Teleporada lekarz

Co to jest teleporada?

Teleporada to konsultacja z lekarzem znajdującym się w innym miejscu niż pacjent. Lekarz powinien znajdować się w gabinecie lub w takim miejscu, w którym osoby postronne nie będą mogły go usłyszeć.

Korzystanie z teleporady jest bardzo proste i wymaga jedynie posiadania telefonu. Wystarczy, że zadzwonisz do recepcji przychodni lub poradni specjalistycznej.

Osoba w recepcji poprosi o podanie specjalności lekarza, z którego usług chcesz skorzystać lub sama wybierze jednego z nich na podstawie przeprowadzonego z Tobą wywiadu, może to być lekarz rodzinny, lekarz ogólny lub inny specjalista.

W wielu przychodnich stosowana jest też rejestracja internetowa, w czasie której pacjent wypełnia formularz medyczny, będący odpowiednikiem wywiadu prowadzonego podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim.

Teleporady zostały prawnie dopuszczone jako jedno ze świadczeń gwarantowanych lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), dlatego też nie ma podstaw, aby zdalny tryb udzielania świadczeń nie był dalej możliwy do realizacji.

Wdrażanie rozwiązań z zakresu e-zdrowia okazało się niezwykle istotne w czasie pandemii, a same teleporady na stałe weszły do zakresu działania podmiotów udzielających świadczeń na poziomie POZ.

Zgodnie z rozporządzeniem wizyta może się odbyć wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, a zatem nie zdalnie:

 • gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,
   w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 •  w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej, 
 • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Lekarz online– lista bezsprzecznych atutów takiego rozwiązania jest bardzo długa, wystarczy zatem wspomnieć najważniejsze, czyli oszczędność czasu, wygodę czy prostotę. Nad stworzeniem listy przypadków, kiedy teleporada lub konsultacja online jest wystarczającą formą kontaktu z lekarzem, pracował w październiku ubiegłego roku Niezależny Zespół Ekspertów „Continue Curatio”.

Do tej grupy przypadków należą:

 • pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe, które obniżają mobilnośćdzięki istnieniu telemedycyny mogą oni regularnie korzystać z konsultacji lekarskich bez wychodzenia z domu.  Oznacza to również, że bez wychodzenia z domu mogą otrzymać e zwolnienie lekarskie lub lekarz może wystawić e receptę na leki , które przyjmują częstokroć od wielu lat. 
 • kobiety korzystające z antykoncepcji hormonalnej lub hormonalnej terapii zastępczej- najczęściej wizyty w tego typu sprawach ograniczają się do podstawowego wywiadu i analizy wcześniej wykonanych badań.  Konsultacje lekarskie online pozwalają oszczędzić czas – nie ma potrzeby oczekiwania na konsultację do placówki medycznej, wizyta stacjonarna nie jest konieczna. 
 • mieszkańcy mniejszych miejscowości oddalonych od ośrodków specjalistycznych- telemedycyna znacznie poprawiła dostępność opieki medycznej, szczególnie, gdy najbliższy gabinet lekarski lub przychodnia są oddalone o wiele kilometrów. 
 • osoby o obniżonej mobilności- w przypadku osób starszych czy osób z niepełnosprawnością ruchową telemedycyna daje możliwość utrzymania kontaktu z lekarzem oraz monitorowanie stanu zdrowia w znacznie bardziej komfortowy sposób. 
 • pacjenci ceniący swój czas- w większości ośrodków medycznych kolejki do specjalisty czy nawet lekarzy pierwszego kontaktu nie pozwalają na szybką diagnostykę. Natomiast konsultacje telemedyczne: umożliwiają kontakt z lekarzem na dogodny termin dla pacjenta, w znacznie krótszym czasie niż w przypadku przychodni stacjonarnej. 
 • zdalna porada jest wystarczająca, gdy mamy do czynienia: z wypisaniem kolejnej recepty kontrolą zaleconej wcześniej terapii skierowaniem na badania omówieniem wyników badań wystawieniem e zwolnienia lekarskiego.

Porada telefoniczna lekarza specjalisty przez formularz jest podobna do wizyty w gabinecie stacjonarnym.

Na początku pacjent odpowiada na pytania zawarte w standaryzowanym formularzu medycznym, dotyczące stanu zdrowia w odniesieniu do konkretnej choroby.

Bardzo istotne jest, aby nie zatajać informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, gdyż od tego zależy skuteczność leczenia, od tego będzie zależeć udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta, należy zawsze do lekarza specjalisty, może on poinformować pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Zanim zacznie się telewizyta lekarz musi zweryfikować tożsamość pacjenta, rozmowa jest poufna. Po przeprowadzeniu wywiadu i możliwych badań lekarz wystawi pacjentowi potrzebne dokumenty, a także zapisze wynik wizyty w EDM czyli Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Po zakończeniu wypełniania formularza odpowiedzi zostaną zweryfikowane przez lekarza, który w razie niejasności skontaktuje się z pacjentem osobiście i oceni jego stan zdrowia podczas wizyty.

W wypadku, gdy wszystkie niejasności zostaną wyjaśnione, lekarz podejmuje decyzję o wystawieniu e recepty. Może również zadysponować, by pacjent – np. przy podejrzeniu poważniejszego schorzenia – wybrał się do placówki na badanie bezpośrednie, a nie teleporadę. Stawia diagnozę i wskazuje, czy potrzebne jest e zwolnienie lekarskie.

Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne szczególnie w wypadku, gdy potrzebujemy e recepty na leki, które stale są przyjmowane.

Teleporady zawsze udziela lekarz, dlatego warto skorzystać z tej metody konsultacji. Wybierz specjalistę, umów konsultację online, wybierając odpowiednią specjalizację lekarską. System teleporad lekarskich udostępnia ich prawie czterdzieści, dlatego niezależnie od rodzaju dolegliwości znajdziesz fachową opiekę medyczną.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 28.07.2023
 • #e-recepta
 • #e-zwolnienie
 • #konsultacja-online
 • #teleporada