Zapalenie wyrostka robaczkowego

kobieta trzyma się za wyrostek

W zapaleniu wyrostka robaczkowego typowym objawem jest ból w prawej części podbrzusza, któremu często towarzyszy utrata apetytu i nudności. Aby zapobiec zagrażającym życiu powikłaniom, takim jak perforacja jelita, w przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego prawie zawsze wykonuje się operację.

Przy podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego w każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem! Jeśli zapalenie wyrostka robaczkowego nie jest w porę leczone, może nastąpić jego pęknięcie i rozlanie zawartości, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia. Błyskawiczny kontakt z lekarzem zapewnia wideokonsultacja ze specjalistą TELEMEDICO, który w rozmowie z pacjentem potwierdzi diagnozę i zaproponuje dalsze kroki postępowania.

 • Objawy: Kłujący lub „ciągnący” ból brzucha – zwykle w prawej części podbrzusza, utrata apetytu, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcia, obłożony język, gorączka, czasem podwyższone tętno i nocne poty.
 • Przyczyny: Zablokowanie wyrostka robaczkowego przez stwardniały kał (kamienie kałowe) lub nieprawidłową jego pozycję (zagięcie), rzadziej przez ciała obce lub robaki jelitowe. Inne choroby zapalne jelit, takie jak zakażenie enterokokami, choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
 • Leczenie: Całkowite usunięcie zmienionego zapalnie wyrostka robaczkowego za pomocą klasycznej operacji lub laparoskopii (wziernikowanie jamy otrzewnej).
 • Możliwe powikłania: Jeśli zapalenie wyrostka robaczkowego nie jest leczone, może dojść do perforacji jelita, a następnie do zagrażającego życiu zapalenia otrzewnej. Paraliż jelit, niedrożność jelit. Zapalenie może rozprzestrzenić się także na inne części jelita. Możliwość powstania przetoki u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
 • Rokowanie: Jeśli zapalenie wyrostka robaczkowego jest szybko leczone, zwykle dochodzi do całkowitego wyleczenia, bez wywoływania trwałych uszkodzeń.

Lekarze dzielą zapalenie wyrostka robaczkowego na dwie główne formy, w zależności od stopnia jego zaawansowania:

 • proste ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, 
 • perforację (przedziurawienie) wyrostka robaczkowego.

W prostym ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego (appendicitis simplex) tkanka jest zmieniona zapalnie, ale nie jest uszkodzona. Wyróżnia się tu dwa etapy choroby.

 • W pierwszym stadium wyrostek jest obrzęknięty i zaczerwieniony, ale nie tworzy się jeszcze w nim ropa. Stan zapalny może ustąpić samoistnie.
 • W drugim stadium wyrostek robaczkowy jest w stanie zapalnym i gromadzi się w nim ropa. W ciągu 24 do 48 godzin może się to przerodzić w perforację wyrostka robaczkowego.

Przy perforacji wyrostka robaczkowego (appendicitis destructiva) zmieniona zapalnie tkanka ulega stopniowemu rozpadowi. Wyrostek robaczkowy może pęknąć (perforacja jelita). W procesie tym do jamy brzusznej przedostaje się treść zapalna (bakterie), która może również spowodować zapalenie otrzewnej.

UWAGA: Zapalenie otrzewnej może zagrażać życiu! Ryzyko tego powikłania wzrasta gwałtownie po około 48 godzinach od momentu wystąpienia zapalenia wyrostka robaczkowego. Jeśli podejrzewasz u siebie zapalenie wyrostka robaczkowego, powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem!

Zapalenie wyrostka robaczkowego: objawy we wczesnym stadium

Na początku zapalenia wyrostka robaczkowego pojawiają się zwykle niespecyficzne dolegliwości, które mogą wskazywać także na inne choroby. Na przykład wielu pacjentów początkowo odczuwa kłujące lub ciągnące bóle w górnej części brzucha lub na wysokości pępka, które początkowo mogą być mylnie interpretowane jako dolegliwości żołądkowe. W ciągu kilku godzin pojawiają się inne objawy.

Zapalenie wyrostka robaczkowego: objawy w fazie ostrej

W fazie ostrej zapalenia wyrostka robaczkowego ból przesuwa się do rejonu prawego podbrzusza i tam stopniowo się nasila. Może też promieniować na lewą stronę podbrzusza lub obejmować całą jamę brzuszną. To, gdzie dokładnie odczuwany jest ból, zależy od umiejscowienia wyrostka robaczkowego, które może być różne u różnych osób. Ponadto wyrostek robaczkowy może zmieniać swoje położenie, na przykład podczas ciąży.

