Zwolnienie lekarskie – jak uzyskać L4 przez internet?

E-zwolnienie lekarskie (zwane potocznie L4, obecnie wystawiane w formie elektronicznej nosi nazwę e-ZLA) to zaświadczenie urzędowe przesłane drogą elektroniczną do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poświadczające niezdolność pracownika do wykonywania pracy z powodów zdrowotnych. Może je wystawić lekarz dowolnej specjalizacji, po uprzednim zdiagnozowaniu pacjenta i stwierdzeniu, że jego stan zdrowia nie pozwala na obecność w zakładzie pracy.

Tutaj masz możliwość uzyskania zwolnienia online.

L4 usprawiedliwia nieobecność pracownika oraz zwalnia z wykonywania pracy w okresie, który widnieje na dokumencie. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę lub zlecenie, płacącemu składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe i dobrowolne) przysługują w tym czasie świadczenia pieniężne. Możliwe jest przedłużanie zwolnienia.

Zwolnienie lekarskie może otrzymać pacjent podczas konsultacji lekarskiej, która odbywa się stacjonarnie lub zdalnie poprzez telefon lub czat i wideoczat. Konsultacja lekarska online połączona z wystawieniem e-zwolnienia lekarskiego to szybki i wygodny sposób na rzetelną diagnozę bez wychodzenia z domu.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego wynosi 80% średniej z miesięcznych wynagrodzeń uzyskanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

100% wynagrodzenia wypłacane jest natomiast w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje e-zwolnienie z powodu wypadku w drodze do lub z pracy, poddania się badaniom dla dawców lub pobraniu komórek, tkanek i narządów oraz dolegliwości odczuwanych podczas ciąży.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni zwolnienia. Po tym terminie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Pracownikowi przysługują 182 dni zwolnienia w ciągu roku w przypadku choroby lub innych dolegliwości. Jeżeli po tym terminie pracownik nie powrócił do zdrowia to może starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejne 12 miesięcy.

E-zwolnienie otrzymuje się w kilku sytuacjach. Otrzymuje je pracownik, który:

 • z powodu choroby,
 • wypadku, który miał miejsce w drodze do i z pracy,
 • dolegliwości związanych z ciążą,
 • obecności na badaniach dla dawców lub pobrania komórek, tkanek i narządów

nie może wykonywać pracy u swojego pracodawcy.

Gdy pracownik jest czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby może otrzymać zwolnienie lekarskie, które usprawiedliwia jego nieobecność w zakładzie pracy oraz stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia chorobowego, a w okresie późniejszym do zasiłku chorobowego.

Pracownik może otrzymać e-zwolnienie, gdy chory jest również członek rodziny pozostający pod jego opieką. Może to być np. chore dziecko, którym pracownik musi się w tym czasie zaopiekować. Opieka nad członkiem rodziny – chorym lub małoletnim dzieckiem, które na co dzień chodzi do placówki oświatowej, a ta nagle została tymczasowo zamknięta (przypadek lockdownu z powodu pandemii covid-19) są podstawą do ubiegania się o e-zwolnienie.

Jednak nie wszyscy pracownicy mogą otrzymać zwolnienie L4. Zatrudnieni na umowę o pracę i na umowę zlecenie, czyli opłacający składki obowiązkowe i dobrowolne na ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku umowy o dzieło nie ma natomiast możliwości ubiegania się o e-zwolnienie.

Dzieci chorują i to dość często. Statystycznie nawet 8-9 razy w roku. Chore dziecko nie może pójść do przedszkola lub szkoły, musi zostać w domu. Gdy dziadkowie mieszkają zbyt daleko, a Ty pracujesz i nie masz komu zostawić chorujących dzieci pod opieką to przysługuje Ci zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem.

E-zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem obwarowane jest jednak limitem ilości dni w roku wziętych na opiekę. Roczny limit na dziecko do lat 14 wynosi 60 dni, natomiast na osobę powyżej 14 roku życia już tylko 14 dni.

