Telfexo

Czym jest Telfexo i jakie ma działanie?

Lek Telfexo należy do grupy farmakoterapeutycznej leków przeciwhistaminowych do stosowania ogólnego. Substancją czynną preparatu jest feksofenadyna, jest to lek przeciwhistaminowy II generacji.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Substancja czynna leku blokuje obwodowe receptory histaminowe.W ten sposób hamuje działanie histaminy, czyli substancji wywołującej objawy alergiczne. Łagodzi objawy alergiczne takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych oraz skórne objawy pokrzywki.

Głównym wskazaniem do stosowania leku Telfexo jest leczenie objawowe przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Telfexo jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania leku Telfexo

 • u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby- należy stosować ze szczególną ostrożnością feksofenadyny chlorowodorek,
 • pacjentów z chorobą układu krążenia obecnie lub w wywiadzie należy ostrzec, że stosowanie leków przeciwhistaminowych może wiązać się z wystąpieniem takich działań niepożądanych, jak: tachykardia i kołatanie serca.

Lek przeciwhistaminowy telfexo, jak każdy lek , może powodować działania niepożądane, do których należą:

 • zaburzenia układu immunologicznego reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji,
 • zaburzenia psychiczne: bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne, wyraziste sny,
 • zaburzenia serca tachykardia, kołatanie serca,
 • zaburzenia żołądka i jelit biegunka,
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej wysypka, pokrzywka, świąd.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Telfexo, jeśli wystąpi: obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu, ponieważ mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Telfexo należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala.

Do objawów przedawkowania u dorosłych należą zawroty głowy, uczucie senności, zmęczenia i suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi 180 mg raz na dobę, przed posiłkiem.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia i nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.

Grupy zwiększonego ryzyka: badania przeprowadzone w grupach zwiększonego ryzyka: osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, wykazały, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania feksofenadyny chlorowodorku w tych grupach pacjentów.

Feksofenadyna nie jest metabolizowana w wątrobie, tak więc nie wchodzi w interakcje z innymi lekami z udziałem mechanizmów wątrobowych.

Stwierdzono, że jednoczesne stosowanie feksofenadyny chlorowodorku z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3 krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu. Nie miało to wpływu na odstęp QT i nie powodowało zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych w porównaniu z sytuacją, gdy każdy z tych leków podawany był oddzielnie.

Nie stwierdzono interakcji feksofenadyny z omeprazolem. Podanie leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających wodorotlenek glinu i magnezu na 15 minut przed podaniem feksofenadyny chlorowodorku powodowało zmniejszenie biodostępności feksofenadyny, najprawdopodobniej w wyniku wiązania w przewodzie pokarmowym. Z tego względu zaleca się zachowanie około 2-godzinnego odstępu między przyjęciem leku Telfexo a leków zobojętniających.

Ciąża- feksofenadyny chlorowodorku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią- podczas stosowania terfenadyny stwierdzono obecność feksofenadyny w mleku matki, dlatego nie zaleca się stosowania feksofenadyny chlorowodorku u kobiet karmiących piersią.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #alergia
 • #katar
 • #kichanie
 • #leczeniealergii
 • #pokrzywka