Zwolnienie lekarskie przez telefon – jak uzyskać L4 bez wizyty w gabinecie lekarskim

Będąc chorym wcale nie musisz iść na wizytę do lekarza. Konsultacja lekarska może odbyć się zdalnie, a zwolnienie L4 może być wystawione przez internet. Pamiętaj o tym, gdy przez chorobę będziesz potrzebował dnia wolnego w pracy.

Tutaj masz możliwość uzyskania zwolnienia online.

Zwolnienie lekarskie online, czyli wystawione przez lekarza w systemie e-zdrowie to nic innego, jak cyfrowa forma dawnego zwolnienia papierowego. Zwyczajowo określa się je mianem L4 od nazwy dokumentu, który niegdyś wypełniany był przez lekarza. Natomiast obecnie doktor wystawia zwolnienie lekarskie online w dokumencie o nazwie e-ZLA, czasem więc i takie określenie możesz usłyszeć.

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem poświadczającym niezdolność do pracy z przyczyn chorobowych, ale nie tylko. Może je wystawić lekarz dowolnej specjalizacji, gdy uzna, że pacjent nie może pracować, a zamiast tego powinien odpoczywać i wracać do zdrowia w domowym zaciszu.

Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz podczas konsultacji medycznej. Wystawione L4 trafia automatycznie do zakładu pracy – o ile pracodawca posiada dostęp do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Chory pracownik nie musi więc martwić się załatwianiem dodatkowych formalności, ponieważ dzięki zwolnieniu w formie elektronicznej wszystko odbywa się sprawniej, a w dodatku bez jego udziału. Nie dostarcza już zwolnienia do pracodawcy, ani do ZUS, zamiast tego może w spokoju odpoczywać i dochodzić do zdrowia.

E-zwolnienia lekarskie mają określony czas niezdolności do pracy z powodu złego stanu zdrowia. Mogą być wystawione nawet do 3 dni wstecz. Na e-zwolnieniu lekarz określa czy pacjent może chodzić, czy musi leżeć. W tym czasie chory nie może podejmować żadnej aktywności zarobkowej lub wysiłku, który odbije się negatywnie na jego zdrowiu.

E-zwolnienie z powodu choroby może otrzymać pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie, regularnie opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe. To pozwala mu na otrzymywanie wynagrodzenia chorobowego, które przez pierwsze 33 dni choroby wypłaca pracodawca, a następnie zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS.

Pracownik może także prosić o wystawienie zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, a także nad zdrowym dzieckiem, które z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły musi zostać pod jego opieką.

Gdy Twój stan zdrowia nie pozwala Ci na wykonywanie pracy zarobkowej możesz dostać e-zwolnienie na podreperowanie zdrowia. Lekarz specjalista ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego podczas konsultacji w gabinecie, ale także online, czyli w czasie teleporady. Zwolnienie lekarskie możesz więc dostać bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić e-konsultację ze specjalistą z przychodni lub na platformie telemedycznej prowadzącej działalność leczniczą. Ominiesz długie kolejki, a konsultację lekarską umówisz w dogodnym dla Ciebie terminie.

Konsultacja lekarska może odbyć się przez telefon, ale także w formie czatu i wideoczatu. Podczas teleporady lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad medyczny, skonsultuje wyniki badań, a w razie potrzeby zleci e-skierowania na dalsze badania oraz wystawi e-receptę. Gdy stwierdzi, że Twój stan nie pozwala na wykonywanie pracy, wystawi e-zwolnienie lekarskie, które, dzięki formie elektronicznej, trafi od razu do PUE pracodawcy oraz do ZUS.

Zanim doktor wystawi e-zwolnienie L4 poprosi jeszcze o dane pacjenta oraz numer PESEL pacjenta. Zazwyczaj nie trzeba podawać już numeru NIP pracodawcy, jednak gdy nie ma on swojego profilu w PUE, możesz zostać poproszony o jego podanie.

Gdy potrzebujesz zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem (chorym lub zdrowym) lub chorym członkiem rodziny, również powiedz o tym lekarzowi.

E-zwolnienie może otrzymać pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, który jest regularnym płatnikiem składek na ubezpieczenie chorobowe. Elektroniczne zwolnienie wystawia lekarz po stwierdzeniu, że stan zdrowia pacjenta nie pozwala mu na wykonywanie pracy. Ale to nie jedyny przypadek, kiedy można dostać e-zwolnienie. Otrzyma je także pracownik, który jest jedyną osobą mogącą zaopiekować się chorującym dzieckiem lub chorym z rodziny.

