Sumamed

Charakterystyka leku sumamed

Sumamed jest antybiotykiem makrolidowym, to znaczy że charakteryzuje się działaniem bakteriostatycznym. Substancją czynną leku jest azytromycyna, czyli półsyntetyczna pochodna erytromycyny, czyli najstarszego antybiotyku makrolidowego.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Sumamed jest antybiotykiem makrolidowym , który działa głównie na tlenowe bakterie Gram-ujemne oraz wpływa na inne drobnoustroje wrażliwe. Antybiotyki makrolidowe, czyli bakteriostatyczne hamują rozwój bakterii poprzez hamowanie ich namnażania. Natomiast antybiotyki bakteriobójcze powodują zabijanie komórek bakteryjnych.

Ponadto lek Sumamed wykorzystywany jest przy leczeniu gatunków, przy których może wystąpić problem oporności nabytej. Preparat Sumamed działa też na drobnoustroje z opornością wrodzoną.

Antybiotyk zadziała skutecznie, gdy osiągnie w miejscu zakażenia stężenie niezbędne do zahamowania wzrostu lub zabicia drobnoustroju chorobotwórczego, a jednocześnie stężenie to pozostaje bezpieczne dla ludzkich komórek.

W wypadku, gdy oba te warunki zostają spełnione, mówimy, że dany mikroorganizm jest wrażliwy na antybiotyk. W przeciwnym wypadku -mamy do czynienia z opornością na antybiotyk. Oporność na antybiotyk może być wrodzona lub nabyta w wyniku mutacji genetycznej bakterii.

Działanie Sumamedu polega na stosowanie azytromycyny – substancji aktywnej , która powoduje zahamowanie procesu łączenia białek bakteryjnych. Skutkiem tego komórki bakteryjne nie mogą mnożyć się i proces choroby zostaje ograniczony bądź zatrzymany.

Sumamed znajduje zastosowanie głównie, gdy występują zakażenia dolnych dróg oddechowych. Lek działa na bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, ostre zapalenie oskrzeli, ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Lek Sumamed to antybiotyk bakteriostatyczny, który znajduje zastosowanie w leczeniu zakażeń spowodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie azytromycyny, która jest substancją aktywną leku. Sumamed we wszystkich postaciach: tabletek powlekanych, tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej, kapsułek twardych, wykorzystuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych:

 1. zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie migdałków, bakteryjne zapalenie gardła;
 2. zakażeń dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli lub zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc w tym śródmiąższowe zapalenie płuc;
 3. ostre zapalenie ucha środkowego;
 4. zapalenie zatok;
 5. zakażenie skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący, liszajec, róża, wtórne ropne zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy.

Preparat Sumamed występuje w postaci tabletek powlekanych, tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej oraz kapsułek twardych. Gramatura preparatu leczniczego to: tabletki powlekane (500 mg), tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej (250 mg, 500 mg, 1000 mg), kapsułki twarde.

Lek Sumamed jest też dostępny w formie proszku do sporządzania zawiesiny doustnej -100 mg/5 ml. Sumamed należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, przy zachowaniu odpowiednich warunków. Zawiesina doustna powinna być przechowywana maksymalnie 5 dni w temperaturze poniżej 25°C.

Podanie leku Sumamed w odpowiedniej formie jest zależne od typu schorzenia i decyduje o tym lekarz, gdyż lek jest dostępny jedynie na receptę.

Należy dobrać odpowiednią dawkę, która zależy od masy ciała pacjenta, rodzaju dolegliwości i przede wszystkim od postaci, w jakiej lek został przepisany przez lekarza.

Lek Sumamed występuje w różnych postaciach, jedną z nich są tabletki powlekane, które stosuje się doustniew zakażeniu górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażeniach skóry i tkanek miękkich, z wyłączeniem leczenia rumienia wędrującego, oraz w przypadku zapalenia ucha środkowegonależy stosować:

 1. u dzieci o masie ciała nieprzekraczającej 45 kg (dla dawki 125 mg), całkowita dawka to 30 mg/kg masy ciała, czyli 10 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę przez 3 dni;
 2. u osób dorosłych (dla dawki 125 mg i 500 mg), całkowita dawka Sumamedu wynosi 1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg w dawce 1 raz na dobę).

Przy leczeniu rumienia wędrującego dawką 125 mg, całkowitą dawką 1 raz na dobę jest 60 mg/kg masy ciała.

Lek Sumamed w leczeniu trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu stosowany jest wyłącznie u dorosłych i dawka całkowita wynosi (dla dawki 500 mg) 6 g.

W przypadku, gdy występuje niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia, powodujące zapalenie pochwy dla dawki 500 mg Sumamed stosuje się w dawce 1 g, tj. 2 tabletki powlekane po 500 mg podane w pojedynczej dawce.

