Przychodnia NFZ Warszawa

W Warszawie, w ramach NFZ, pacjenci mają dostęp do wszechstronnej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania, każdy może skorzystać z usług lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, a także z zakresu medycyny ogólnej. Zarówno w przypadkach medycznie uzasadnionych, jak i w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, przychodnia lekarska w Warszawie zapewnia kompleksowe świadczenia zdrowotne. Potrzebujesz badań diagnostycznych, konsultacji z lekarzem POZ czy transportu sanitarnego? Wystarczy umówić wizytę. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia to gwarancja najwyższej jakości opieki medycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) stanowi pierwszy i najważniejszy punkt kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Jej kluczowym celem jest zapewnienie ogólnego, kompleksowego i ciągłego wsparcia w zakresie zdrowia. Funkcjonując w oparciu o szeroko pojętą medycynę ogólną, podstawowa opieka medyczna stanowi podstawę skutecznej prewencji, wczesnej diagnostyki i leczenia wielu schorzeń.

Głównym wykonawcą świadczeń w ramach POZ jest lekarz rodzinny, który pełni rolę nie tylko terapeuty, ale także doradcy w kwestiach zdrowotnych. Wspomagany jest przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzi m.in. pielęgniarka POZ oraz, w niektórych przypadkach, fizjoterapeuta czy psycholog.

POZ oferuje szeroki zakres usług, w tym:

 • konsultacje lekarskie i pielęgniarskie,
 • diagnostyka podstawowych schorzeń i chorób wewnętrznych,
 • wykonanie badań profilaktycznych i diagnostycznych,
 • wystawianie recept i skierowań do specjalistów,
 • opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i wsparcie w kontynuacji leczenia,
 • udzielenie pomocy medycznej w przypadkach medycznie uzasadnionych.

Jednym z kluczowych zadań POZ jest również edukacja zdrowotna pacjentów. Dzięki regularnym wizytom u lekarza rodzinnego, pacjenci są na bieżąco informowani o swoim stanie zdrowia, możliwych zagrożeniach i sposobach ich unikania.

Warto podkreślić, że świadczenia w ramach POZ są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), co oznacza, że są dostępne dla wszystkich osób ubezpieczonych. W przypadku potrzeby korzystania z opieki zdrowotnej poza godzinami pracy przychodni lub w dni ustawowo wolne, pacjenci mają również prawo do skorzystania z świątecznej opieki zdrowotnej.

Współczesna podstawowa opieka zdrowotna jest nie tylko efektywna, ale przede wszystkim skoncentrowana na indywidualnych potrzebach pacjenta, dostosowując się do zmieniających się wymagań i standardów medycznych. W Warszawie, liczne placówki oferujące usługi w ramach POZ są gotowe sprostać oczekiwaniom pacjentów, zapewniając im wsparcie na najwyższym poziomie.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, często określany jako lekarz rodzinny, to specjalista, który pełni funkcję „bramy” do systemu opieki zdrowotnej. To pierwsza osoba, do której zwracamy się w przypadku problemów zdrowotnych. Ale kiedy dokładnie powinniśmy szukać pomocy u lekarza POZ?

