Psychiatra online zwolnienie lekarskie

Konsultacja psychiatryczna online to wizyta lekarska z psychiatrą przy użyciu platformy telemedycyny lub komunikatorów wideo. Celem konsultacji online jest, podobnie jak w wypadku wizyty tradycyjnej, wywiad lekarski, diagnoza oraz leczenie chorób związanych z psychiką.

  • Dostępność: dostęp do specjalistycznej opieki psychiatrycznej z dowolnego miejsca, także w czasie w czasie wyjazdów służbowych.
  • Bezpieczeństwo i wygoda,
  • Anonimowość,
  • Kontynuacja terapii: dla pacjentów kontynuujących już terapię psychiatryczną, konsultacje online umożliwiają regularne monitorowanie postępów i dostosowywanie leczenia.

Depresja: unikanie kontaktów towarzyskich, niechęć do wszelkich działań, niemożność podejmowania wyzwań dnia codziennego, wszechogarniający smutek.

Lęki i zaburzenia lękowe: doświadczanie lęku z niejasnych powodów, pojawianie się strachu w zwykłych sytuacjach.

Zaburzenia osobowości: trudności z utrzymaniem stabilności emocjonalnej, popadanie w skrajnie różne stany emocjonalne.

Zaburzenia snu: pojawienie się chronicznych problemów ze snem, trudności w zasypianiu, występowanie koszmarów sennych.

Lekarz psychiatra w czasie wizyty online przeprowadzi wywiad medyczny z pacjentem, aby podjąć właściwe leczenie farmakologiczne oraz zdecyduje czy wystawić e-receptę. Pamiętaj, że o wystawieniu recepty zawsze decyduje lekarz. Często zdarza się, że potrzebne są też inne informacje lub zaświadczenia wydawane przez lekarza psychiatrę, zawsze jest możliwość wystawienia tego rodzaju dokumentów w czasie wizyty online.

Lekarz psychiatra może , jak każdy inny specjalista, wystawić zwolnienie lekarskie. L4 od psychiatry to zwykłe zwolnienie lekarskie. Przed podjęciem decyzji o wystawieniu pacjentowi e zwolnienia lekarskiego, lekarz psychiatra dokonuje oceny stanu psychicznego. Wśród chorób psychicznych, które są ewidentnym wskazaniem do wystawienia zwolnienia lekarskiego jest depresja, traktowana obecnie jako jedna z chorób cywilizacyjnych.

Maksymalny okres zwolnienia lekarskiego to 182 dni w roku. Za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego płaci pracodawca, jest to wynagrodzenie chorobowe. Następnie wypłatę przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim jest niemożliwe. Zarówno wynagrodzenie jak i zasiłek chorobowy wynoszą 80% stałej pensji pracownika.

Zgodnie z regulacjami ZUS, można kontrolować każdą osobę przebywającą na L4. W wypadku, gdy pacjent zostanie wezwany przed komisję kontrolną, od lekarza psychiatry otrzymuje całą dokumentację leczenia, bez względu na to, czy odbywały się wizyty stacjonarne czy online.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 23.11.2023
  • #e-recepta
  • #e-zwolnienie
  • #psychiatra
  • #teleporada