Zwolnienie lekarskie wstecz

Zwolnienie lekarskie można wystawić wstecz - bywają bowiem różne sytuacje związane z chorobą Twoją lub dziecka. Znaczącym ułatwieniem jest również fakt, że nie trzeba już zanosić zwolnień lekarskich do pracodawcy - od razu po wystawieniu informacja trafia na jego konto PUE ZUS. Wystawić zwolnienie lekarskie wstecz może lekarz w czasie wizyty w gabinecie, teleporady lub konsultacji online, w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy z powodu choroby. Co przepisy prawa mówią na temat zwolnień lekarskich wstecz?

Tutaj masz możliwość uzyskania zwolnienia online.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa przewiduje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego na 3 dni poprzedzające dzień wizyty u lekarza. Istnieją bowiem różne sytuacje, które utrudniają lub uniemożliwiają natychmiastową wizytę. Aby uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz, należy spełnić następujące warunki:

 • pacjent musi podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 • musi być niezdolny do pracy z powodu objawów choroby;
 • choroba powinna obejmować okres, kiedy pracownik jest ubezpieczony – jej objawy pojawiły się, kiedy już było ubezpieczenie.

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną jest przydatne szczególnie wtedy, kiedy nie masz możliwości skorzystania z konsultacji lekarskiej od razu po wystąpieniu choroby. Jest to przydatne w sezonie jesienno-zimowym, kiedy kolejki w przychodniach wydłużają się i na najbliższą wizytę możesz umówić się dopiero za 2 lub 3 dni. Co robić, jeżeli najbliższy wolny termin do lekarza jest jeszcze bardziej odległy? Skorzystaj z konsultacji lekarskiej online – na e-wizytę umówisz się jeszcze na ten sam dzień, ponieważ nie ogranicza Cię lokalizacja. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieszkaniec Warszawy skorzystał z usług lekarza z Gdańska lub Poznania.

Lekarz może wystawić zwolnienie wstecz również w sytuacji, kiedy to dziecko pracownika zachoruje lub rodzic musi zgłosić się z nim do szpitala. Wystawione zwolnienie lekarskie od razu trafia na konto PUE ZUS pracodawcy. Pamiętaj jednak, aby od razu po zorientowaniu się, że Ty lub Twoje dziecko jesteście na tyle chorzy, że nie możesz pójść do pracy, zawiadomić przełożonego lub dział kadr w Twojej firmie.

Zwolnienie lekarskie wstecz to dobre rozwiązanie w przypadku zaburzeń psychicznych, kiedy chory na sutek zaostrzenia choroby ma ograniczoną zdolność oceny własnego postępowania (np. jest w silnej depresji). Trzy dni wstecz lekarz psychiatra może wystawić zwolnienie, jest to swoisty „bufor” dla osoby chorej, której ciężko jest ogarnąć pewne sprawy.

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem wystawianym przez lekarza, służącym do orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Zasady wystawiania zwolnień lekarskich są dokładnie określone przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U.2015.2013.z dnia 2015.12.02). Okres niezdolności do pracy jest określony przez lekarza. Jeżeli po upłynięciu tej liczby dni chory nadal nie może wrócić do obowiązków zawodowych, lekarz może wystawić zwolnienie ponownie.

Wyżej wymienione rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w paragrafie 4 ust.1 wprowadza zasadę, że okres czasowej niezdolności do pracy jest określony konkretną liczbą dni. Zwolnienie lekarskie nie może trwać dowolnej liczby dni – w końcu musi się zakończyć. Jeżeli stan zdrowia pracownika nadal nie pozwala na powrót do aktywności zawodowej, są przewidziane inne formy prawne.

Zwolnienie lekarskie nie może trwać dłużej niż 182 dni lub 270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy – reguluje to ustawa z 26.06 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Głównym płatnikiem zasiłków tego rodzaju jest ZUS, jednak dopiero od pewnego momentu.

 • Do 33 dni w skali roku za zwolnienie płaci pracodawca, dla osób po 50 roku życia jest to 14 dni;
 • wynagrodzenie chorobowe za czas zwolnienia lekarskiego wypłacane jest również za dni wolne od pracy;
 • wysokość wynagrodzenia chorobowego jest zależna od rodzaju choroby, na jaką zapadł pacjent;
 • od 34 dnia czasowej niezdolności do pracy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy – jego wysokość zależy od przyczyny powstania tej niezdolności;
 • ZUS może wypłacać zasiłek chorobowy przez maksymalnie 182 dni na podstawie zwolnienia lekarskiego, lub 270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy;
 • kiedy po tym okresie niewątpliwie zdolność ubezpieczonego do pracy nadal się nie pojawiła, ale jest szansa, że powróci po rehabilitacji, wtedy ZUS udziela świadczenia rehabilitacyjnego.

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby może być częściowo lub całkowicie płatne. Jak to wygląda w praktyce?

 • 80% wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie z powodu choroby;
 • 100% wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie w ciąży, powstałe na skutek wypadku po pracy, nieobecność pracownika spowodowana oddaniem krwi, tkanek i narządów do przeszczepu.

W przypadku zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem lub osobą bliską dostaniesz świadczenie w wysokości:

 • 80% wynagrodzenia za opiekę nad chorym dzieckiem, mężem, rodzicem, rodzeństwem;
 • 60,80 lub 100% w przypadku urodzenia dziecka lub przyjęcia/przysposobienia na wychowanie innego dziecka.

Co robić, jeżeli nie jesteś zatrudniony na umowę o pracę? Umowa o dzieło nie przewiduje ubezpieczenia społecznego dla pracownika, a niestety wciąż wielu pracodawców stosuje ją w sytuacjach, kiedy powinien obowiązywać normalny stosunek pracy (np. osoba regularnie pracująca w biurze, wykonująca swoje obowiązki w określonych przez pracodawcę dniach i godzinach powinna mieć umowę o pracę lub umowę zlecenie!). W takich sytuacjach nie przysługuje Ci zwolnienie lekarskie, bo nie jesteś ubezpieczony w ZUS. Za dni, kiedy jesteś chory, nie otrzymasz żadnego zasiłku ani wynagrodzenia. Pomimo to, niektórzy pracodawcy wciąż wymagają, aby chory pracownik na umowę o dzieło dostarczał im zaświadczenie lekarskie o chorobie. Lekarz może wystawić „zwolnienie” tego rodzaju, jednak i tak nie otrzymasz za nie wynagrodzenia. Fakt, że nieuczciwy wobec Ciebie pracodawca żąda zaświadczenia lekarskiego że jesteś chory, powinien być sygnałem, że warto poszukać innego, bardziej uczciwego miejsca zatrudnienia.

W tym artkule poruszamy zagadnienia dotyczące:

 • czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz
 • czy można wystawić zwolnienie lekarskie wstecz
 • czy zwolnienie lekarskie można wystawić wstecz
 • czy zwolnienie można wystawić wstecz
 • wsteczne zwolnienie lekarskie
 • czy lekarz może wystawić l4 wstecz
 • czy można wystawić l4 wstecz
 • ile dni wstecz l4
 • do ilu dni wstecz l4
 • l4 do ilu dni wstecz
 • ile lekarz może cofnąć zwolnienie
 • ile wstecz moze lekarz wystawic zwolnienie
 • zwolnienie lekarskie 3 dni wstecz przykład

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 18.09.2023
 • e-zla
 • L4
 • zwolnienie-lekarskie
 • zwolnienie-lekarskie-online
 • zwolnienie-lekarskie-wstecz