Zwolnienie lekarskie Niemcy – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Niemieckie przepisy dotyczące zwolnień lekarskich są dość podobne do tych polskich. Zwolnienie lekarskie przysługuje każdemu legalnie zatrudnionemu w Niemczech pracownikowi, również obywatelom innych państw. Od początku 2023 roku w Niemczech obowiązują wyłącznie zwolnienia lekarskie w wersji cyfrowej. Dowiedz się najważniejszych rzeczy na temat zwolnienia lekarskiego gdy pracujesz w Niemczech - jakie są Twoje prawa i co robić w różnych sytuacjach?

Tutaj masz możliwość uzyskania zwolnienia online.

Gdy zachorujesz i nie możesz pracować, niemiecki lekarz może wystawić Ci zwolnienie lekarskie, jeśli uzna, że jest taka potrzeba. Kasa chorych, do której należysz przekaże zwolnienie bezpośrednio do Twojego pracodawcy drogą elektroniczną. Nie trzeba więc dostarczać pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Nie ma też obowiązku informowania pracodawcy o chorobie osobiście.

Do niedawna przepisy określały, że pracownik musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie najpóźniej w czwartym dniu choroby lub pierwszym dniu roboczym następującym po trzydniowym okresie choroby. Wyjątek stanowią jednak pracownicy ubezpieczeni w firmach prywatnych – oni nadal muszą sami poinformować pracodawcę o chorobie i niezwłocznie dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie.

Pracodawcę należy niezwłocznie powiadomić o nieobecności – już pierwszego dnia choroby. Jeżeli Twoja nieobecność ma trwać dłużej niż trzy dni kalendarzowe, uzyskanie zwolnienia lekarskiego jest obowiązkowe.

Przepisy zawarte w niemieckim kodeksie płac (Entgeltfortzahlungsgesetz) mówią, że pracodawcy wypłacają pracownikom za okres choroby wynagrodzenie w 100% przez pierwsze 6 tygodni choroby. Później osoby ubezpieczone przechodzą na zasiłek chorobowy, którego dokładne zasady zależą od ubezpieczyciela, u którego pracownik jest ubezpieczony.

Wysokość zasiłku chorobowego stanowi równowartość 70% wynagrodzenia brutto, ale za razem nie więcej niż 90% wynagrodzenia netto.

W Niemczech funkcjonują dwa systemy ubezpieczeń – państwowe kasy chorych i prywatne kasy chorych. Odpowiednikiem polskiego NFZ jest w Niemczech Gesetzliche Krankenkasse (GKV).

Ubezpieczeniem w niemieckiej kasie chorych są obejmowane wszystkie osoby pracujące, emeryci i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Nie trzeba też martwić się o dzieci – jeżeli je masz, możesz bezpłatnie włączyć je do swojego ubezpieczenia, podobnie jak to ma miejsce w Polsce.

Dla osób zarabiających ponad 5036 euro brutto miesięcznie dostępne jest ubezpieczenie prywatne, jednak skorzystać z niego mogą również studenci, urzędnicy, przedsiębiorcy i freelancerzy – dla nich nie obowiązuje próg zarobków. Większość prywatnych ubezpieczalni wymaga jednak stałego miejsca pobytu na terenie Niemiec lub zobowiązania się do długoterminowego okresu ubezpieczenia.

Placówki medyczne, przychodnie i szpitale zawiązują umowy z takimi prywatnymi kasami chorych i na tej podstawie obywatele mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Obecnie większość obywateli Niemiec wybiera państwową kasę chorych.

Jeżeli długo pracujesz w jednym miejscu i Twój pracodawca ma do Ciebie zaufanie, nie musisz brać zwolnienia lekarskiego przez pierwsze trzy dni choroby. Jeżeli jednak niedawno zacząłeś pracę, Twój pracodawca ma prawo poprosić o przedłożenie zwolnienia lekarskiego wcześniej.

W Niemczech nie ma możliwości uzyskać zwolnienia lekarskiego wstecz, właśnie dzięki powyższym zasadom. W Polsce lekarz może wystawić zwolnienie maksymalnie na 3 dni wstecz.

Jeżeli choroba przedłuża się, czwartego dnia należy iść po zwolnienie lekarskie, które będzie określało dokładną długość zwolnienia chorobowego.

Do 6 tygodni zwolnienia, zasiłek chorobowy wypłaca Ci pracodawca w wysokości 100% wynagrodzenia. A co potem? Jeżeli nadal jesteś chory, możesz wystąpić o przyznanie zasiłku chorobowego do tej kasy chorych, w której jesteś ubezpieczony. Ta może wypłacać Ci zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy, maksymalnie do 78 tygodni, czyli 19,5 miesiąca.

Nie możesz iść na płatne zwolnienie lekarskie w Niemczech, jeżeli nie jesteś ubezpieczony przez przynajmniej 4 tygodnie. Ze zwolnienia lekarskiego możesz skorzystać więc po przepracowanym pełnym miesiącu. Nabywasz wtedy prawo do świadczenia chorobowego.

Jeżeli zachorujesz wcześniej, po prostu musisz powiadomić o tym fakcie pracodawcę, ale nie otrzymasz za te dni żadnych świadczeń chorobowych.

W odróżnieniu od polskich przepisów, w Niemczech pracodawcy mogą zwalniać pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Pracodawca musi jednak wręczyć Ci wypowiedzenie z odpowiednim wyprzedzeniem i wypłacić wynagrodzenie do końca trwania umowy.

Niemcy mają poważne podejście do tajemnicy lekarskiej. Na tamtejszych zwolnieniach próżno szukać rodzaju choroby, na którą zapadł pracownik lub choćby specjalizacji lekarza, który wystawił dokument. O rodzaju choroby pracownik informuje tylko w wyjątkowych sytuacjach – są to choroby układu pokarmowego, gdy dana osoba pracuje w gastronomii i choroby zakaźne.

Mowa tutaj więc o problemach zdrowotnych, które mogą poważnie wpłynąć na środowisko pracy i stan innych pracowników.

Niemiecki pracodawca ma obowiązek uznać zwolnienie lekarskie wystawione przez polskiego lekarza – mówią o tym przepisy unijne. Podobnie jest ze zwolnieniami lekarskimi wystawionymi w Niemczech. Może zdarzyć się bowiem, że ulegniesz wypadkowi lub zachorujesz przebywając na urlopie w Polsce i nie możesz wrócić do pracy w ustalonym terminie. Podobnie jest, jeżeli wyjedziesz do Niemiec i uzyskasz zwolnienie lekarskie od tamtejszego lekarza. Polski pracodawca musi uznać zwolnienie wystawione w Niemczech.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 23.11.2023
  • l4-niemcy
  • L4-przez-internet
  • l4-w-niemczech
  • zwolnienie
  • zwolnienie-lekarskie
  • zwolnienie-lekarskie-niemcy