Zwolnienie lekarskie po angielsku – słowniczek

Rozpocząłeś pracę za granicą i nie czujesz się pewnie ze swoim angielskim? Przypomnij sobie najważniejsze słówka związane ze zwolnieniem lekarskim. Bardzo ważne jest, aby przekazać lekarzowi możliwie najbardziej szczegółowe informacje o Twoim stanie zdrowia oraz zrozumieć zalecenia lekarskie. Znajdziesz tutaj najważniejsze słówka i zwroty w języku angielskim na temat zwolnienia lekarskiego.

Wyrażeń „sick note” i „medical certificate” używamy w kontekście samego zaświadczenia, jakim jest zwolnienie lekarskie:

You need to rest a lot, so I am issuing a medical certificate for you – musisz dużo odpoczywać, więc wystawiam Ci zwolnienie lekarskie.

I didn’t go to work due to my health issues, so I need a sick note – nie poszedłem do pracy przez swoje dolegliwości, więc potrzebuję zwolnienia lekarskiego.

I am issuing a medical certificate from today until the end of this week – wystawiam zwolnienie lekarskie od dzisiaj do końca tygodnia.

Kiedy chcemy powiedzieć o samym przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, używamy zwrotów „medical leave„, „sick leave” i „sick pay”:

For the next two weeks, I will be on medical leave – przez następne dwa tygodnie przebywam na zwolnieniu lekarskim.

Anna has been on sick leave for a month – Anna jest od miesiąca na zwolnieniu lekarskim.

Potrzebuję zwolnienia lekarskiego do pracy I need a sick note for work.

Do kiedy trwa moje zwolnienie lekarskie?How long does my sick leave last?

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe w Wielkiej Brytanii – How much is sick pay in Britain?

Dostałem zwolnienie lekarskie na najbliższe dwa tygodnie I’ve got a sick note for the next two weeks.

Byłem na zwolnieniu przez tydzień, ale już czuję się lepiej i mogę wrócić do obowiązkówI’ve been on sick leave for a week, but I’m feeling better now and I can get back to work.

Urodziłam dziecko, więc jestem na urlopie macierzyńskim I had a baby, so I’m on maternity leave.

Bardzo męczę się w pracy przez swoje objawy, wkładam w każde proste zadanie mnóstwo wysiłku I get very tired at work because of these symptoms, I put a lot of effort into every simple task.

Chciałbym pójść na zwolnienie, ponieważ poziom stresu w pracy jest ogromny i przestaję sobie z nim radzićI would like to take a sick leave because the level of stress at work is huge and I am no longer able to deal with it.

Wyglądasz na bardzo chorego, to dobrze, że postanowiłeś iść na zwolnienie You look very sick, it’s good that you chose to go on a medical leave.

Mój najlepszy pracownik jest na zwolnieniu lekarskimMy best employee is on sick leave.

Nie wiem czy będę w stanie wrócić do pracy po zwolnieniu lekarskim, być może będę musiał je przedłużyć – I don’t know if I will be able to return to work after my sick leave, I may have to extend it.

Moje zwolnienie lekarskie zostało przedłużone o 3 dni – My sick leave was extended by 3 days.

Gdy jesteś na zwolnieniu, inni pracownicy muszą Cię zastąpić – When you are on sick leave, other employees must replace you.

Jutro kończy mi się zwolnienie lekarskie, więc wracam do pracy – My sick leave ends tomorrow, so I’m going back to work.

Praca na zwolnieniu lekarskim jest niezgodna z prawemWorking on sick pay is against the law.

Potrzebne jest tłumaczenie zwolnienia lekarskiego na język angielski A translation of the medical certificate into English is needed.

Wystawiam Panu zwolnienie lekarskieI issue you a medical certificate.

Powinien Pan odpoczywać na zwolnieniu lekarskim, proszę leżeć w łóżku przez 3 dniYou should rest on sick leave, please stay in bed for three days.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 23.11.2023
  • sick leave
  • zwolnienie-lekarskie
  • zwolnienie-lekarskie-po-angielsku