Recepta na Perindopril Teva – pomoc pacjentom z nadciśnieniem tętniczym

Perindopril Teva jest popularnym lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie krwi niesie za sobą szereg szkodliwych dla zdrowia skutków, dlatego ważne jest utrzymywanie go na możliwie optymalnym poziomie. Lek Perindopril Teva dostępny jest na receptę i należy stosować go ściśle według wskazań lekarza. Z artykułu dowiesz się jak działa ten lek, jakie może mieć działania niepożądane i dla kogo jest wskazany.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Dostępne są następujące dawki leku Perindopril Teva:

 • 30 tabletek powlekanych 10 mg tosylanu peryndoprylu (6,79 mg peryndoprylu);
 • 30 tabletek powlekanych 5 mg tosylanu peryndoprylu (3,395 mg peryndoprylu).

Perindopril Teva nie podlega refundacji i kosztuje ok. 25 zł (tabletki 1 mg) lub 15 zł (tabletki 5 mg). Lek dostępny jest na receptę.

Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zawiera substancję czynną peryndopryl – inhibitor konwertazy angiotensyny. Działanie leków z tej grupy polega na hamowaniu aktywności enzymu stymulującego wytwarzanie angiotensyny II (inhibitor ACEAngiotensin Converting Enzyme). Zablokowanie aktywności inhibiotra ACE powoduje hamowanie konwersji nieaktywnej angiotensyny I do aktywnej angiotensyny II. Ten drugi związek odgrywa kluczową rolę w patofizjologi nadciśnienia tętniczego. Wynikiem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych i zwiększone uwalnianie aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Inhibitory konwertazy angiotensyny prowadzą do zmniejszenia stężenia angiotensyny II, a przez to, powodują obniżenie ciśnienia tętniczego. Perindopril Teva nasila efekty zależne od bradykininy (związek ten powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych), chroni naczynia krwionośne i działa przeciwmiażdżycowo. Leki te obniżają ciśnienie krwi i stosowane są w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Inhibitory ACE stosuje się również w leczeniu chorób nerek (nefropatia cukrzycowa i niecukrzycowa). W przypadku niewydolności serca inhibitory ACE zmniejszają opór naczyniowy, tym samym poprawiając warunki hemodynamiczne i zwiększając wydajność wysiłkową pacjenta.

Perindopril Teva charaktezyuje się szybkim wchłanieniem i w wątrobie przekształca się do postaci aktywnej – peryndoprylatu (inhibiotr ACE). Pełne działanie leku, obniżające ciśnienie tętnicze, pojawia się po ok. 4 godzinach od zażycia tabletki.

Perindopril Teva może zostać zalecony przez lekarza kardiologa, hipertensjologa lub lekarza rodzinnego/internistę w następujących sytuacjach:

 • leczenie objawowej niewydolności serca;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • u osób ze stabilną chorobą niedokrwienną serca;
 • profilaktycznie u pacjentów, którzy przeszli zawał serca i związaną z nim rewaskularyzację;
 • u pacjentów po przeprowadzonej rewaskularyzacji.

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Teva u dzieci i młodzieży.

Perindopril Teva ma postać tabletek powlekanych. Należy przyjmować jedną tabletkę rano, przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody. Nie należy przekraczać dawek zaleconych przez lekarza.

 1. W monoterapi lub leczeniu skojarzonym nadciśnienia tętniczego zaleca się jedną tabletkę 5 mg rano, po tygodniu lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 10 mg. U osób zagrożonych niedośnieniem tętniczym, dawka wynosi 2,5 g na dobę.
 2. U pacjentów stosujących leki moczopędne oszczędzające potas istnieje ryzyko nagłego i gwałtownego obniżenia ciśnienia krwi. Dodatkowo osoby te mogą cierpieć na odwodnienie i niedobór elektrolitów, dlatego dawka powinna być ustalona indywidualnie przez lekarza – najczęściej jest to 2,5 mg. Niekiedy lekarz może zalecić przerwanie leczenia moczopędnego na 2-3 dni przed rozpoczęciem kuracji peryndoprylem.
 3. U osób starszych lekarze zalecają zwykle początkowo 2,5 mg i stopniowo zwiększają dawkę do 5 a nawet 10 mg na dobę. Jest to zależne od tego, czy pacjent cierpi na zaburzenia czynności nerek.
 4. Stabilna choroba niedokrwienna serca – początkowo 5 mg raz na dobę, później dawka może być zwiększona do 10 mg. U osób po 65 roku życia dawkowanie zaczyna się od 2,5 mg.
 5. Objawowa niewydolność serca – 2,5 mg na dobę w połączeniu z lekami moczopędnymi nieoszczędzającymi potasu, leczenie powinno odbywać się w warunkach specjalistycznej opieki medycznej. W zależności od reakcji chorego, lekarz może zwiększyć dawkę.

