Cetix

Co to jest lek Cetix?

Zbliżenie mężczyzny trzymającego w dłoniach żółte kapsułki.

Cetix zawiera lek o nazwie cefiksym. Należy on do grupy antybiotyków o nazwie cefalosporyny, które stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lek Cetix stosuje się w leczeniu:

 • zakażeń ucha środkowego;
 • zakażeń zatok;
 • zakażeń gardła;
 • zakażeń powodujących zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;
 • ciężkiego pozaszpitalnego zapalenia płuc;
 • zakażeń układu moczowego;
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Cetix jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub którykolwiek z grupy antybiotyków beta-laktamowych w wywiadzie.

Cetixu nie należy podawać wcześniakom i noworodkom.

Cefalosporyny należy podawać ostrożnie pacjentom z nadwrażliwością na penicyliny, ponieważ istnieją dowody na częściową alergię krzyżową między penicylinami i cefalosporynami.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna na penicylinę lub którykolwiek z grupy antybiotyków beta-laktamowych

Jeśli po podaniu cefiksymu występują ciężkie reakcje nadwrażliwości lub reakcje anafilaktyczne, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy i zastosować odpowiednie postępowanie ratunkowe.

Niewydolność nerek- Cefiksym należy podawać ostrożnie u pacjentów z klirensem kreatyniny <20 ml/min. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania cefiksymu u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek. Z tego względu nie zaleca się stosowania cefiksymu u pacjentów z tych grup.

Leczenie cefiksymem w zalecanej dawce (400 mg) może istotnie zaburzać prawidłową florę jelita grubego i prowadzić do nadmiernego wzrostu bakterii z rodzaju Clostridium. W badaniach stwierdzono, że główną przyczyną biegunki związanej z antybiotykiem są toksyny wytwarzane przez Clostridium difficile.

Jeśli u pacjentów w trakcie leczenia cefiksymem lub po jego zakończeniu występuje ciężka uporczywa biegunka, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Należy odstawić cefiksym i zastosować odpowiednie leczenie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki o znanym działaniu szkodliwym na nerki:
 • antybiotyki, w tym antybiotyki aminoglikozydowe, kolistynę, polimyksynę i wiomycynę;
 • leki zwiększające objętości moczu wytwarzanego przez organizm (diuretyki), takie jak kwas etakrynowy lub furosemid;
 • nifedypinę, lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca;
 • leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew), takie jak warfaryna u niektórych pacjentów. Cefiksym powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi i może wydłużać czas krzepnięcia krwi;

Zalecana dawka leku Cetix 400 mg

Dorośli- zwykle stosowana dawka u dorosłych to 400 mg (1 tabletka) na dobę jednorazowo lub, w dwóch dawkach podzielonych po 200 mg (pół tabletki) co 12 godzin. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Lek należy przyjmować zawsze o tej samej porze każdego dnia.

U pacjentów z chorobami nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku Cetix. Lekarz zaleci właściwą dawkę w zależności od wyników badań krwi lub moczu, określających czynność nerek. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku Cetix u dzieci i młodzieży z chorobami nerek. Dlatego też nie zaleca się stosowania leku Cetix u tych pacjentów.

Dawki u osób w podeszłym wieku nie wymagają modyfikacji, jeśli czynność nerek jest prawidłowa.

Młodzież w wieku 12 lat i starsza Młodzieży w wieku 12 lat i starszej podaje się tę samą dawkę, co dorosłym.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat Lek w postaci tabletki nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cetix Jeśli pacjent omyłkowo przyjmie większą niż zalecana dawkę leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy zaprzestać przyjmowania leku Cetix i natychmiast udać się do lekarza, jeśli wystąpią podane niżej objawy:

 • wodnista, ciężka biegunka, która może być krwawa;
 • nagłe ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny), takie jak wysypka skórna lub pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech lub zapaść;
 • ciężka choroba skóry z powstawaniem pęcherzy na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych (zespół Stevensa i Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka;
 • ciężkie wykwity skórne, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, zwiększenie liczby krwinek białych zwanych eozynofilami;
 • ból głowy;
 • nudności;
 • wymioty;
 • ból brzucha;
 • zmiany w wynikach badań krwi, które służą do oceny sprawności wątroby;
 • utrata apetytu;
 • wzdęcie (gazy);
 • swędzenie skóry;
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i (lub) innych powierzchni wewnątrz ciała;
 • gorączka;
 • zmiany w wynikach badań krwi, które służą do oceny sprawności nerek;
 • nerwowość i zwiększona aktywność;
 • zaburzenia wątroby, w tym żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówki oka);
 • zapalenie nerek.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 04.01.2024
 • #antybiotyk
 • #cefalosporyny
 • #zakażeniegardła
 • #zakażenieucza
 • #zapaleniepłuc
 • #zawiesinadoustna