Telemedico w raporcie MedMeetsTech – biznes, medycyna, nowe technologie

strona tytułowa raportu MedMeetsTech

Czym jest MedMeetsTech? To platforma wymiany wiedzy, doświadczeń, a także kontaktów dedykowana ludziom nauki, medycyny, biznesu oraz nowych technologii. Celem założycieli MedMeetsTech jest tworzenie odpowiednich warunków do kreowania i implementacji rozwiązań innowacyjnych w branży medycznej. MedMeetsTech organizuje szereg wydarzeń, w trakcie których na pierwszy plan wyłania się edukacja i nawiązanie dialogu naukowców i przedsiębiorców z różnych branży. Oprócz tego, MedMeetsTech prowadzi szereg badań (we współpracy z agencją badawczo-strategiczną Atena), na podstawie których publikuje raporty. W najnowszym dokumencie, dotyczącym startupów medycznych w Polsce, znalazły się również wypowiedzi ekspertów, mających znaczący wpływ na medtech w Polsce. Z ogromną dumą możemy poinformować, że w gronie tym znalazł się również CEO Telemedico – Paweł Sieczkiewicz.

MedMeetsTech zaprosił do badania startupy medyczne z różnych dziedzin medycyny. Raport obejmuje dane zebrane od liderów ponad 60 startupów medycznych na początku 2019 roku. Biorąc pod uwagę ilość wszystkich podmiotów z tego obszaru, funkcjonujących w Polsce, informacje zawarte w dokumencie prezentują wiarygodny obraz branży startupów medycznych na rodzimym rynku. W raporcie przedstawione są kompleksowo dane dotyczące założycieli, struktury, charakterystyki prawno-biznesowej, specjalizacji, a także finansowania startupów medycznych. Duży nacisk położony jest również na współpracę startupów z innymi podmiotami, a także korzyściami i barierami z tym związanymi.

Dane zaprezentowane w raporcie MEDmeetsTECH potwierdzają, że polski rynek startupów medycznych, w ślad za rynkami innych krajów, podjął wyzwanie rozwoju „Digital Health”. Obecnie rynek ten ma bardzo duży potencjał, w tym w obszarach pozostających w szczególnym polu zainteresowania Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – telemedycyny i mHealth

Aneta Kulma

Finansowanie startupów jest procesem złożonym i indywidualnym. Medtech charakteryzuje się wysokim progiem wejścia w porównaniu z innymi branżami. Trzeba być przygotowanym na spore wydatki związane w szczególności z certyfikacją wyrobu medycznego na różnych rynkach.

Rynek start-upów medycznych jest jednym z bardziej obiecujących sektorów dla rozwoju polskiej myśli technologicznej. Jedną z barier rozwoju sektora, która jasno wynika z raportu, jest niski współczynnik korzystania z zewnętrznego finansowania. Większość start-upów wciąż głównie sięga po własne środki do rozwoju biznesu, a zaledwie 27% respondentów badania skorzystało z finansowania Venture Capital. Obrazuje to dużą przestrzeń do działania dla funduszy VC i prognozuje zwiększoną aktywność w zakresie poszukiwania atrakcyjnych projektów.

Magdalena Gajownik-de Vries

Startupy nawiązują liczne relacje na rynku. Zapytani o to, czy do tej pory współpracowali z poszczególnymi podmiotami 89% deklarowało kooperację z organizacjami medycznymi, 45% z korporacjami, a tylko 19% z instytucjami rządowymi.

Jedno z najważniejszych pytań, jakie zostało zadane startupom medycznym było wymienienie czynników, które niezbędne są do ich dalszego rozwoju. Prawie 3⁄4 ankietowanych wymieniło kapitał finansowy, a połowa kontakt. Wśród innych elementów, które wskazali, należą wykwalifikowani pracownicy (44%) oraz specjalistyczna wiedza (23%).

Raport zamyka analiza potrzeb startupów medycznych. Na ten właśnie temat wypowiedział się CEO Telemedico –  Paweł Sieczkiewicz. Podkreślił przede wszystkim dwie główne potrzeby tego typu firm – finansowe oraz związane z pozyskiwaniem kontaktów. Jeżeli chodzi o finansowanie biznesu – kluczowym jest tu wskazanie inwestorowi w odpowiedniej formie “reason to believe”. Dla firm w początkowym stadium funkcjonowania, przy etapie pomysłu na projekt, warto wskazać dotychczasowy trackrecord zespołu. Na dalszych etapach rozwoju startupu to liczby i procenty mogą mówić najpełniej o skuteczności realizacji dotychczasowych założeń. Niewystarczająca liczba kontaktów wpływa natomiast na niemal wszystkie pozostałe potrzeby związane z funkcjonowaniem startupów medycznych. Kluczem do sukcesu w tym przypadku powinno być jasne sformułowanie zadań, które będą możliwe do realizacji (niezależnie od zaangażowania partnerów).

Paweł Sieczkiewicz odniósł się także do dwóch zasadniczych barier, jakimi są trudność w dotarciu do użytkowników/klientów oraz brak wiedzy o skalowaniu produktu lub usługi. Mimo że są one pod wieloma względami tożsame, istnieje między nimi również kilka znaczących różnic.

Moim zdaniem próba dotarcia do klientów powinna odbywać się jako nieodłączny etap powstawania koncepcji produktu, jako jeden z elementów który może nam powiedzieć że na to jest rynek. Obawiam się że pod tą odpowiedzią mogą kryć się również przypadki, gdzie startup dociera do potencjalnych klientów, którzy zwyczajnie nie są zainteresowani usługą. Wtedy problem jest inny – związany z product market fit, a nie z samym dotarciem w celu skalowania usługi.

Paweł Sieczkiewicz

MedMeetsTech publikuje nie tylko raporty branżowe, ale i organizuje konferencje poświęcone konkretnym zagadnieniom. W trakcie wydarzeń tego typu zaprezentowało się już ponad 40 startupów medtech przy obecności przedstawicieli kilkudziesięciu innych firm. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje około 150 startupów medycznych. Konferencje organizowane przez MedMeetsTech dają więc możliwość dialogu większości firmom z branży, a przedstawione w ich trakcie wnioski są bardzo wiarygodne i miarodajne. Jako Telemedico zawsze staramy się w nich uczestniczyć i podnosić głos w tematach związanych ze startupami medycznymi. Funkcjonujemy na tym rynku już od 5 lat i chcemy mieć realny wpływ na rozwój branży telemedycznej nie tylko na rynku polskim, ale i światowym.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem pod tym linkiem: https://bit.ly/2FCszj5

Zaktualizowano: 14.03.2024