Perindopril Teva może wchodzić w interakcję z innymi lekami. Należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:

 • należy zachować ostrożność stosując równolegle leki moczopędne, ponieważ zwiększają działanie obniżające ciśnienie;
 • nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Perindopril Teva z preparatami zmieniającymi stężenie potasu, chyba że lekarz zaleci inaczej;
 • należy zachować ostrożność w stosowaniu u praacjentów z upośledzeniem odpływu krwi (zwężenie zastawki aortalnej, mitralnej, kardiomiopatia przerostowa)
 • Perindopril Teva może nasilać działanie soli litu;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą osłabiać działanianie peryndoprylu i wywołać zwiększenie stężenia potasu;
 • należy zachować szczególną ostrożność gdy pacjent przyjmuje również inne leki stosowane na obniżenie ciśnienia;
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego;
 • leki mogące wpływać na morfologię krwi;
 • cierpisz na choroby serca;
 • leki immunosupresyjne stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu;
 • należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • leki przeciwcukrzycowe;
 • po odstawieniu leku u niektórych pacjentów może nastąpić hiperkaliemia;
 • należy rozważyć stosowanie leku u pacjentów cierpiących na niewydolność nerek;
 • u osób z nadciśnieniem tętniczym, nie cierpiących na problemy z nerkami może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi;
 • u chorych z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych może pojawić się zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy.

Przed zażyciem leku należy poinformować lekarza, czy którakolwiek z poniżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta:

 • o planowanym leczeniu odczulającym w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na użądlenia owadów;
 • przy leczeniu cukrzycy;
 • przebytych lub planowanych zabiegach chirurgicznych ze znieczuleniem;
 • zabiegu aferezy LDL – usunięciu cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia;
 • czy kiedykolwiek dochodziło do reakcji uczuleniowych (obrzęk naczynioruchowy) na leki obniżające ciśnienie lub czy pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów (Perndopril Teva zawiera w składzie laktozę).

Jak każdy lek, Perindopril Teva może powodować działania niepożądane.

Poważne działania niepożądane występowały u bardzo małej grupy pacjentów leczonych lekiem Perindopril Teva (16 na 6122 pacjentów otrzymujących peryndopryl (0,3%) i 12 (o,2%) na 6107 w grupie otrzymującej placebo). U osób leczonych peryndoprylem niedociśnienie tętnicze obserwowano u 6 osób, a obrzęk naczynioruchowy u 3 osób. U 1 osoby wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Lek Perindopril Teva może powodować częste, następujące działania niepożądane:

 • bóle głowy;
 • zawroty głowy;
 • objawowe niedociśnienie tętnicze;
 • zaburzenia widzenia;
 • szumy uszne;
 • drętwienia i mrowienia;
 • uporczywy, suchy kaszel;
 • zaburzenia żołądkowo jelitowe;
 • wysypka, świąd;
 • uczucie zmęczenia i osłabienie;
 • skurcze mięśni.

Niezbyt częste skutki uboczne:

 • zaburzenia nastroju;
 • ucisk w klatce piersiowej;
 • suchość w ustach;
 • zaburzenia smaku;
 • zaburzenia układu nerwowego;
 • zapalenie błony śluzowej nosa;
 • nadmierne pocenie;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • zaburzenia układu chłonnego;
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny;
 • impotencja;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi;Bardzo rzadkie skutki uboczne leku Perindopril Teva:
 • eozynofilowe zapalenie płuc;
 • zatrzymanie krążenia;
 • cholestatyczne zapalenie wątroby;
 • skurcz oskrzeli;
 • toczeń rumieniowaty układowy;
 • ostra niewydolność nerek;
 • zapalenie trzustki;
 • zaburzenie czynności nerek;
 • zapalenie naczyń krwionośnych;
 • u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy fosforanowej zgłaszano rzadkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej;
 • reakcje alergiczne – rumień wielopostaciowy, obrzęk tkanki podskórnej, wysypka

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Perindopril Teva. Stosowanie w ciąży jest niewskazane – może spowodować ciężkie uszkodzenie płodu.

Substancje o działaniu podobnym do leku Perindopril Teva to inhibitory ACE. Należą do nich leki zawierające następujące substancje czynne:

 • Benazepryl (Lotensin);
 • Chinapryl (Quinapril);
 • Ramipryl (Ramipril);
 • Kaptopryl (Kaptopril);
 • Cilazapryl;
 • Enalapryl (Enalapril).

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • perndopril-teva
 • recepta-na-perindopril