Pamiętaj, będąc rodzicem możesz wziąć zwolnienie lekarskie na chore dziecko, ale także na dziecko zdrowe, które nie może pójść do szkoły lub przedszkola, ponieważ zostały one odgórną decyzją zamknięte. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku pandemii covid-19. Natomiast, gdy jesteś jedyną osobą, która może sprawować opiekę nad osobą starszą, np. chorym rodzicem to również należy Ci się zwolnienie online.

E-zwolnienie lekarskie dla płatnika składek może być wystawione nawet wtedy, gdy nie posiada on Profilu Zaufanego czy Internetowego Konta Pacjenta. Pracownik nie musi także podawać lekarzowi numeru NIP pracodawcy, ponieważ, dzięki rozwojowi medycznych usług elektronicznych, wystarczy mu PESEL pacjenta. To po nim zidentyfikuje pracodawcę.

Co ważne, zatrudniony na umowę o pracę zasiłek chorobowy otrzymuje dopiero, gdy minie 30 ciągłych dni ubezpieczenia chorobowego, w przypadku umowy zlecenie musi minąć natomiast 90 dni.

Zwolnienie lekarskie online to wygodne rozwiązanie zarówno dla pacjentów, pracodawcy, jak i lekarzy. Pracownik z powodu choroby i niezdolności do pracy nie musi już godzinami ślęczeć w poczekalni czekając na wizytę u lekarza w celu wystawienia L4. Oszczędza swój czas, ale także zdrowie swoje i innych. Co więcej, możliwość otrzymania zwolnienia online redukuje stres związany z umówieniem wizyty u specjalisty, ale także dalsze rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii.

Zostając w domu możesz odbyć teleporadę o dogodnej dla siebie porze. Podczas e-wizyty skonsultujesz swoje dolegliwości, poprosisz specjalistę o receptę oraz zwolnienie lekarskie. Zwolnienia nie musisz osobiście zanosić do pracodawcy, ponieważ od 1 grudnia 2018 roku odbywa się to zdalnie, dzięki wykorzystywaniu przez lekarzy systemu e-zdrowie. Elektroniczne zwolnienie L4 trafia do pracodawcy i do ZUS automatycznie.

Korzystając z teleporady przez telefon lub za pośrednictwem czatu, możesz skonsultować z lekarzem objawy choroby i dolegliwości, przeanalizować wyniki badań, ustalić proces ewentualnego leczenia, ale także prosić o wystawienie recepty, skierowania i zwolnienia lekarskiego. Gdy lekarz uzna za konieczne i zasadne, może wystawić zwolnienie L4.

Zwolnienie lekarskie (e-ZLA) wystawione podczas teleporady jest legalne, bezpieczne i tak samo ważne jak to wypisane podczas wizyty w gabinecie. E-konsultacja to szybki i wygodny sposób, aby bez wychodzenia z domu otrzymać stosowne recepty i zwolnienie L4.

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze zobowiązani są do działania w ramach systemu e-zdrowie oraz do wystawiania skierowań, recept i zwolnień lekarskich za jego pośrednictwem. Wszystkie zwolnienia lekarskie wystawiane od grudnia 2018 roku mają więc formę elektroniczną i wystawiane są online.

Możliwość wystawiania elektronicznych recept i zwolnień pozwoliła na rozwój telemedycyny. Umówienie teleporady z lekarzem specjalistą jest dziś naprawdę proste. Wystarczy skorzystać z umówienia e-wizyty na platformie telemedycznej, np. telemedi.com, aby mieć możliwość uzyskania recepty lub e-zwolnienie już w 5 minut! Pamiętaj, że decyzja o wystawieniu dokumentu zawsze należy do lekarza.

Gdy Twój stan zdrowia nie pozwala Ci na wychodzenie z domu, a potrzebujesz recepty lub e-zwolnienia – skorzystaj z e-konsultacji z lekarzem specjalistą. Możesz porozmawiać z nim przez telefon, a wizytę umówisz online, np. na telemedi.com.

