Unidox

Lek Unidox, będący antybiotykiem z grupy tetracyklin, stosowany jest w przypadkach, gdy istnieje konieczność zastosowania antybiotyku w celu zwalczania infekcji bakteryjnych. Unidox jest szczególnie skuteczny w leczeniu zakażeń układu pokarmowego, takich jak zapalenie jelita cienkiego, owrzodzenie przełyku czy gronkowcowe zapalenie jelita. Stosowany jest również w przypadku zakażeń narządu wzroku, w tym zapalenia spojówek wywołanego przez wrażliwe szczepy Streptococcus pneumoniae oraz zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Najważniejszym składnikiem aktywnym leku Unidox jest doksycyklina. Doksycyklina to półsyntetyczny antybiotyk tetracyklinowy, który działa poprzez hamowanie biosyntezy białka bakteryjnego. W efekcie, doksycyklina powoduje zahamowanie wzrostu i rozmnażania bakterii, co pozwala na zwalczanie infekcji.

Unidox może zawierać również różne substancje pomocnicze, które pełnią funkcje takie jak poprawa stabilności leku, ułatwienie jego dawkowania, czy zapewnienie odpowiedniej konsystencji. Substancje pomocnicze mogą obejmować: substancje wypełniające, substancje konserwujące, substancje przeciwzbrylające, substancje smakowe, barwniki, czy substancje powlekające. Składniki te mogą się różnić w zależności od formy leku (np. tabletki, kapsułki, zawiesina) oraz producenta.

Lek Unidox dostępny jest w różnych postaciach farmaceutycznych, takich jak tabletki powlekane, kapsułki czy zawiesina doustna. 

Unidox, czyli doksycyklina, działa głównie poprzez hamowanie biosyntezy białek bakterii. W praktyce oznacza to, że doksycyklina blokuje aktywność rybosomów bakteryjnych odpowiedzialnych za syntezę białek. W efekcie, bakterie nie są w stanie produkować niezbędnych białek do swojego wzrostu i rozmnażania, co prowadzi do ich śmierci lub zahamowania wzrostu.

Dzięki swojemu mechanizmowi działania, Unidox wykazuje szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego. Jest skuteczny przeciwko wielu bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, takim jak Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis czy Mycoplasma pneumoniae. Ponadto, Unidox jest również skuteczny w leczeniu niektórych infekcji wywołanych przez pierwotniaki, takie jak malarię.

 • Zakażenia układu oddechowego

Unidox jest wskazany w leczeniu infekcji układu oddechowego wywołanych przez wrażliwe szczepy bakterii, takich jak zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli czy zapalenie zatok.

 • Zakażenia układu moczowo-płciowego

Lek Unidox jest stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowo-płciowego, takich jak niepowikłane zakażenia cewki moczowej, zapalenie cewki moczowej szyjki macicy oraz choroby przenoszone drogą płciową, np. chlamydioza czy nieswoiste zapalenie cewki moczowej.

 • Zakażenia układu pokarmowego

Unidox jest wskazany w leczeniu zakażeń układu pokarmowego, takich jak zapalenie jelita cienkiego, zapalenie jamy ustnej, zakażenia wywołane przez Salmonella spp., Campylobacter spp. czy Entamoeba spp.

 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich

Lek Unidox jest stosowany w leczeniu różnorodnych zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak trądzik pospolity, róża, liszajec, zakażenia ran, owrzodzenia skóry, czy złuszczające zapalenie skóry.

 • Zakażenia narządu wzroku

Unidox może być stosowany w leczeniu zakażeń narządu wzroku, takich jak zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis czy zapalenie rogówki.

 • Inne zakażenia bakteryjne

Lek Unidox jest wskazany również w leczeniu innych zakażeń bakteryjnych, takich jak borelioza, malarii oraz zakażeniach wywołanych przez riketsje i anaplazmy.

 • Nadwrażliwość na doksycyklinę lub inne tetracykliny

Pacjenci z alergią lub nadwrażliwością na doksycyklinę, inne tetracykliny lub którykolwiek składnik preparatu nie powinni stosować leku Unidox, gdyż może to prowadzić do poważnych reakcji alergicznych, takich jak obrzęk naczynioruchowy, wysypka czy reakcje anafilaktyczne.