Co ciekawe, gdy nie dasz rady zapewnić opieki zdrowemu dziecku do lat 8, np. w momencie, gdy zamknięte są przedszkola czy szkoły, a musisz pracować to możesz również otrzymać zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji znalazło się wielu rodziców w czasie pandemii covid-19, gdy podczas lockdownu z dnia na dzień zamknięte zostały placówki oświatowe.

Podczas zwolnienia lekarskiego otrzymasz zasiłek opiekuńczy.

Przebieg ciąży i stan zdrowia kobiety ciężarnej jest kwestią indywidualną. Niektóre przyszłe mamy czują się świetnie do samego rozwiązania, inne przez całą ciążę odczuwają przykre dolegliwości i nie są w stanie wykonywać swojej pracy.

Przyszłe mamy zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie i płacące składki na ubezpieczenie chorobowe, gdy lekarz podejmuje decyzję o wystawieniu L4, mogą z niego skorzystać. Pobierają wtedy 100% swojego wynagrodzenia obliczanego na podstawie średniej z ostatniego roku. L4 może być wystawione przez ginekologa, ale także lekarza ogólnego lub innego specjalistę na okres 270 dni.

W 2022 roku pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie oraz opłacający składki i podlegający ubezpieczeniu chorobowemu może otrzymać e-zwolnienie i przebywać na nim łącznie 182 dni w ciągu roku. Jest to jednak obarczone spełnieniem pewnych warunków.

W przypadku umowy o pracę składki na ubezpieczenie chorobowe muszą być płacone regularnie i terminowo przez 30 dni, a u pracowników świadczących pracę opartą o umowę zlecenie przez 90 dni. Dopiero po upływie tych terminów pracownikom przysługuje prawo do wzięcia zwolnienia lekarskiego.

Pracujące na etacie (zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie) kobiety w ciąży oraz chorujący na gruźlicę mogą przebywać na L4 przez 270 dni w roku.

Rodzice, którzy nie mogą świadczyć stosunku pracy (a regularnie opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe) z uwagi na chorujące dziecko mogą otrzymać zwolnienie i zasiłek opiekuńczy.

Jeśli Twoje dziecko jest chore, a nie ma jeszcze ukończonych 14 lat to możesz wziąć e-zwolnienie i dostawać zasiłek na opiekę nad dzieckiem przez maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym. Gdy dziecko ma więcej niż 14 lat to ilość dni zwolnienia opiekuńczego zmniejsza się do 14 dni w roku. Co ważne, możesz łącznie wykorzystać maksymalnie 60 dni w roku na wszystkie zwolnienia z tytułu opieki sprawowanej przy chorym dziecku. Liczba dni jest niezmienna i nieprzekraczalna, nieważne jest natomiast ile masz dzieci pod opieką i w jakim są one wieku.

Zwolnienie opiekuńcze dotyczy także sytuacji, gdy opiekujesz się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, ponieważ przedszkola lub szkoły zostały odgórną decyzją zamknięte.

E-ZLA to inaczej zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Generuje je lekarz, który decyduje o zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego na podstawie wywiadu medycznego przeprowadzonego podczas wizyty stacjonarnej lub teleporady.

Na podstawie stanu zdrowia pacjenta lekarz podejmuje decyzję o długości zwolnienia, informacje o tym automatycznie przesyłane są do pracodawcy oraz do ZUS. Na zwolnieniu lekarskim, obok danych pacjenta (tj. numer PESEL pacjenta oraz adres zamieszkania) oraz danych Twojego pracodawcy (nie musisz już podawać numeru NIP pracodawcy), znajdują się też dwa kody – numeryczny i literowy. To po tych kodach rozpoznaje się chorobę oraz wysokość zasiłku, który należy wypłacić choremu. Nazwę choroby identyfikuje się po kodzie numerycznym, natomiast z kodu literowego wiadomo jak wyliczyć wysokość zasiłku.