Typowe dla ostrej fazy zapalenia wyrostka robaczkowego jest to, że ból nagle się nasila, zwłaszcza podczas chodzenia. Osoby dotknięte tym schorzeniem nie są w stanie podnieść prawej nogi bez bólu, co sprawia, że podciągają ją sztywno podczas chodzenia (kulejąc). Dlatego, w przypadku podejrzenia zapalenia wyrostka robaczkowego częścią diagnostycznej rutyny medycznej jest sprawdzenie, czy pacjent może skakać bez odczuwania bólu.

Innymi objawami zapalenia wyrostka robaczkowego w fazie ostrej są:

 • gorączka do 39 stopni, rzadko jeszcze wyższa gorączka,
 • utrata apetytu,
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunka lub zaparcia,
 • obłożony język,
 • czasami podwyższone tętno i nocne poty.

Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych

Zapalenie wyrostka robaczkowego często rozwija się inaczej u dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych, co może utrudniać prawidłową diagnostykę.

 • Dzieci zwykle cierpią z powodu bardziej nasilonych objawów niż osoby starsze. Ponadto u młodych pacjentów ból często rozciąga się na całą jamę brzuszną i towarzyszą mu silne mdłości.
 • Z kolei u osób starszych objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, takie jak ból i wymioty, są zwykle mniej intensywne. Gorączka również występuje rzadko.
 • U kobiet w ciąży wyrostek robaczkowy jest przemieszczany, przez rosnący płód, z podbrzusza do prawej górnej i środkowej części brzucha. Ból charakterystyczny dla zapalenia wyrostka robaczkowego pojawia się wtedy w nietypowych miejscach, często nawet na plecach.

Przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego: objawy

Przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego nie jest ograniczone do pewnego okresu, ale powtarza się ciągle. Typowe objawy pojawiają się tylko na krótko w ciągu kilku lat i ustępują po kilku godzinach. Lekarze nazywają to również przewlekłym nawracającym zapaleniem wyrostka robaczkowego.

W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego zwykle wykonuje się operację. Chirurg usuwa uszkodzony wyrostek robaczkowy (appendektomia).

Obecnie zapalenie wyrostka robaczkowego rzadko jest leczone nieoperacyjnie (zachowawczo, poprzez powstrzymanie się od jedzenia, odpoczynek w łóżku, antybiotyki). Nieleczone zapalenie wyrostka może stosunkowo szybko doprowadzić do poważnych powikłań.

Dostępne są dwie metody appendektomii (chirurgicznego usunięcia wyrostka robaczkowego): 

 • klasyczna appendektomia, z dużym cięciem brzusznym (laparotomia), 
 • metoda małoinwazyjna (laparoskopowa). 

Oba zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym i trwają około 20 minut.

Klasyczna appendektomia

W klasycznej, otwartej operacji chirurg otwiera prawe podbrzusze przez nacięcie o długości około pięciu centymetrów (laparotomia). Wycina on zakażony wyrostek robaczkowy, a następnie zaszywa brzegi rany. Ta metoda może pozostawiać bliznę na podbrzuszu.

Appendektomia laparoskopowa

W tym zabiegu wykonuje się trzy bardzo małe nacięcia brzucha. Przez jedno z tych nacięć chirurg wprowadza do jamy brzusznej laparoskop, do którego podłączone jest źródło światła oraz kamera. Kamera przesyła obraz wnętrza jamy brzusznej do monitora, aby chirurg mógł widzieć, co robi. Przez pozostałe dwa nacięcia chirurg wprowadza niezbędne narzędzia. Za ich pomocą usuwa wyrostek robaczkowy, tak jak w klasycznej operacji, a następnie zszywa ranę.

Dla lepszej widoczności jama brzuszna na czas zabiegu wypełniana jest gazem obojętnym (dwutlenkiem węgla).

Metoda laparoskopowa ma kilka zalet, na przykład małe nacięcia na brzuchu zazwyczaj nie pozostawiają widocznych blizn. Ból po operacji laparoskopowej jest zazwyczaj mniejszy niż po operacji na otwartej jamie brzusznej. Ponadto rzadziej dochodzi do zakażenia ran. Nie można jednak zatrzymać krwawienia wewnętrznego tak skutecznie, jak ma to miejsce w przypadku operacji klasycznej. Co więcej, czas operacji jest nieco dłuższy niż w przypadku zabiegu klasycznego.

Metoda laparoskopowa jest szczególnie przydatna we wczesnych stadiach zapalenia wyrostka robaczkowego. Jeśli stan zapalny jest bardziej zaawansowany, lekarze zazwyczaj preferują klasyczną metodę chirurgiczną.

