Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie

Kobieta w kołnierzu ortopedycznym cierpiąca z powodu bólu na sofie po poważnym wypadku. Młoda kobieta rasy kaukaskiej z bólem, przyjmująca leki na komplikacje związane z plecami, skurczami mięśniowymi.

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie wystawiane przez lekarza stwierdzające niezdolność do pracy i usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy.

Tutaj masz możliwość uzyskania zwolnienia online.

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie wystawiane przez lekarza stwierdzające niezdolność do pracy i usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy.

Zwolnienia lekarskie każdego ubezpieczonego w ZUS widoczne są na jego Internetowym Koncie Pacjenta.

Pacjent na zwolnieniu lekarskim powinien odpoczywać. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest z powodu niezdolności do pracy i zabrania pracownikowi wykonywania pracy.

Od 2018 roku zwolnienia lekarskie wystawiane są wyłączenie w formie elektronicznej (bez papierowego zwolnienia) – elektroniczne zaświadczenie lekarskie, elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Na żądanie pacjenta lekarz wydaje pacjentowi wydruk zwolnienia.

Podstawą wystawienia e zwolnienia lekarskiego jest odbyta konsultacja lekarska, wywiad oceniający stan zdrowia pacjenta i decyzja lekarza.

Zwolnienie lekarskie przysługuje pacjentowi w przypadku choroby własnej (niezdolności do pracy) lub z tytułu opieki nad chorą osobą bliską, chorym dzieckiem i tym samym niemożności wykonywania swoich obowiązków, obowiązku świadczenia pracy.

W takiej sytuacji, pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub pracująca na podstawie umowy zlecenia, gdy opłacają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymają zwolnienie lekarskie, które jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego, albo wynagrodzenia w trakcie niezdolności do pracy.

Lekarz ma prawo odmówić wystawienia zwolnienia lekarskiego pacjentowi, gdy jego stan zdrowia tego nie wymaga.

W uzasadnionych przypadkach lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie do 3 dni wstecz i potwierdzić niezdolność do pracy pracownika wstecz. Wyłącznie lekarz psychiatra, uwzględniając stan zdrowia pacjenta, może wystawić zwolnienie lekarskie wcześniej.

W trakcie zwolnienia lekarskiego i nieobecności w pracy w czasie choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.

By wyliczyć wynagrodzenie chorobowe, należy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego (oraz zasiłku chorobowego) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Wynagrodzenie chorobowe, w trakcie zwolnienia lekarskiego, przysługuje pracownikowi do 33 dni w roku kalendarzowym (14 dni dla pracownika, który ukończył 50 lat), a pracownik ma prawo do otrzymania 80% wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca.

Wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje za czas niezdolności do pracy w przypadku choroby w trakcie ciąży pracownika, z powodu wypadku w drodze do/z pracy, gdy pracownik poddał się pobraniu komórek, jako dawca.

Po wynagrodzeniu chorobowym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy (wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 23.12.2023
  • chorobowe
  • e-zwolnienie
  • ezwolnienie
  • wynagrodzenie chorobowe
  • zwolnienie
  • zwolnienie-lekarskie
  • zwolnienie-lekarskie-online
  • zwolnienie-lekarskie-wstecz
  • zwolnienie-na-dziecko