolejności rozwijają się w zatokach przynosowych. Najbardziej narażeni na ich występowanie to osoby z alergicznym nieżytem nosa i astmą.

Polipy w żołądku powstają z błony śluzowej i wyróżniamy tam polipy hiperplastyczne (powstałe na skutek zwiększenia ilości komórek żołądka, mające niewielką tendencję do zezłośliwienia się), polipy z gruczołów dna żołądka i gruczolak żołądka, jedyna zmiana mająca skłonność do transformacji złośliwej.

Polipy w jelicie cienkim – polipy Peutza i Jeghersa, czyli guzy o niezłośliwym charakterze, występujące u młodych osób.

Polipy szyjki macicy – polipy wewnątrzszyjkowe powstają w skutek procesu zapalnego i są niewielkie i gładkie. Nie stanowią zagrożenia nowotworem złośliwym, choć w ich obrębie mogą wstępować owrzodzenia, a tym samym krwawienia.

Polipy trzonu macicy to łagodne przerosty błony śluzowej macicy, wykrywane w trakcie tradycyjnego badania ginekologicznego.

Polipy jelita grubego to zmiany w jelicie grubym, uwypuklające się powyżej błony śluzowej, o różnych przyczynach powstania, budowie i rokowaniu.  

Polipowatością jelita grubego nazywa się występowanie licznych polipów w jelicie grubym.

Histopatologicznie polipy jelita grubego dzielimy na:

 • polipy nienowotworowe (nieneoplastyczne),
 • nowotworowe (neoplastyczne), czyli takie, w których występują nieprawidłowe komórki, komórki z cechami dysplazji.

Polipy nienowotworowe są najczęstsze i większości przypadków nie zmieniają się w raka jelita grubego. W ramach polipów nienowotworowych wyróżniamy:

 • polip hiperplastyczny – najczęstsze polipy,
 • polipy zapalne – pseudopolipy, polip rzekomy, powstające w wyniku chorób zapalanych jelita grubego,
 • polipy hamartomatyczne, które wywołały choroby genetyczne.

Polipy nowotworowe, polipy gruczolakowate (łac. polypus adenomatosus lub adenoma polyposum, gruczolaki, oznaczane w klasyfikacji ICD-10 jako D12 nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu) to rodzaj polipów będących stanem wyjścia dla nowotworu jelita. To ich wycięcie jest najbardziej istotne dla rokowań pacjenta.

Polipy jelita grubego występują u 15–20% populacji i tym samym są najczęściej występującymi zmianami w okrężnicy i odbytnicy. Występują równie często u kobiet, jak i mężczyzn, w każdym wieku, choć po 30 roku życia mamy do czynienia ze wzrostem ich występowania. Ten wzrost jest najbardziej widocznych w populacji zachodnioeuropejskiej co może być związane z trybem życia. Większość z nich to pojedyncze zmiany o nieznanych przyczynach powstania – polipy hiperplastyczne i diagnozowane są zwykle podczas kolonoskopii.

Co jest przyczyną powstawania polipów jelita grubego o charakterze nowotworowym? Za najczęstsze przyczyny polipów jelita grubego uznaje się substancje rakotwórcze w środowisku i diecie oraz choroby współistniejące, jak cukrzyca i otyłość. Czynników ryzyka raka doszukuje się też w małej aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia nie ułatwia wypróżnień i pozbywania się zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. Inne to dieta ubogoresztkowa o małej ilości surowych warzyw i błonnika, palenie papierosów i picie alkoholu, ale też podeszły wiek.

Jeśli polipy występują już w dzieciństwie, zapewne wiąże się to z obciążeniem genetycznym. Zwykle towarzyszą im różnorodne inne objawy, w tym zmiany rogowaciejące skóry oraz ryzyko raka ze strony innych narządów – rak trzustki, rak żołądka. Wymaga to zwiększonej ostrożności i kontrolnych kolonoskopii już od najmłodszych lat. Tę szczególną ostrożność należy zachować w polipowatości gruczolakowatej (FAP), zespole Peutza-Jeghersa, polipowatości młodzieńczej, zespole Cronkhite’a-Canadego, zespole Cowdena.

Nie każdy polip jelita grubego jest zmianą nowotworową i nie każdy zmieni się w nowotwór, ale prawie każdy rak okrężnicy czy odbytnicy rozwija się z polipów gruczolakowatych. Medyną wie, że w ramach profilaktyki każdą zmianę znalezioną w trakcie kolonoskopii należy usuwać, nawet te niegroźne typy polipów, bo po latach mogą ulec dysplazji (zezłośliwieniu).

Cecha polipa mogąca grozić jego przemianą nowotworową to przede wszystkim wielkość polipa powyżej 2 cm, ale też występowanie polipów mnogich, ich budowa kosmkowa i zmiany wysokiego stopnia.

Zaniepokoić powinny przede wszystkim:

 • krwawienie – krew lub śluz w kale,
 • zmiana rytmu wypróżnień i jednocześnie występowanie biegunek lub zaparć,
 • bóle w dole brzucha.

Profilaktycznie warto wykonać test kasetkowy na wykrycie krwi utajonej w kale. Pomaga to diagnozować problemy w obrębie jelita grubego i innych narządów przewodu pokarmowego. Innym badaniem, które też można wykonać to badanie na stężenie kalprotektyny w kale, a jej zwiększone stężenie może świadczyć o obecności polipów w jelicie grubym.

Podstawowym jednak badaniem diagnostycznym jest kolonoskopia. Kolonoskopia to badanie kontrolne i diagnostyczno-terapeutyczne, które pozwala ocenić stan błony śluzowej jelita grubego, wykryć zmiany i jednocześnie w jej trakcie można pobrać wycinek, który przekazuje się do badania histopatologicznego. Możliwe jest też usunięcie polipów, poszerzenie zwężeń jelitowych czy zatamowanie krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Czasem polipy można też wykryć za pomocą badań radiologicznych – podczas wlewu doodbytniczego z kontrastem lub tomografii komputerowej

Poza profilaktyką w zakresie występowania polipów, czyli unikania tych przyczyn ich powstawania, na które mamy wpływ, leczenie polipów jelita grubego odbywa się zabiegowo lub chirurgicznie i polega na usunięciu polipów. Nie ma leczenia farmakologicznego. Część z nich można usunąć już na etapie diagnostyki – przy zabiegu kolonoskopii, w trakcie badania.

Gdy mamy do czynienia z licznie występującymi polipami usuwa się je operacyjnie.

Po usunięciu każdy polip wysyłany jest do badania histopatologicznego w celu sprawdzenia, czy posiada komórki nowotworowe, a po zabiegu pacjent powinien kontrolować stan swoich jelit co 2-3 lata.

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 16.03.2023
 • Kolonoskopia
 • Polipy
 • Polipy jelita grubego
 • Rak jelita grubego
 • Rodzaje polipów