Po operacji

 • Po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego pacjent musi zazwyczaj pozostać w szpitalu jeszcze przez kilka dni. W tym czasie lekarze monitorują pracę jego jelit: sprawdzają, czy jelita szybko wznawiają swoją normalną aktywność. Czasami pacjent otrzymuje infuzje, aby upewnić się, że jego organizm ma zapewnioną odpowiednią ilość składników odżywczych i płynów.
 • Zwykle pacjent może coś wypić już wieczorem po operacji. Nie powinien jednak jeść stałych pokarmów aż do następnego dnia po operacji.
 • Po operacji chodzenie może być początkowo bolesne i przez kilka dni pacjent nie powinien się przemęczać. Zwykle będzie on przebywał na zwolnieniu lekarskim przez dwa do trzech tygodni.
 • Wielu chirurgów do zszycia ściany brzucha używa obecnie szwów rozpuszczalnych. Szwy, które nie rozpuszczą się same, są zwykle usuwane tydzień po operacji. Można to robić także w warunkach ambulatoryjnych.
 • Czasami podczas appendektomii chirurg zakłada dren, czyli cienką rurkę, która odprowadza płyn z rany lub ropę z jamy brzusznej na zewnątrz. Rurka ta jest usuwana kilka dni po operacji.

Możliwe powikłania pooperacyjne

Jak po każdej innej operacji, tak i po appendektomii może wystąpić krwawienie lub infekcja. Ryzyko jest jednak stosunkowo niskie, ponieważ operacja ta jest wykonywana bardzo często i dlatego jest dla wielu chirurgów dobrze opanowanym działaniem rutynowym.

Kilka dni po operacji pod powłoką brzuszną może zbierać się ropa, którą trzeba drenować. Lekarze mówią wtedy o ropniu ściany jamy brzusznej.

Jeśli około tygodnia po operacji pojawi się nagła gorączka i ból w okolicy jelit, może to oznaczać tzw. ropień jamy brzusznej. W tym przypadku ropa zbiera się w najgłębszej części jamy brzusznej. Ropień w jamie brzusznej jest leczony za pomocą kolejnej operacji chirurgicznej.

Rzadkimi, ale poważnymi powikłaniami po usunięciu wyrostka robaczkowego są blizny (zrosty) w jamie brzusznej. Sklejają one narządy jamy brzusznej, takie jak pętle jelitowe, przez co stolec nie może być już swobodnie transportowany. Powikłanie to pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni po operacji. Zwykle konieczna jest wtedy kolejna operacja.

Do zapalenia wyrostka robaczkowego dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy zablokowane zostaje połączenie pomiędzy jelitem ślepym a wyrostkiem robaczkowym. Blokada ta może być spowodowana przez kamienie kałowe (stwardniały kał) lub, rzadziej, przez ciała obce, takie jak pestki wiśni czy melona. W tym przypadku wydzieliny gromadzą się w wyrostku robaczkowym, co pozwala bakteriom jelita grubego namnażać się tam i wywoływać stany zapalne. Także, jeśli wyrostek jest w niekorzystnej pozycji i np. zagina się, mogą się w nim gromadzić wydzieliny powodujące stany zapalne.

Tylko bardzo rzadko za zapalenie wyrostka robaczkowego odpowiedzialne są nowotwory lub pasożyty jelitowe.

Zapalenie wyrostka robaczkowego może również towarzyszyć przewlekłym chorobom zapalnym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Dzieje się tak dlatego, że zapalenie może rozprzestrzeniać się z miejsca pochodzenia (pierwotnego ogniska zapalenia) na wyrostek robaczkowy.

Infekcje bakteryjne są również możliwą przyczyną zapalenia wyrostka robaczkowego. Mogą one dotyczyć różnych części jelita, w tym wyrostka robaczkowego.

Pierwszym krokiem jest zebranie historii choroby pacjenta (anamneza): lekarz prosi pacjenta o szczegółowe opisanie objawów i pyta o wszelkie istniejące choroby lub schorzenia występujące w przeszłości. Możliwe pytania, które może zadać lekarz, to m.in.:

 • Gdzie dokładnie odczuwasz ból brzucha?
 • Czy możesz bardziej szczegółowo opisać rodzaj bólu (kłucie, szczypanie itp.)?
 • Czy masz jakieś inne dolegliwości, takie jak mdłości, wymioty lub brak apetytu?
 • Od jak dawna masz te objawy?
 • Czy masz jakieś wcześniejsze choroby?
 • Czy miałeś kiedyś operację na jamie brzusznej?
 • W przypadku kobiet: Czy jesteś w ciąży?

Badanie fizykalne

Po przeprowadzeniu wywiadu następuje badanie fizykalne: najpierw lekarz bada palpacyjnie podbrzusze w poszukiwaniu punktów spustowych (bolesnych) typowych dla ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

 • Punkt McBurneya: leży na środku linii łączącej pępek z prawym występem kości biodrowej.
 • Punkt Lanza: Znajduje się pomiędzy prawą a środkową trzecią częścią linii łączącej dwa występy kości biodrowych.