 1. Ogólne złe samopoczucie – W przypadku, gdy przez kilka dni czujemy się osłabieni, mamy gorączkę lub inne objawy, które nie ustępują mimo domowych sposobów leczenia.
 2. Przewlekłe schorzenia – Osoby cierpiące na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, astmę i inne choroby przewlekłe powinny regularnie konsultować się z lekarzem rodzinnym w celu monitorowania stanu zdrowia i dostosowywania terapii.
 3. Problemy z układem oddechowym – Trudności w oddychaniu, długotrwały kaszel, ból w klatce piersiowej czy chrypka mogą być sygnałem poważniejszych problemów zdrowotnych.
 4. Bóle i dolegliwości – Bóle głowy, brzucha, pleców czy stawów, które są uporczywe i nie ustępują mimo zastosowania leków dostępnych bez recepty.
 5. Badania profilaktyczne – Regularne badania, takie jak pomiar ciśnienia, badanie poziomu cukru we krwi czy cholesterolu, pomagają w wykryciu wielu chorób na wczesnym etapie. Dzięki regularnym konsultacjom u lekarza POZ, stan zdrowia pacjenta jest ciągle monitorowany i oceniany.
 6. Zmiany skórne – Wszelkie niepokojące zmiany na skórze, takie jak nowe pieprzyki, zmieniające swój kształt lub kolor, powinny zostać skonsultowane.
 7. Wsparcie psychiczne – W przypadku problemów emocjonalnych, depresji czy lęków, lekarz rodzinny może skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty.
 8. Kwestie antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego – Lekarz POZ może udzielić porady w zakresie planowania rodziny, antykoncepcji oraz prowadzenia ciąży.
 9. Konsultacja przed planowaną podróżą – Szczególnie jeśli planujemy podróż do kraju, w którym występują specyficzne zagrożenia zdrowotne.
 10. Wystawienie recepty lub skierowania – Gdy potrzebujemy kontynuować leczenie lub skorzystać z konsultacji specjalistycznej.

Oczywiście powyższa lista nie jest wyczerpująca. Każda niepokojąca zmiana w organizmie czy objaw, który budzi nasze obawy, powinien być konsultowany z lekarzem. Pamiętajmy, że regularne wizyty kontrolne i dbanie o profilaktykę zdrowotną są kluczem do długiego i zdrowego życia. Lekarz rodzinny pełni tutaj kluczową rolę, zapewniając wsparcie i kierując nas po odpowiednich ścieżkach diagnostycznych i terapeutycznych.

Wielu pacjentów zastanawia się nad różnicą pomiędzy terminami POZ i NFZ, często używanymi w kontekście polskiego systemu opieki zdrowotnej. Obydwa terminy odnoszą się do kluczowych aspektów zdrowia publicznego w Polsce, ale mają odmienne znaczenia. Wyjaśnijmy zatem, czym dokładnie są i jak się różnią.

 1. Definicja: POZ to skrót od Podstawowej Opieki Zdrowotnej i odnosi się do pierwszego poziomu opieki zdrowotnej, na którym pacjenci otrzymują podstawową pomoc medyczną. Jest to najbardziej powszechna forma opieki zdrowotnej, z której korzystają pacjenci w Polsce.
 2. Zakres usług: Do zakresu usług należą m.in. konsultacje lekarskie, diagnostyka, leczenie chorób ogólnych, prowadzenie ciąży, opieka nad dziećmi i dorosłymi czy badania profilaktyczne.
 3. Placówki: Przychodnie lekarskie, gabinety lekarskie oraz centra medyczne, które oferują podstawowe usługi medyczne, funkcjonują w ramach POZ.
 1. Definicja: NFZ to instytucja odpowiedzialna za finansowanie publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Działa on na podstawie ustawy i zajmuje się zbieraniem środków finansowych (głównie z opłat ubezpieczeniowych) oraz ich redystrybucją na leczenie pacjentów.
 2. Zakres działania: NFZ zawiera umowy z różnymi placówkami medycznymi (w tym z placówkami POZ) na świadczenie opieki zdrowotnej dla pacjentów. Dzięki temu pacjenci korzystający z placówek współpracujących z NFZ nie ponoszą kosztów za większość usług medycznych, ponieważ są one finansowane z funduszy NFZ.
 3. Placówki: Wiele placówek medycznych, w tym szpitali, klinik specjalistycznych i przychodni lekarskich (w tym POZ), współpracuje z NFZ, świadcząc usługi w ramach umowy z Funduszem.

Zrozumienie różnicy pomiędzy lekarzem rodzinnym a lekarzem POZ jest kluczowe dla każdego pacjenta korzystającego z systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Oba terminy są często używane wymiennie, ale mają pewne subtelne różnice w definicji i zakresie odpowiedzialności.

