Skudexa

Skudexa - skuteczne zwalczanie bólu

Lek skudexa jest stosowany w objawowym krótkotrwałym leczeniu bólu ostrego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u osób dorosłych. Poznaj skład, dawkowanie i skutki uboczne przyjmowania leku skudexa.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Skudexa to lek przeciwbólowy wydawany na receptę. Zawiera 2 substancje czynne – deksketoprofen oraz tramadol.

Chlorowodorek tramadolu jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków zwanych opioidami, które działają na centralny układ nerwowy. Łagodzi ból poprzez działanie na swoiste komórki nerwowe mózgu i rdzenia kręgowego. Tramadol największe powinowactwo wykazuje w stosunku do receptorów mi, ale jest również agonistą receptorów delta i kappa. Inne mechanizmy przyczyniające się do działania przeciwbólowego leku to hamowanie neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny. Uważa się, że siła działania tramadolu równa jest 1/10-1/6 siły działania morfiny.

Deksketoprofen jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), podobnie jak kwas acetylosalicylowy. Jego działanie polega na zmniejszaniu aktywności cyklooksygenazy oraz obniżaniu syntezy prostaglandyn. Ponadto zahamowanie syntezy prostaglandyn może wpływać na inne mediatory zapalenia, takie jak kininy, powodując pośrednie działania, które mogą być dodatkowe w stosunku do działania bezpośredniego.

Lek Skudexa jest stosowany w objawowym krótkotrwałym leczeniu bólu ostrego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u osób dorosłych. Obie substancje mogą być stosowane jednocześnie, ponieważ nie wpływają na swoje parametry farmakokinetyczne.

1 tabletka zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu oraz 25 mg deksketoprofenu.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki (Opadry II white 85F18422): alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu E 171, makrogol 3350, talk.

Lek sudexa jest przeciwwskazany w wypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy przyjmować preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ponadto należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania do stosowania każdej z substancji czynnych.

Tramadol nie powinien być używany przy nadwrażliwość na tę substancję. Przeciwwskazaniem jest ciężka depresja oddechowa, ostre zatrucie alkoholem,tabletkami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi.

Nie należy przyjmować preparatów z tramadolem w czasie stosowania inhibitorów MAO oraz przez okres 14 dni po ich odstawieniu. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest też padaczka niekontrolowana lekami.

Deksketoprofen nie powinien być używany przy nadwrażliwości na deksketoprofen lub inne leki z grupy NLPZ, szczególnie jeżeli w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości; astma, skurcz oskrzeli, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,powodują wystąpienie polipów nosa lub nieżyt nosa ,po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.

Reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne występujące podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów wykluczają przyjmowanie leku skudexa, podobnie jak czynna choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie, lub ich podejrzenie, jak również wywiad wskazujący na krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacje, podobnie jak choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacje mogą być związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Kolejnym czynnikiem powodującym przeciwwskazanie do użycia leku sudexa jest przewlekła niestrawność, czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami oraz skaza krwotoczna i inne zaburzenia krzepnięcia krwi.

Pozostałe przciwwskazania do przyjmowania leku sudexa jest ciężka niewydolność serca, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek oraz ciężkie odwodnienie spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów.

Ze względu na występowanie w preparacie sudexa tramadolu należy zachować ostrożność u pacjentów: wrażliwych na opioidy, po urazach głowy, w szoku, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionym pochodzeniu, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym; z zaburzeniami oddechowymi, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub gdy podawane są jednocześnie leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego, lub gdy została znacznie przekroczona zalecana dawka, gdyż występuje ryzyko depresji oddechowej.

U pacjentów z padaczką kontrolowaną lekami lub u pacjentów podatnych na wystąpienie drgawek, w tym leczonych preparatami obniżającymi próg drgawkowy lek należny stosować jedynie w wypadku bezwzględnej konieczności.

Opioidy mogą powodować zaburzenia oddychania w czasie snu, w tym centralny bezdech senny (CBS) oraz niedotlenienie podczas snu. Stosowanie opioidów zwiększa ryzyko wystąpienia CBS w sposób zależny od dawki. U pacjentów cierpiących na CBS należy rozważyć zmniejszenie całkowitej dawki opioidów.

Opioidowe leki przeciwbólowe mogą czasem powodować przemijającą niewydolność nadnerczy, z koniecznością stałego kontrolowania i leczenia zastępczego glikokortykosteroidami. Objawy ostrej lub przewlekłej niewydolności nadnerczy mogą obejmować silny ból brzucha, nudności i wymioty, niskie ciśnienie krwi, znaczne zmęczenie, zmniejszony apetyt i zmniejszenie masy ciała.

Ze względu na obecność deksketoprofenu, przed rozpoczęciem leczenia, należy zebrać wywiad dotyczący zapalenia przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka i choroby wrzodowej żołądka, aby upewnić się, że zostały całkowicie wyleczone. Pacjentów z objawami dotyczącymi żołądka i jelit lub zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie, należy kontrolować pod kątem zaburzeń żołądkowo-jelitowych, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się w przypadku stosowania dużych dawek NLPZ, u osób w podeszłym wieku, u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub krwawienia, do tych leków zaliczamy: doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – SSRI lub leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy w małej dawce. Te grupy pacjentów powinny znajdować się pod ścisłym nadzorem lekarskim, należy też rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi- inhibitorami pompy protonowej.

Ostrożność należy zachować podczas stosowania u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, nerek, wątroby i układu krążenia); z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna w wywiadzie, stwarza to ryzyko zaostrzenia tych chorób; z astmą w wywiadzie, przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i polipami nosa, może to tworzyć ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli; z zaburzeniami krwiotworzenia, układowym toczniem rumieniowatym (SLE) i mieszaną chorobą tkanki łącznej, łączy się to z ryzykiem rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych.

