Teleporada NFZ

Teleporada w ramach podstawowej opieki zdrowotnej stała się jedną z głównych form kontaktu z lekarzem rodzinnym, ale i z innymi specjalistami w czasie pandemii covid-19. Na tyle wygodną i skuteczną, że nadal jest z powodzeniem wykorzystywana.

Mając problem zdrowotny, zazwyczaj udajesz się do specjalisty dostępnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Możesz umówić wizytę w gabinecie stacjonarnym lub teleporadę. W czasie pandemii koronawirusa, z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, lekarze NFZ w pierwszej kolejności kierowali pacjentów na e-wizyty. Obecnie, to pacjent decyduje, którą formę kontaktu wybiera.

Zdecyduj się na teleporadę NFZ, jeżeli podejrzewasz u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia. Ale także wtedy, gdy lekarz ma Twoją dokumentację medyczną, a Tobie skończyły się leki lub wyroby medyczne niezbędne do kontynuacji leczenia i potrzebujesz recepty lub zlecenia.

Konsultacje telefoniczna możesz umówić także dla Twojego dziecka, które nie ma skończonych 6 lat, a korzysta z porady kontrolnej, która nie polega na fizycznym badaniu i którą lekarz zalecił podczas bezpośredniej wizyty.

W ramach teleporady otrzymasz zalecenia dotyczące dalszego leczenia, e-zwolnienie, e-skierowanie, zlecenie na test na koronawirusa, e-receptę, a gdy Twój stan będzie tego wymagał, także sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym.

Teleporady w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli u lekarza specjalisty internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki i innych specjalistów umówisz dzwoniąc do rejestracji przychodni. Standard organizacyjny teleporady powinien być dokładnie określony m.in. na stronie internetowej placówki medycznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, teleporada jest udzielana nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do przychodni lub w późniejszym terminie, jeśli zostanie to ustalone wspólnie z pacjentem.

Umówienie terminu teleporady u lekarza POZ w placówce prywatnej lub na platformach telemedycznych świadczących usługi medyczne, typu telemedi.com również jest możliwe, gdy mają one podpisany kontrakt na świadczenie usług medycznych w ramach NFZ. Wystarczy, że złożysz tam deklarację przystąpienia do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a w razie potrzeby, konsultacje telefoniczna możesz umówić przez internet.

Teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczą lekarze pierwszego kontaktu, umówisz więc e-konsultacje do lekarza specjalisty internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, ale także innych specjalistów. Mają oni wgląd do Twojej dokumentacji medycznej, więc mogą wykonać świadczenia medyczne typu wystawienie e-recepty czy e-zwolnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, mając na uwadze standard organizacyjny teleporady, przed udzieleniem teleporady lekarz rodzinny lub inny specjalista powinien potwierdzić tożsamość pacjenta. Następnie przeprowadza wywiad z pacjentem oraz analizuje jego dokumentację medyczną. Udziela świadczenia zdrowotnego, czyli stawia diagnozę oraz wystawia zalecenia oraz w razie potrzeby e-receptę. Gdy okaże się, że problem zdrowotny pacjenta wymaga stacjonarnej wizyty, zaleca jej wykonanie.

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, zwłaszcza w sezonie zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne, warto korzystać z teleporad. W ramach teleporady otrzymasz wszystkie niezbędne świadczenia medyczne, dlatego gdy tylko nie potrzebujesz badania fizykalnego, wykorzystuj e-wizyty.

W sprawie standardu organizacyjnego teleporady wydano rozporządzenie, dzięki czemu pacjent może liczyć na szybką i sprawną obsługę medyczną w ramach POZ, niezależnie czy realizowana jest ona w publicznej czy prywatnej placówce medycznej.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 27.01.2023
  • konsultacja-online
  • teleporada
  • teleporada-nfz
  • teleporada-poz
  • teleporada-prywatnie