Recepta na Berodual

Berodual to lek w postaci roztworu do nebulizacji, który wykorzystuje się w leczeniu objawów astmy oskrzelowej czy przewlekłego zapalenia oskrzeli. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę - możesz ją zamówić na telemedi.com. Zanim zaczniesz stosowanie roztworu Berodual, sprawdź jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania oraz jak właściwie dawkować lek. Czy podczas stosowania leku Berodual mogą wystąpić działania niepożądane?

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Berodual to lek stosowany jako środek rozszerzający oskrzela, ma zapobiegać i leczyć objawy schorzeń dróg oddechowych, poprzez leczenie ostrych napadów astmy oskrzelowej, zapalenia oskrzeli z rozedmą lub bez rozedmy płuc oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Leki do nebulizacji należy podawać wziewnie, Berodual również jest roztworem do nebulizacji, którego dawkowanie za każdym razem ustala lekarz. Berodual dostępny jest jedynie na receptę.

Berodual to przykład leków stosowanych wziewnie. Jest to roztwór do nebulizacji, którego 1 ml zawiera dwie substancje czynne: 0,5 mg fenoterolu bromowodorku oraz 0,25 mg ipratropiowego bromku jednowodnego, czyli fenoteroli hydrobromidum, ipratropii bromidum.

Berodual jest lekiem wydawanym na receptę, ważne jest więc stosowanie go według zaleceń lekarza. To lekarz ustala dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta, dlatego też w trakcie leczenia pacjenci powinni być pod jego kontrolą.

Standardowo, jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, dawkowanie leku Berodual wygląda następująco:

Dorośli (w tym seniorzy) oraz młodzież w wieku powyżej 14 lat w leczeniu ostrych napadów astmy mają zażywać 1 ml (20 kropli leku), co jest zazwyczaj dawką pozwalającą na uzyskanie natychmiastowego ustąpienia objawów o łagodnym i średnim nasileniu. W ciężkich przypadkach mogą zastosować większe dawki leku – od 2,5 ml (50 kropli) do 4 ml (80 kropli), jednak musi się to odbywać pod kontrolą lekarza.

Stosowanie leku w leczeniu okresowym i długotrwałym

Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe dawkowanie leku Berodual, to stosuje się wtedy 1 do 2 ml roztworu na każde podanie (od 20 do 40 kropli) do 4 razy na dobę.

W przypadkach umiarkowanego skurczu oskrzeli lub gdy wystąpi wentylacja sztuczna, wtedy zaleca się mniejsze dawki do 0,5 ml (10 kropli).

W leczeniu ostrych napadów astmy u dzieci w wieku 6 – 14 lat stosuje się dawkę 0,5 – 1 ml (10 do 20 kropli), która zazwyczaj wystarcza do uzyskania natychmiastowego ustąpienia objawów. W ciężkich przypadkach można zwiększyć dawki – do 3 ml (do 60 kropli), ale tylko pod kontrolą lekarza.

Stosowanie leku w leczeniu okresowym i długotrwałym

Jeśli lekarz zaleca kilka dawek leku w ciągu doby, to podaje się jednorazowo 0,5 – 1 ml (10 do 20 kropli) do 4 razy na dobę.

Gdy występuje umiarkowany skurcz oskrzeli lub w przypadku wentylacji sztucznej, zaleca się podanie mniejszej dawki – 0,5 ml (10 kropli).

Dawkowanie leku dla dzieci w wieku poniżej 6 lat (o masie ciała mniejszej niż 22 kg) odbywa się tylko pod kontrolą lekarza. Dawkę wylicza się następująco: bromek ipratropiowy około 25 mikrogramów oraz bromowodorek fenoterolu 50 mikrogramów na 1 kilogram masy ciała na dawkę maksymalnie do 0,5 ml (do 10 kropli) do 3 razy na dobę.

Berodual to roztwór do nebulizacji, podaje się go wziewnie przy użyciu nebulizatora. Nie wolno przyjmować go doustnie. Stosowania leku zaczyna się od najmniejszej zalecanej dawki.

Zalecaną przez lekarza dawkę, tak jak inne leki do nebulizacji, należy rozcieńczać 0,9% roztworem chlorku sodu (nie należy rozcieńczać wodą destylowaną) do objętości 3 do 4 ml i inhalować do momentu całkowitego zużycia przygotowanego roztworu. Rozcieńczony roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu, natomiast rozcieńczony niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Czas inhalacji może być regulowany objętością roztworu – do momentu jego zużycia. Przed użyciem nebulizatora należy zastosować się do instrukcji dotyczącej właściwego użycia opracowanej przez wytwórcę danego nebulizatora. Nie należy stosować leku Berodual po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu datowania.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana przez lekarza

Gdy dojdzie do przedawkowania leku (dotyczy to substancji bromowodorek fenoterolu), poznasz to po objawach takich jak: zaczerwienienie twarzy, przyspieszenie czynności serca, przyspieszenie tętna, kołatanie serca, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bóle dławicowe, zaburzenia rytmu serca, drżenie. Jeżeli zaobserwujesz u siebie któryś z objawów to niezwłocznie zwróć się do lekarza.