Nie zaleca się stosowania leku skudexa u osób z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn – ostra porfiria przerywana , gdyz może to zwiększyć ryzyko ataku choroby; z zaburzeniami hemostazy-ryzyko krwawienia-, nie zaleca się stosowania deksketoprofenu u pacjentów otrzymujących inne leki, które wpływają na hemostazę- warfaryna i inne pochodne kumaryny lub heparyny.

Wykluczyć należy stosowanie leku skudexa u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby; z zaburzoną czynnością nerek, z nadciśnieniem tętniczym, z łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolność serca, zw względu na ryzyko zatrzymania płynów i obrzęków; u osób jednoczenie stosujących leki moczopędne, u osób odwodnionych oraz u pacjentów zagrożonych hipowolemią, w tym z nadmierną utratą płynu pozakomórkowego różnego pochodzenia, szczególnie w fazie pooperacyjnej po dużych zabiegach chirurgicznych.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów z chorobami serca w wywiadzie, w szczególności u tych, u których wcześniej stwierdzono niewydolność serca, gdyż występuje u nich podwyższone ryzyko nasilenia objawów niewydolności serca. Przyjmowanie niektórych NLPZ, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zdarzeń zakrzepowych tętnic: zawału serca lub udaru.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni deksketoprofenem bardzo ostrożnie. Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, w tym: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu.

Podczas długotrwałego stosowania leku może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie psychiczne i fizyczne. Jeśli u pacjenta występuje nadmierna skłonność z tendencją do nadużywania leków lub występowania przyzwyczajeń, leczenie tramadolem powinno być krótkotrwałe i pod ścisłym nadzorem lekarza.

Przy odstawianiu tramadolu w celu uniknięcia objawów odstawiennych należy stopniowo zmniejszać dawkę leku. Jednoczesne stosowanie z lekami uspokajającymi takimi jak benzodiazepiny, może prowadzić do uspokojenia polekowego, depresji oddechowej, śpiączki i zgonu.

W przypadku konieczności równoczesnego stosowania z lekami uspokajającymi, należy zastosować najmniejszą możliwą dawkę, a czas leczenia powinien być tak krótki, jak to możliwe.

Lek skudexa zawiera tramadol, którego skuteczność stanowi 1/10 do 1/6 siły morfiny, więć jest od niej znacznie słabszy. W przeciwieństwie do morfiny tramadol w niewielkim stopniu wykazuje negatywne działanie na układ pokarmowy, wywołując nudności czy wymioty, oraz działanie depresyjne na układ oddechowy.

Jak każdy lek, lek skudexa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe działania niepożądane wymienione są poniżej: objawy reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, języka i gardła, i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu, alergiczny nieżyt nosa lub ostry alergiczny nieżyt nosa.

Tramadol podawany po zabiegach chirurgicznych u dzieci po usunięciu migdałków gardłowych i (lub) migdałka podniebiennego w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego, wykazywał rzadkie, ale zagrażające życiu działania niepożądane.

Jednoczesne stosowanie deksketoprofenu z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przciwzapalnych, w tym z selektywnymi inhibitorami COX-2, nie jest zalecane, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Przyjmowanie deksketoprofenu w najmniejszej dawce skutecznej i przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Przyjmowanie leku złożonego może nieść ze sobą skutki uboczne związane z występowaniem każdego ze składników i w związku z można mieć do czynienia z zawroty głowy, nudności, wymioty. Niezbyt często: trombocytoza, obrzęk gardła, hipokaliemia, zaburzenia psychotyczne, ból głowy, senność, obrzęki w okolicy oczu, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, tachykardia, przełom nadciśnieniowy, niedociśnienie, uczucie rozdęcia brzucha, zaparcia, niestrawność, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (w tym nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych i zwiększenie stężenia GGT), obrzęk twarzy, nasilona potliwość, pokrzywka, krwiomocz, astenia, dreszcze, uczucie dyskomfortu, samopoczucie odbiegające od normalnego, podwyższone ciśnienie krwi, zwiększenie aktywności ALP, zwiększenie aktywności LDH. Mogą wystąpić działania niepożądane charakterystyczne dla każdej z substancji czynnych leku złożonego.

Leczenie lekiem skudexa może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym skudexa może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić dozwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Lek skudexa jest preparatem wydawanym tylko z przepisu lekarz, więc należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza . W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Lekarz poinformuje pacjenta o wielkości dawki leku Skudexa, która będzie uzależniona od typu, ciężkości i okresu występowania bólu u pacjenta. Lekarz poinformuje pacjenta o ilości tabletek przyjmowanych w ciągu doby i czasie trwania leczenia.

Zalecana dawka dobowa to 1 tabletka (75 mg 25 mg) co 8 godzin. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 tabletek (225 mg tramadolu i 75 mg deksketoprofenu/dobę), a leczenie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. Leku Skudexa nie należy stosować u dzieci i młodzieży. 

U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie leczenia od 1 tabletki, a w razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, zachowując odstęp pomiędzy dawkami co najmniej 8 godzin i nie przekraczać całkowitej dawki dobowej 2 tabl. (150 mg tramadolu i 50 mg deksketoprofenu/dobę); dawkę można zwiększyć do maksymalnie 3 tabletek na dobę, wyłącznie wtedy, gdy lek jest dobrze tolerowany. stosować.

Lek należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.Pokarm opóźnia wchłanianie leku, dlatego w celu wywołania szybszego efektu, zaleca się podawanie tabletki co najmniej 30 min przed posiłkiem. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

W przypadku, gdy ma miejsce pominięcie zastosowania leku skudexa , nie należy przyjmować kolejnej dawki leku skudexa w podwójnej ilości.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
  • #ból
  • #opioidy
  • #tramadol
  • #zwalczaniebólu