Zentel

Lek zentel - ogólna charakterystyka

Zentel jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób powodowanych przez pasożyty, jest to preparat przeciwpasożytniczy o szerokim spektrum działania. Jest on pochodną benzimidazolu, stosowaną głównie na obleńce i płazińce.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Zentel to lek stosowany w leczeniu chorób zakaźnych oraz pasożytniczych spowodowanych robakami obłymi i robakami płaskimi. Substancją czynną leku jest albendazol, który ma działanie przeciwpasożytnicze i działa na obydwa typy robaków.

Lek Zentel działa nie tylko na dorosłe pasożyty, ale także na ich formy larwalne, a nawet jaja, uniemożliwiając im wchłanianie cukrów. Wrażliwe na niego są owsiki, tęgoryjec, tasiemiec czy włosogłówka ludzka.

W organizmie człowieka albendazolprzekształca się do aktywnego metabolitu – sulfotlenku albendazolu. Lek ten słabo wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego też należy przyjmować go wraz z posiłkiem, gdyż zwiększa jego ilość w osoczu.

Preparat zentel jest dostępny w następujących formach :Zentel 400 mg, 1 tabletka do rozgryzania i żucia , dostępny jedynie za okazaniem recepty.

Substancja czynna leku zentel działa zarówno na jaja, larwy, jak i dorosłe pasożyty. Albendazol powoduje zaburzenia przyswajania glukozy przez pasożyty, co prowadzi do ich obumierania z powodu braku związków energetycznych. Lek tylko w niewielkiej ilości wchłania się z przewodu pokarmowego, a część wchłonięta podlega szybkiemu przekształceniu w wątrobie do metabolitu.

Wskazanie do stosowania leku Zentel to zakażenia pasożytnicze wywołane przez robaki, które są wrażliwe na substancję czynną leku, czyli:

 • zarażenie owsikiem ludzkim Enterobius vermicularis (owsica);
 • zarażenie glistą ludzką Ascaris lumbricoides (glistnica);
 • zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym Ancylostoma duodenale; (ankylostomatoza);
 • zarażenie tęgoryjcem amerykańskim Necator americanus (nekatorioza),
 • zarażenie węgorkiem jelitowym Strongyloides stercoralis (strongyloidoza);
 • zarażenie włosogłówką ludzką Trichuris trichiura (trichuroza);
 • zarażenie tasiemcem z rodzaju Taenia (tasiemczyca).

Zentel to lek, który ma postać zawiesiny lub tabletek. Każdy preparat zawsze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie preparatu zentelprzy owsicy, glistnicy, zarażenie tęgoryjcem dwunastnicy, tęgoryjcem amerykańskim lub włosogłówką ludzką zaleca się przyjmować jednorazowo 400 mg.

Przy tasiemczycy oraz zarażeniu węgorkiem jelitowym zaleca się przyjmowanie 400 mg 1 raz na dobę przez trzy dni. Jeśli leczenie nie przynosi żadnych rezultatów, to lekarz może zlecić powtórzenie kuracji, ale nie wcześniej niż po trzech tygodniach od ostatniego przyjmowania leku.

Lek Zentel w postaci zawiesiny doustnej najczęściej przeznaczony jest dla dzieci, którym połykanie tabletek sprawia trudność.

Podeszły wiek oraz zaburzenia czynności nerek nie powodują konieczności zmiany dawkowania preparatu.

Nie powinno się przekraczać zaleconych dawek, ponieważ e ten sposób nie zwiększy się skuteczności działania leku, a może zaszkodzić zdrowiu lub życiu. W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy zgłosić się do lekarza.

W wypadku, gdy są pacjenci, którzy mają problem z połykaniem, zaleca się podawanie leku zentel w postaci zawiesiny doustnej, którą przed odmierzeniem dawki należy wstrząsnąć.

Wchłanianie substancji czynnej jest ok. 5-krotnie większe, jeżeli lek jest przyjmowany łącznie z pokarmem o dużej zawartości tłuszczu.

Zdarzają się przeciwwskazania, które uniemożliwiają wprowadzenie tego preparatu do leczenia.

Lek zentel nie powinien być stosowany, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na albendazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Tabletki Zentel zawierają żółcień pomarańczową, która jest główną przyczyną pojawienia się reakcji uczuleniowych.

Tabletki zawierają też laktozę, dlatego nie są wskazane do stosowania przez osoby z rzadką dziedziczną nietolerancja galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy.

Podstawowy mechanizm działania leku zentel polega na hamowaniu polimeryzacji (tworzeniu się dużych cząsteczek z grupy takich samych małych cząsteczek zwanych monomerami) tubuliny. Aby uniknąć zastosowania preparatu we wczesnym okresie ciąży, u kobiet w wieku rozrodczym lekarz zaleci ograniczenie stosowania leku do pierwszych 7 dni po wystąpieniu menstruacji lub po uzyskaniu ujemnego testu ciążowego.

Jest to białko mające ogromne znaczenie w trakcie procesu podziału komórkowego – wpływa między innymi na budowę wrzeciona kariokinetycznego. Z tego powodu preparat zentelnie jest wskazany, gdyż może powodować powstawanie wad rozwojowych płodu.

Ponadto leku Zentel należy unikać w okresie karmienia piersią.

Preparat zentel, jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niektóre z dolegliwości, które występują podczas przyjmowania leku zentel związane są z obumieraniem pasożytów w mózgu.

Możliwe skutki uboczne stosowania leku zentel wystąpią:

 1. niezbyt częste: ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka;
 2. rzadkie objawy niepożądane : objawy nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, świąd), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, (które mogą uwidocznić się w badaniach krwi);
 3. bardzo rzadkie: ciężkie reakcje skórne, rumień wielopostaciowy, objawiający się wysypką, która może być pęcherzowa i wyglądająca jak małe tarcze strzelnicze (ciemne kropki w centrum, otoczone przez bledszy obszar z ciemnym pierścieniem dookoła), zespół Stevensa-Johnsona- ciężka, obejmująca duży obszar wysypka z pęcherzami i łuszczącą się skórą, występująca zwłaszcza wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych.

Leczenie albendazolem może ujawnić wągrzycę ośrodkowego układu nerwowego, wcześniej przebiegającą bezobjawowo; objawy neurologiczne (drgawki, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, objawy ogniskowe) mogą pojawić się wkrótce po leczeniu i konieczne może być natychmiastowe rozpoczęcie podawania leków przeciwdrgawkowych i steroidów.

Stosowanie leku Zentel odbywa się tylko po konsultacji z lekarzem, zwłaszcza w przypadku przyjmowania równocześnie innych leków, nawet jeśli wydawane są one bez recepty.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Zentel lub też zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Do tych leków należą: cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka); prazykwantel (stosowany w leczeniu zarażeń robakami); deksametazon (stosowany w leczeniu stanów zapalnych i alergii); rytonawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV); fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki); karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie Zentel poprzez obniżanie w osoczu stężenia aktywnego metabolitu jego substancji czynnej. Są to: rytonawir, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #glistaludzka
 • #leczenie
 • #owsiki
 • #pasożoty
 • #tasiemiec
 • #węgorek