Logując się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) możesz sprawdzić swoją historię chorobową, tam też znajdziesz swoje ostatnie zwolnienie chorobowe (e-ZLA) i będziesz mógł sprawdzić ilość dni zwolnienia lekarskiego.

Wystawienie e-zwolnienia jest teraz szybsze i łatwiejsze. To spora oszczędność czasu zarówno dla lekarza rodzinnego lub medyka innej specjalizacji, ale także dla pacjenta. Zwolnienie chorobowe zwalniające ze świadczenia obowiązków zawodowych możesz uzyskać bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić teleporadę i po przeprowadzeniu wywiadu medycznego poprosić lekarza o wystawienie L4. Ostateczną decyzję czy wystawić e-zwolnienie L4 podczas telekonsultacji podejmuje jednak lekarz.

Wygenerowane zwolnienie od razu trafia do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do pracodawcy, pacjent nie musi więc tracić czasu na załatwianie kłopotliwych formalności.

Telemedycyna jest coraz bardziej popularna. Dzięki niej można odbyć konsultacje medyczne z lekarzami dowolnej specjalizacji bez obecności w placówce medycznej. To spore udogodnienie zarówno dla medyków, jak i pacjentów, ponieważ pozwala na wystawienie recepty online, skierowania na badania czy zwolnienia lekarskiego podczas konsultacji przez telefon lub internet.

Chorując możesz prosić o zwolnienie online zwalniające z pełnienia obowiązków zawodowych, wystarczy, że umówisz teleporadę w najwygodniejszy dla Ciebie sposób – do dyspozycji masz telefon, czat lub wideoczat. Lekarz specjalista może wystawić stosowne e-zwolnienie, po zapoznaniu się z Twoją dokumentacją medyczną i ostatnimi wynikami badań oraz po przeprowadzeniu wywiadu medycznego, który nie trwa długo, ale pozwala podjąć odpowiednią decyzję.

Lekarz ogólny, ale także pozostali specjaliści mają prawo wystawić e-zwolnienie podczas konsultacji online. E-zwolenienie online jest tak samo ważne i honorowane jak e-zwolnienia lekarskie otrzymane podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim.

Aby otrzymać e-zwolnienie L4 wystarczy umówić się na konsultacje online – przez telefon lub na wideorozmowę. Lekarzy specjalistów, którzy udzielają teleporad z możliwością wystawienia zwolnienia lekarskiego znajdziesz choćby na platformach telemedycznych, takich jak telemedi.com. Wystarczy wybrać lekarza, następnie określić termin konsultacji online oraz dokonać stosownej opłaty.

Podczas zdalnej konsultacji specjalista przeprowadzi wywiad medyczny – zapyta o stan pacjenta oraz odczuwane dolegliwości czy istniejące choroby przewlekłe. Odpowie na zadane pytania oraz przekaże zalecenia dotyczące profilaktyki. Jeżeli po kilku dniach nie będzie poprawy stanu zdrowia pacjenta doktor zaleci ponowną konsultację. Na e-wizycie istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego – gdy doktor uzna za stosowne pacjent może je otrzymać. E- zwolnienie trafia automatycznie do pracodawcy oraz ZUS-u, a Ty dostajesz informację o wystawionym L4 poprzez SMS i e-maila.

Możesz też złożyć wniosek o L4 online poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na platformie telemedycznej. W formularzu, będącym wywiadem medycznym odpowiesz na pytania dotyczące obecnego stanu zdrowia, opiszesz odczuwane dolegliwości oraz wypiszesz zażywane leki. Odpowiedzi zostaną przesłane do upoważnionego lekarza, z którym następnie odbędziesz konsultacje. Lekarz przeanalizuje stan zdrowia pacjenta oraz opcjonalnie wystawi e-zwolnienie.