Konsultacja lekarska przez telefon połączona z wystawieniem L4 online to wygodny sposób, aby w ciągu paru minut skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Lekarz przez telefon przeprowadzi wywiad medyczny, który pozwoli mu na stwierdzenie, czy L4 online jest potrzebne i na jak długo. W przypadku jego wystawienia, trafi ono od razu do pracodawcy i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli wolisz prowadzić rozmowę z lekarzem przy użyciu czatu lub wideoczatu, możesz umówić teleporadę z L4 online. Taka forma konsultacji dostępna jest na platformach telemedycznych. W przypadku choroby, wystarczy wypełnić formularz będący wywiadem medycznym online oraz podać dane pacjenta i pracodawcy. Po zweryfikowaniu danych zawartych w formularzu lekarz może wystawić L4 online.

Zwolnienie elektroniczne możesz uzyskać bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić teleporadę z możliwością wystawienia L4 online.

Teleporada może odbyć się telefonicznie lub poprzez uzupełnienie formularza medycznego dostępnego na platformie telemedycznej. Niezależnie, którą z opcji wybierzesz, lekarz musi zweryfikować zasadność wystawienia zwolnienia. Dlatego też wystawienie L4 jest darmowe, ale teleporada kwalifikująca do jego wystawienia jest już płatna. Mimo to, jest to szybka i wygodna forma na uzyskanie zwolnienia zawsze wtedy, gdy potrzebujesz czasu na spokojną rekonwalescencję lub opiekę nad chorym z rodziny.

Pracownik, u którego lekarz stwierdził niezdolność do pracy z tytułu choroby, może przebywać na zwolnieniu maksymalnie przez 182 dni w danym roku kalendarzowym. Gdy ten okres okaże się zbyt krótki, aby pacjent doszedł do pełni sił i mógł wrócić do pracy, może postarać się o świadczenie rehabilitacyjne na kolejne 12 miesięcy.

Kobiety w ciąży oraz chorujący na gruźlicę, którzy opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe mogą przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni w roku.

Rodzice będący jednocześnie pracownikami opłacającymi składkę na ubezpieczenie chorobowe, mogą otrzymać zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do lat 14, w sytuacji, gdy nie ma innej zdrowej osoby w domu, która mogłaby taką opiekę świadczyć. Zwolnienie nie może jednak wynosić więcej niż 60 dni w roku.

Dodatkowo, rodzic może wziąć e-zwolnienie, gdy dziecko do lat 8, mimo że jest zdrowe, to nie może pójść do przedszkola lub szkoły, ponieważ placówki zostały zamknięte, np. z powodu obostrzeń pandemicznych.

Ustawodawca wyodrębnił jeszcze jedną sytuację, gdy pracownik może otrzymać elektroniczne zwolnienie. Mowa tutaj o chorym członku rodziny (np. osobie starszej), której trzeba zapewnić opiekę, a nikt poza pracownikiem nie może tego zrobić – z tego tytułu można dostać do 14 dni L4 w roku.

Pracownik będący na L4 z powodu choroby, ale także opieki nad dzieckiem lub bliskim z rodziny, otrzymuje 80% wynagrodzenia. Za pobyt w szpitalu pacjent dostaje 70% pensji. Natomiast kobiety w ciąży i osoby, które miały wypadek w pracy, na L4 online otrzymają równowartość 100% wynagrodzenia.

Zwolnienia lekarskie nie zawierają informacji na temat powodu ich wystawienia. Pracodawcy nie mają więc dostępu, a tym samym nie znają powodu zwolnienia. Wiedzą jednak, który lekarz oraz z jakiej placówki medycznej wystawił L4.

Wystarczy kilka minut, żeby umówić teleporadę lekarza lub wypełnić formularz z wywiadem medycznym pozwalającym doktorowi na wystawienie zwolnienia online. Do lekarza należy jednak ostateczne stwierdzenie, czy wystawić zaświadczenie lekarskie e-ZLA.

W tym artykule poruszamy zagadnienia dotyczące:

 • czy na teleporadzie mozna dostac zwolnienie
 • zwolnienie lekarskie na teleporadzie
 • e zwolnienie nfz
 • e-wizyta l4
 • l4 teleporada nfz
 • jak szybko zalatwic l4
 • pewne zwolnienie lekarskie

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 15.04.2024
 • e-zwolnienie
 • L4
 • L4-na-opiekę
 • L4-online
 • L4-przez-internet
 • zwolnienie-lekarskie
 • zwolnienie-lekarskie-online
 • Zwolnienie-lekarskie-telefonicznie