Lekarz rodzinny:

 1. Definicja: Lekarz rodzinny to specjalista medycyny rodzinnej, który świadczy kompleksową opiekę zdrowotną dla pacjentów w każdym wieku – od niemowląt po osoby starsze. Jego rola polega na diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu różnym schorzeniom oraz kierowaniu pacjentów do innych specjalistów w przypadku konieczności.
 2. Zakres obowiązków: Lekarz rodzinny jest pierwszym punktem kontaktu dla pacjenta w systemie zdrowia. Zajmuje się monitorowaniem ogólnego stanu zdrowia pacjenta, prowadzeniem szczepień, udzielaniem porad zdrowotnych i realizacją badań profilaktycznych.
 3. Kontynuacja opieki: Lekarz rodzinny pełni rolę koordynatora opieki nad pacjentem i ma pełny przegląd jego historii zdrowia. Współpracuje z innymi specjalistami w celu zapewnienia pacjentowi holistycznego podejścia do leczenia.

Lekarz POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna):

 1. Definicja: Lekarz POZ to lekarz pracujący w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Może to być lekarz rodzinny, ale również inni lekarze świadczący podstawowe usługi zdrowotne.
 2. Zakres obowiązków: Lekarz POZ zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób ogólnych, które nie wymagają specjalistycznej interwencji. Jest to także pierwszy punkt kontaktu dla pacjentów w systemie zdrowotnym, podobnie jak lekarz rodzinny.
 3. Odniesienie do NFZ: Lekarze POZ często współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadcząc usługi dla pacjentów w ramach umowy z Funduszem.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) stanowi podstawowy filar polskiego systemu zdrowotnego, mający na celu zapewnienie uniwersalnego dostępu do podstawowych usług medycznych dla wszystkich mieszkańców. Ale kto dokładnie może skorzystać z usług lekarza POZ?

1. Osoby ubezpieczone w NFZ: Osoby posiadające obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mają pełne prawo do korzystania z usług lekarza POZ bez dodatkowych opłat. Ubezpieczenie zdrowotne w większości przypadków wynika z opłacania składek przez pracodawcę, ale obejmuje również emerytów, rencistów, bezrobotnych i wiele innych grup społecznych.

2. Dzieci i młodzież: Wszystkie dzieci i młodzież do 18. roku życia są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, co oznacza, że mają pełne prawo do korzystania z usług lekarza POZ. W praktyce często odbywa się to poprzez wizyty kontrolne, szczepienia oraz standardowe badania.

3. Osoby nieubezpieczone: Chociaż osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ mogą napotkać pewne trudności w dostępie do opieki specjalistycznej, w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej prawo do bezpłatnych świadczeń jest często gwarantowane w przypadkach nagłych.

4. Cudzoziemcy: Cudzoziemcy przebywający na terenie Polski mogą korzystać z usług POZ, ale warunki dostępu zależą od ich statusu prawnego, rodzaju ubezpieczenia oraz umów międzynarodowych zawartych pomiędzy ich krajem pochodzenia a Polską.

5. Osoby z chorobami przewlekłymi: POZ odgrywa kluczową rolę w opiece nad osobami z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Dzięki regularnym wizytom kontrolnym u lekarza POZ, pacjenci mogą monitorować postępy w leczeniu i dostosowywać je w razie potrzeby.

Podsumowując, Podstawowa Opieka Zdrowotna jest dostępna dla niemal każdego mieszkańca Polski. O ile osoby ubezpieczone w NFZ mają do niej najłatwiejszy dostęp, wielu innych pacjentów również może korzystać z tej formy opieki, choć mogą obowiązywać pewne ograniczenia lub wymagania. Ważne jest, by w razie wątpliwości skonsultować się bezpośrednio z placówką medyczną lub NFZ w celu uzyskania dokładnych informacji na temat swoich uprawnień. 

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 23.11.2023
 • lekarz-poz
 • nfz
 • poz
 • przychodnia-nfz
 • przychodnia-warszawa
 • przychodnianfz
 • Warszawa