E-zwolnienie możesz dostać bez wychodzenia z domu. Wystarczy krótka konsultacja online z lekarzem na platformie telemedycznej będącej podmiotem leczniczym o działalności leczniczej. Nie musisz posiadać profilu zaufanego, Internetowego Konta Pacjenta (IKP), ani nawet pamiętać numeru NIP pracodawcy. Do wystawienia zwolnienia wystarczą podstawowe dane pacjenta oraz Twój numer PESEL.

Porozmawiaj z lekarzem o swoich dolegliwościach, powiedz o przyjmowanych lekach i wykonanych badaniach, o wszystko pytaj bez obaw, a zobaczysz, że na zadawane pytania lekarz odpowiada z empatią i zrozumieniem. Jeżeli potrzebujesz e-zwolnienie związane z opieką nad członkiem rodziny również o tym powiedz.

Jak już wspominaliśmy, zwolnienie możesz otrzymać bez wizyty w gabinecie lekarskim, wystarczy konsultacja online z lekarzem specjalistą lub wypełnienie krótkiego formularza online, który jest wywiadem medycznym kwalifikującym do wystawienia L4. Wypełnienie formularza trwa zazwyczaj dwie minuty, po jego sprawdzeniu lekarz podejmuje decyzję o wystawieniu L4 online. Informację czy Twoja prośba o zwolnienie została pozytywnie rozpatrzona otrzymujesz przez SMS i e-maila. E-zwolnienie trafia od razu do Twojego pracodawcy oraz do ZUS. Cała procedura odbywa się szybko, sprawnie i co najważniejsze, może obyć się bez wychodzenia z łóżka.

W drugiej opcji, czyli po odbyciu krótkiej telefonicznej wizyty, lekarz decyduje czy wypisać e-zwolnienie. Wystawiony dokument również trafia do zakładu pracy i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Konsultacja lekarska (telefoniczna lub w formie wideokonferencji) połączona z wystawieniem e-zwolnienia to koszt około 70 – 100 zł. Natomiast opcja szybsza, czyli wypełnienie formularza będącego jednocześnie krótkim wywiadem medycznym kwalifikującym do przyznania L4 jest nieco tańsze.

E-zwolnienie wystawia lekarz podczas konsultacji online lub w gabinecie. Obecnie zwolnienie ma wyłącznie formę elektroniczną, czyli nawet będąc na wizycie w przychodni nie otrzymasz wydrukowanego L4 do ręki. Zwolnienie zapisze się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Niezależnie więc czy otrzymałeś L4 na wizycie w gabinecie czy podczas konsultacji online, wystawione przez lekarza zwolnienie ma formę elektroniczną i jest w pełni legalne oraz honorowane zarówno przez pracodawcę, jak i ZUS.

Telemedi.com to platforma telemedyczna wpisana do rejestru podmiotów wykonujących usługi lecznicze. Znajdziesz tu lekarzy wielu specjalizacji, którzy dostępni są dla pacjentów siedem dni w tygodniu, nawet w święta.

Podczas teleporady przez telefon lub czat możesz skonsultować wyniki badań, opisać swoje dolegliwości, poprosić o receptę, skierowanie na badania lub e-zwolnienie, a także zapytać choćby o świadczenie rehabilitacyjne. Doświadczeni specjaliści służą pomocą, a wszystko w profesjonalnej i dyskretnej atmosferze.

Umawiając teleporadę z lekarzem specjalistą możesz w domowym zaciszu skonsultować swój stan zdrowia i poprosić o e-zwolnienie. Ostateczna decyzja o jego przyznaniu należy jednak do lekarza.

Długość jednorazowego zwolnienia chorobowego L4 może być różna i ustalana jest indywidualnie przez lekarza. Stan zdrowia niektórych pacjentów jest na tyle dobry, że wystarczy im kilka dni L4, aby dojść do pełni sił i wrócić do pracy. Inni potrzebują więcej czasu na regenerację. Zazwyczaj zwolnienie L4 trwa kilka dni, jednak jest wiele przypadków chorobowych, gdy świadczenie chorobowe może się znacznie wydłużyć.