Natomiast gdy przedawkujesz bromek ipratropiowy to pojawi się suchość błony śluzowej jamy ustnej oraz zaburzenia akomodacji, które są jednak łagodne i przemijające.

Pominięcie dawki leku Berodual

Gdy zdarzy Ci się pominąć dawkę leku berodual to nie stosuj dawki podwójnej, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Mimo, że Berodual skuteczny jest w leczeniu chorób układu oddechowego, to istnieją przeciwwskazania do jego stosowania. Nie zaleca się leku Berodual, gdy stwierdzono u Ciebie nadwrażliwość na bromowodorek fenoterolu, substancje atropinopodobne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku, a także gdy występuje zaporowa kardiomiopatia przerostowa i tachyarytmia, czyli zaburzenia rytmu serca. Natomiast w przypadku ostrej, szybko nasilającej się duszności natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc o przebiegu łagodnym oraz astmą oskrzelową bardziej wskazane jest podawanie leku doraźnie niż jego regularne stosowanie.

Natomiast u pacjentów z astmą oskrzelową oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc reagującą na kortykosteroidy, lekarz może zaproponować dodatkowe podanie leków przeciwzapalnych (lub zwiększenie ich dawki), aby opanować stan zapalny w obrębie dróg oddechowych i zapobiec nasileniu się choroby.

W sytuacji pogarszającej się drożności oskrzeli, niewskazane jest ciągłe zwiększanie dawki leku i stosowanie jej przez dłuższy okres.

Berodual, szczególnie gdy stosowany jest w dawkach większych niż zalecane, może być przyjmowany przez pacjenta jedynie po wnikliwym rozpatrzeniu korzyści i ryzyka: niedostatecznie kontrolowana cukrzyca, ostatnio przebyty zawał mięśnia sercowego i (lub) ciężkie schorzenia serca lub naczyń, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy.

Istnieje ryzyko, że bromowodorek fenoterolu może wywoływać zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Trzeba ostrożnie stosować lek Berodual u pacjentów, którzy cierpią na: przerost gruczołu krokowego, zwężenie szyi pęcherza moczowego, predyspozycję do jaskry z wąskim kątem przesączania.

Gdy do oka dostanie się aerozol zawierający bromek ipratropiowy lub bromek ipratropiowy skojarzony z lekiem pobudzającym receptory beta-adrenergiczne, to pojawia się: rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskra z wąskim kątem przesączania oraz ból oka.

Jeżeli pojawią się objawy ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania, należy rozpocząć leczenie kroplami zwężającymi źrenicę oka oraz natychmiast zasięgnąć opinii lekarza.

Należy zachować ostrożność, aby roztwór nie dostał się do oka. Najlepiej, aby do stosowania leku wykorzystywać nebulizator z ustnikiem lub maską do nebulizacji.

Należy zachować szczególną ostrożność mając predyspozycję do jaskry – w trakcie inhalacji trzeba chronić oczy.

Chorzy na mukowiscydozę mogą być bardziej podatni na występowanie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego.

Po zastosowaniu leku Berodual mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, ale także opisano przypadki reakcji skórnych, takich jak: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk nosogardzieli i reakcje anafilaktyczne.

Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku należą: zwiększona pobudliwość nerwowa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, zawroty głowy i drżenia mięśni szkieletowych. Mogą także pojawić się zaburzenia rytmu serca, w tym przyspieszenie czynności serca i kołatanie serca. Pojawiają się również działania niepożądane w postaci zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego (np. wymioty, zaparcia, biegunka) oraz zatrzymanie moczu, które przemijają.

Do skutków ubocznych należą też objawy oczne, w tym zaburzenia akomodacji i jaskra oraz reakcje skórne lub reakcje typu alergicznego, takie jak: wysypka, obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy, pokrzywka, skurcz krtani i reakcje anafilaktyczne.

Do skutków ubocznych Berodualu należą równieżnudności, wymioty, nadmierne pocenie, osłabienie, bóle i skurcze mięśni, zdarzały się także przypadki obniżenia ciśnienia rozkurczowego krwi lub wzrost ciśnienia skurczowego krwi.

W przypadku leku Berodual, podobnie jak innych leków stosowanych wziewnie, może pojawić się kaszel, zapalenie i podrażnienie gardła, a także skurcz oskrzeli, który będzie wywołany przez inhalację.

Lek Berodual nie ma swojego zamiennika. Berodual to preparat złożony, zawierający fenoteroli hydrobromidum, ipratropii bromidum. Substancje czynne mają działanie rozkurczające oskrzela, przez co Berodual stosuje się, aby zapobiec objawom oraz leczyć astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 07.03.2024
  • berodual
  • e-recepta
  • leczenie-astmy
  • lek-berodual
  • recepta-na-berodual