 • Ciąża i karmienie piersią

Unidox jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży, ponieważ może prowadzić do zaburzeń rozwoju szkliwa zębów i kości u płodu. Podobnie, karmienie piersią jest również przeciwwskazane podczas stosowania leku, gdyż doksycyklina przenika do mleka matki i może wpływać na rozwój kości i zębów u niemowląt.

 • Dzieci poniżej 8 roku życia

Stosowanie leku Unidox jest przeciwwskazane u dzieci poniżej 8 roku życia ze względu na ryzyko trwałego przebarwienia zębów oraz hamowania wzrostu kości.

 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością nerek powinni zachować ostrożność podczas stosowania leku Unidox. W takich przypadkach lekarz może zdecydować o konieczności dostosowania dawki leku lub wyborze alternatywnej terapii.

 • Jednoczesne stosowanie niektórych leków

Unidox może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, takimi jak antykoagulanty, retinoidy czy leki zobojętniające sok żołądkowy. Dlatego pacjenci przyjmujący te leki powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Unidoxu, aby uniknąć potencjalnych interakcji lekowych.

Ważne: Dawkowanie leku Unidox powinno być ustalone przez lekarza prowadzącego, uwzględniając rodzaj infekcji, stan zdrowia pacjenta oraz inne czynniki. Poniższe informacje mają charakter ogólny i nie zastępują konsultacji z lekarzem.

Zwykle dawka początkowa leku Unidox wynosi 200 mg na dobę, podzielona na dwie dawki po 100 mg. Następnie dawkę można zmniejszyć do 100 mg na dobę, podawanych w jednej lub dwóch dawkach, w zależności od zaleceń lekarza. W przypadku niektórych infekcji, takich jak rzeżączka czy zakażenia Chlamydia trachomatis, lekarz może zalecić inną dawkę.

U pacjentów z niewydolnością nerek może być konieczne dostosowanie dawki leku Unidox. Lekarz oceni stan zdrowia pacjenta i ustali odpowiednie dawkowanie.

W przypadku ciężkich zakażeń, takich jak zapalenie płuc, lekarz może zdecydować się na zastosowanie wyższych dawek leku Unidox. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawki i czasu trwania terapii.

Czas trwania terapii lekiem Unidox zależy od rodzaju infekcji oraz odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zwykle kuracja trwa od 7 do 14 dni, jednak w przypadku niektórych infekcji może być konieczne przedłużenie terapii. Należy zawsze konsultować się z lekarzem i przestrzegać jego zaleceń.

Lek Unidox powinien być przyjmowany na pusty żołądek, co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Tabletki należy popijać dużą ilością wody, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia przełyku.

 • Leki zmniejszające wchłanianie doksycykliny

Niektóre leki mogą zmniejszać wchłanianie doksycykliny, co prowadzi do zmniejszenia jej stężenia we krwi i osłabienia działania przeciwbakteryjnego. Przykłady takich leków to:

 1. Antacida zawierające wapń, magnez lub glin
 2. Produkty zawierające żelazo, wapń lub cynk
 3. Leki zobojętniające sok żołądkowy
 4. Sól bismutu

Aby uniknąć interakcji, należy zażywać Unidox co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu tych leków.

 • Leki wpływające na działanie antykoagulantów

Unidox może nasilać działanie antykoagulantów, takich jak warfaryna, co może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia i zwiększenia ryzyka krwawień. Pacjenci przyjmujący antykoagulanty powinni poinformować lekarza o stosowaniu Unidox, a lekarz może zdecydować o monitorowaniu czasu protrombinowego i dostosowaniu dawki antykoagulantów.

 • Retinoidy

Jednoczesne stosowanie Unidox i leków z grupy retinoidów, takich jak izotretynoina, może zwiększyć ryzyko wystąpienia łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego, prowadząc do objawów takich jak bóle głowy czy zaburzenia widzenia. W takich przypadkach lekarz może zalecić zmianę leczenia.