Jak czytamy w polskim prawie pracy, pracownik z tytułu świadczeń chorobowych może przebywać na zwolnieniu lekarskim łącznie 182 dni w roku. Wyjątkiem są kobiety w ciąży i gruźlicy, którzy mają do dyspozycji 270-dniowe zwolnienie lekarskie.

Nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Nabywają je także osoby zatrudnione na umowę zlecenie pod warunkiem, że dobrowolnie opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe. To pracownik musi zdecydować, czy w razie choroby chce korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego i mieć wypłacane wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Wystarczy przekazać swoją decyzję pracodawcy oraz uzupełnić stosowne dokumenty, aby składkę na ubezpieczenie chorobowe mieć odliczaną od miesięcznej pensji. Po 90 dniach regularnego płacenia takich składek pracownik może skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego z powodu złego stanu zdrowia.

Zazwyczaj lekarz specjalista może wypisać zwolnienie z datą złożenia wniosku, ewentualnie z datą na dzień następny. W dokumencie określa także kiedy zwolnienie ma się zakończyć. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.

Lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz w kilku sytuacjach. Gdy będąc chorym próbowałeś umówić się do lekarza POZ, jednak wizyty stacjonarne miały zbyt odległe terminy. Ale także, gdy przez pierwsze dni choroby leczyłeś się sam w domu, ale Twój stan zdrowia nie poprawił się na tyle, by móc wrócić do pracy.

Jeżeli lekarz badając stan zdrowia pacjenta to potwierdzi może wystawić zwolnienie L4 z datą wsteczną – maksymalnie do 3 dni wstecz. Aby uniknąć dodatkowego stresu podczas choroby umów konsultację online połączoną z wystawieniem L4 – dostosuj się do zaleceń lekarskich i spokojnie kuruj się w domowym zaciszu.

Pracownicy oddający krew lub jej składniki w punkcie krwiodawstwa w dniu jej oddania (w czasie trwania stanu epidemicznego są to 2 dni- dzień oddania krwi i dzień kolejny) mają prawo do zwolnienia od wykonywania pracy. Pracownik ma wypłacane za ten dzień wynagrodzenie liczone tak samo jak za urlop wypoczynkowy.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego stanowi 80% miesięcznych pensji wypłacanych w ostatnich 12 miesiącach. Wyjątkiem są kobiety w ciąży – ciężarne otrzymują 100 % wynagrodzenia wyliczonego na podstawie średniej z ostatnich 12 pensji.

Pracodawcy są zobowiązani do wypłacania wynagrodzenia chorobowego prze pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. Po tym okresie, wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacając zasiłek chorobowy.

Czas zwolnienia lekarskiego powinieneś wykorzystać na dochodzenie do zdrowia. Nie wolno w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej. Czasem na L4 lekarz dopisuje adnotację, że „pacjent może chodzić” lub „musi leżeć”, przestrzeganie tych zaleceń jest szczególnie ważne w razie ewentualnej kontroli.

Pacjent nie może wykorzystywać zwolnienia niezgodnie z jego celem. Nie można na L4 przeprowadzać remontu, pracować w ogródku czy wyjeżdżać na wakacje. Wykorzystywanie L4 w sposób niewłaściwy i niezgodny z przeznaczeniem może skutkować utratą prawa do zasiłku, ale także zerwaniem umowy o pracę i to w trybie dyscyplinarnym.

Chory, gdy lekarz nie widzi przeciwskazań, może podejmować normalne czynności dnia codziennego, łącznie z wyjściem na spacer, po zakupy czy do przychodni. Trzeba jednak pamiętać o zasadniczym celu zwolnienia chorobowego – ma ono dać czas i przestrzeń na dojście do zdrowia i rekonwalescencję.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 12.01.2024
 • #e-ZLA
 • #l4
 • #l4-online
 • #teleporada
 • #zwolnienie
 • #zwolnienie-lekarskie
 • #zwolnienie-przez-internet