Telemedi.com jako jedno z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych w Europie

Telemedi wysoko w ranking Deloitte

Nasza firma Telemedi.com odniosła w ostatnim czasie znaczący sukces; zostaliśmy sklasyfikowani w zestawieniu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe  na wysokiej 32 pozycji w rankingu firm technologicznych wybranych na podstawie wielkości przychodów.

W listopadzie 2022 roku po raz 23. firma doradcza Deloitte wyróżniła 50 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych, pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Do 23 edycji zestawienia Deloitte Technology Fast 50 Central Europe zgłosiło się blisko 400 podmiotów z 16 państw regionu. Najliczniejsze grono finalistów stanowiły spółki pochodzące z Polski – aż 17 z 50 miejsc w rankingu przypadło polskim przedsiębiorstwom.

Reprezentanci sektora medycznego i biotechnologicznego stanowili najwęższe grono podmiotów ujętych w zestawieniu (2 przedsiębiorstwa).

Tym większy sukces odniosła nasza firma Telemedi.com, która została skalsyfikowana na wysokiej 32 pozycji w oparciu o dane dotyczące wielkości przychodu, zanotowaliśmy bowiem w latach 2018 -2021 wzrost przychodów o 983%.

Innowacyjność startupu Telemedi.com  polega na udzielaniu zdalnych konsultacji medycznych w ośmiu językach dla klientów ubezpieczeniowych i assistance w kilkunastu krajach. Telemedi.com stworzył platformę służącą do kontaktu online z lekarzami w skali globalnej, platforma jest dostosowana do obsługi pacjentów we wszystkich strefach geograficznych . To rozwiązanie stanowi w dużej mierze antidotum na problem  małej dostępności  do lekarzy  w wymiarze czasowym i geograficznym.

Nasza firma zawsze wychodzi na przeciw potrzebom pacjentów i Partnerów Biznesowych oraz podąża za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które zwiększają jakość i bezpieczeństwo opieki medycznej.

Wysokie miejsce Telemedi.com w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, plasuje naszą firmę w czołówce rynku telemedycyny w Europie.

Wymienione wyżej działania to tylko nieliczne przykłady rozwiązań proponowanych przez Telemedi.com. Nasza firma zawsze wychodzi na przeciw potrzebom pacjentów oraz podąża za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Wysokie miejsce Telemedi.com w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, plasuje naszą firmę w czołówce rynku telemedycyny w Polsce.

Zaktualizowano: 26.05.2023