 • Leki wpływające na metabolizm wątrobowy

Niektóre leki wpływające na metabolizm wątrobowy, takie jak barbiturany, fenytoina czy ryfampicyna, mogą przyspieszać metabolizm doksycykliny, skracając jej okres półtrwania i zmniejszając skuteczność leku. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania takich leków, lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki Unidox.

 • Leki fotouczulające

Jednoczesne stosowanie Unidox z innymi lekami fotouczulającymi, takimi jak niektóre antybiotyki z grupy chinolonów, może zwiększyć ryzyko wystąpienia reakcji fototoksycznych, takich jak wysypka, rumień czy oparzenia słoneczne. Aby uniknąć tego rodzaju działań niepożądanych, pacjenci przyjmujący Unidox powinni unikać nadmiernej ekspozycji na słońce oraz korzystać z ochrony przeciwsłonecznej, takiej jak kremy z filtrem czy okrycia ciała.

 • Metoksyfluran

W przypadku jednoczesnego stosowania doksycykliny z metoksyfluranem, stosowanym jako środek znieczulający wziewny, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiej niewydolności nerek, dlatego zaleca się unikanie tej kombinacji leków.

 • Penicyliny

Unidox może osłabiać działanie penicylin, ponieważ oba leki działają na bakterie w inny sposób. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania obu leków, lekarz może zalecić dostosowanie dawki lub zmianę leczenia.

 • Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego

Jednym z najczęstszych działań niepożądanych Unidox są zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zgaga, zapalenie jelita cienkiego czy owrzodzenie przełyku. W celu złagodzenia tych objawów, zaleca się przyjmowanie leku z posiłkiem.

 • Reakcje skórne

Unidox może powodować różne reakcje skórne, takie jak wysypka, swędzenie, pokrzywka czy fotouczulenie. W przypadku wystąpienia poważnych reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona czy toksyczne martwicze rozwarstwienie naskórka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

 • Działania niepożądane związane z układem nerwowym

Unidox może powodować zawroty głowy, bóle głowy, drżenie, parestezje, a także łagodne nadciśnienie śródczaszkowe, objawiające się bólem głowy, zaburzeniami widzenia, szumem w uszach czy nudnościami. 

 • Działania niepożądane ze strony układu moczowego

Unidox może prowadzić do zaburzeń funkcji nerek, takich jak zapalenie nerek czy nefrotoksyczność. Pacjenci z istniejącymi chorobami nerek powinni być monitorowani podczas leczenia Unidox.

 • Działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego

Unidox może powodować zmiany w obrazie krwi, takie jak niedokrwistość hemolityczna, neutropenia, trombocytopenia czy eozynofilia. W przypadku wystąpienia tych objawów, leczenie Unidox może wymagać modyfikacji.

 • Działania niepożądane ze strony układu oddechowego

Unidox może powodować rzadkie przypadki zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli czy zaostrzenia astmy.

 • Działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego

Unidox może powodować zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzia oraz rzadkie przypadki nadciśnienia tętniczego. Pacjenci z chorobami serca lub naczyniowymi powinni być monitorowani podczas leczenia Unidox, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

 • Działania niepożądane ze strony wątroby

Unidox może powodować zaburzenia czynności wątroby, takie jak wzrost wskaźników czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna czy ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Osoby z chorobami wątroby powinny być monitorowane podczas leczenia, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, leczenie może wymagać modyfikacji.

 • Reakcje nadwrażliwości

Rzadko Unidox może powodować reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja czy zespół DRESS (reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi). W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, leczenie Unidox należy natychmiast przerwać i skonsultować się z lekarzem.

Warto zauważyć, że nie każdy pacjent przyjmujący Unidox doświadczy wymienionych działań niepożądanych. Wiele osób może przyjmować lek bez żadnych problemów. Jeśli jednak wystąpią działania niepożądane, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem, który może dostosować dawkowanie, zmienić lek lub zaproponować leczenie objawowe.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • doksycyklina
 • leki
 • poradnik
 • unidox