Lek Sumamed stosowany jest też w postaci twardych kapsułek, które to kapsułki należy połykać. Dawkowanie leku w tej formie stosowane jest w znacznej części przypadków chorobowych : zakażenie skóry i tkanek miękkich poza leczeniem rumienia wędrującego, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenia dolnych dróg dolnych oraz w przypadku, gdy występuje ostre zapalenia ucha środkowego, u dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 45 kg i u osób dorosłych, wynosi 1,5 g w ciągu 3 dni, podawana po 500 mg w pojedynczej dawce 1 raz na dobę. Konieczne jest w tym schemacie dawkowania monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie jego trwania.

Twarde kapsułki należy połykać w całości, bez dzielenia, przed lub po posiłku, nigdy w trakcie jedzenia.

U pacjentów w starszym wieku należy lek Sumamed dawkować tak samo jak u innych osób dorosłych. Jednak należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia zaburzenia rytmu serca.

Leku nie powinno się stosować u osób, które mają ciężką niewydolność wątroby, gdyż może pojawić się piorunujące zapalenie wątroby. Natomiast w przypadku zaburzeń czynności nerek i ryzyka, że może pojawić się ostra niewydolność nerek, konieczne jest zmniejszenie zazwyczaj stosowanej dawki leku.

Antybiotyk Sumamed występować może w postaci proszku do sporządzania zawiesiny, którą należy przyjmować doustnie. Stosowanie leku Sumamed w formie zawiesiny z proszku może odbywać się przy zakażenie skóry i tkanek miękkich z wyłączeniem leczenia rumienia wędrującego, zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, zapaleniu ucha środkowego, wtedy całkowita dawka wynosi 30 mg/kg masy ciała- 10 mg/kg masy ciała podawany 1 raz na dobę przez 3 dni. Skuteczne i prawidłowe dawkowanie leku Sumamed w proszku u dzieci i młodzieży zależy od masy ciała.

Sumamed jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę, więc decyzję o jego stosowaniu, po ocenie indywidualnego ryzyka wykorzystania go podczas leczenia, podejmuje lekarz.

Sytuacje, gdy wymagane jest zachowania szczególnej ostrożności w stosowaniu tego antybiotyku są:

 1. uczulenie na azytromycynę, erytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub inne substancje pomocnicze, które wchodzące w skład leku,
 2. stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca takich jak: bardzo wolna czynność serca, ciężka niewydolność serca, zaburzenia elektrolitowe, wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca, przyjmowanie leków, które niosą ryzyko wydłużenia odstępu qt w badaniu EKG,
 3. ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek;
 4. zaburzenia nerwowe lub umysłowe;
 5. zakażone rany oparzeniowe i inne zakażenia skóry i tkanek;
 6. nowe zakażenia lub zakażenia grzybicze;
 7. choroby przenoszona drogą płciową współistniejące razem z zakażeniem kiłą,
 8. stosowanie pochodnych ergotaminy (preparaty sporyszu).

Lek Sumamed, jak każda substancja lecznicza, może powodować działania niepożądane, które nie muszą wystąpić u każdego pacjenta.

W wypadku, gdy wystąpi którekolwiek działanie niepożądane, spośród niżej wymienionych, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy.

Do działań niepożądanych należy zaliczyć:

 1. ciężkie reakcje nadwrażliwości, czyli trudności w oddychaniu i przełykaniu, obrzęk warg, języka, twarzy, swędząca wysypka,
 2. ciężkie reakcje skórne- pęcherze z białym lub żółtym płynem, ciężka wysypka skórna, ciężka pęcherzyca i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej lub nosa;
 3. słabość, zażółcenie skóry lub białek oczu oraz ciemnego zabarwienia moczu, zwiększenie stężenia bilirubiny, zaburzenia oddawania moczu,
 4. nietypowa skłonność do powstawania siniaków lub krwawienia;
 5. ciężka lub przewlekła biegunka z krwią lub śluzem, rzekomobłoniaste zapalenie jelit,
 6. szybka lub nieregularna praca serca, lub zmiany w rytmie pracy serca, ryzyko wydłużenie odstępu qt w zapisie EKG.

Nieco rzadziej mogą pojawić się poniższe działania niepożądane: kołatanie serca, zmiany liczby krwinek białych, drożdżakowe zakażenie jamy ustnej, obrzęk naczynioruchowy, reakcje alergiczne o różnym nasileniu, jadłowstręt, nerwowość, senność lub problemy z zaśnięciem, zaburzenia smaku, zaburzenia węchu, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, drętwienie kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia słuchu, uderzenie gorąca, wzmożone pocenie się, trudności w oddychaniu, krwawienie z nosa, zaparcie, gazy, niestrawność, wzdęcia, wysypka skórna, świąd, bóle mięśni, zaburzenia oddawania moczu;

Bardzo rzadko zdarzają się następujące działania niepożądane: agresywne zachowanie, lęki, omamy, małopłytkowość, reakcja anafilaktyczna, czyli uczuleniowa, utrata przytomności, zaburzenie słuchu, zapalenie trzustki, martwica wątroby, piorunujące zapalenie wątroby, niedociśnienie tętnicze , śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek, nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakmi w tym stany zapalne pochwy.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #antybiotyk
 • #erytromycyna
 • #uchośrodkowe
 • #zakażenie
 • #zapaleniegardła
 • #zapalenieoskrzeli