Jeśli lekarz lekko naciska na te dwa punkty, zdrowy człowiek nie odczuwa żadnego szczególnego bólu. Natomiast w przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego ucisk wywołuje silny ból, tak że pacjent odruchowo napina ścianę brzucha – jest to prawie pewny znak występowania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Poza tym również inne rodzaje bólu mogą wskazywać na zapalenie wyrostka robaczkowego.

 • Objaw Rovsinga: silny ból, kiedy jelito grube jest z lekkim uciskiem rozciągane w kierunku prawego podbrzusza.
 • Objaw Blumberga: ból powstaje, kiedy lekarz naciska na podbrzusze, a potem nagle puszcza je ponownie.
 • Znak Rosensteina: rozciągający się ból w prawym podbrzuszu, powstający, gdy pacjent leży na lewym boku.
 • Objaw Jaworskiego: silny ból, kiedy pacjent jest proszony o uniesienie prawej nogi.

Ponieważ zapaleniu wyrostka robaczkowego często towarzyszy gorączka, temperaturę zwykle mierzy się pod pachą oraz w odbycie (rektalnie). Różnica tych temperatur jest typowa dla zapalenia wyrostka robaczkowego – temperatura mierzona w odbycie jest o co najmniej jeden stopień wyższa niż temperatura mierzona pod pachą.

Badanie krwi

Jeśli podejrzewa się ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, przeprowadza się badanie krwi. Jeżeli określone wartości badania, takie jak liczba białych krwinek (leukocytów) są podwyższone, może to wskazywać na istnienie stanu zapalnego w organizmie. To samo dotyczy podwyższonego wskaźnika sedymentacji krwinek (ESR) i podwyższonej wartości CRP (białka C-reaktywnego).

Badanie krwi nie wskazuje jednak, gdzie dokładnie w organizmie znajduje się stan zapalny. Na to pytanie udzielić odpowiedzi może tylko badanie fizykalne.

Inne badania

Często trudniej jest zdiagnozować zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych, ponieważ objawy nie zawsze są jednoznaczne. W tym przypadku pomocne może być badanie moczu, które wykluczy choroby nerek i dróg moczowych jako przyczynę objawów.

Przydatne mogą być również procedury obrazowania medycznego, szczególnie jeśli diagnoza jest niejasna: USG pokazuje zapalenie wyrostka robaczkowego jako cień w jego obrazie. W skomplikowanych przypadkach, gdy nie można jednoznacznie przypisać objawów i należy się spodziewać powikłań, wskazana może być tomografia komputerowa.

Choroby ginekologiczne, takie jak zapalenie jajników czy jajowodów, mogą powodować objawy podobne do ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Dlatego u pacjentek z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego wskazane jest przeprowadzenie badania ginekologicznego.

Niemniej jednak wyłącznie laparoskopia może dać ostateczną pewność w przypadku wątpliwej diagnozy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego: wgląd do jamy brzusznej pozwala lekarzowi jednoznacznie stwierdzić, czy zapalenie wyrostka jest obecne, czy nie. Jeśli tak jest, może on usunąć zmienioną zapalnie tkankę podczas zabiegu laparoskopii (appendektomia laparoskopowa).

W zasadzie ostre zapalenie wyrostka robaczkowego może wystąpić w każdym wieku. Najczęściej jednak dotyka młodych ludzi w wieku od 10 do 19 lat. Małe dzieci i osoby starsze są mniej narażone na zapalenie wyrostka robaczkowego. Każdego roku średnio 110 na 100 000 osób zapada na zapalenie wyrostka robaczkowego. Ogólnie rzecz biorąc, około siedmiu procent populacji raz w życiu przechodzi zapalenie wyrostka robaczkowego.

Rokowanie w przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zależy od tego, jak wcześnie zostanie ono rozpoznane i leczone. Jeśli zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy zostanie wcześnie i całkowicie usunięty, rokowania są zazwyczaj dobre – zapalenie wyrostka robaczkowego zwykle goi się bez dodatkowych szkód.

Jeśli jednak zapalenie wyrostka robaczkowego zostanie rozpoznane i będzie leczone zbyt późno, może stać się zagrożeniem dla życia. Rosnące ciśnienie w wyrostku robaczkowym może doprowadzić do perforacji jelita. Tworzy to otwór w ścianie jelita, przez który kał i bakterie przedostają się do jamy brzusznej. Może to prowadzić do zagrażającego życiu zapalenia otrzewnej, które zawsze musi być natychmiast operowane.

Nieleczone zapalenie wyrostka robaczkowego może również rozprzestrzenić się na otaczającą go tkankę jelitową. Zazwyczaj konieczna jest wtedy większa i trudniejsza operacja. Rzadko zapalenie wyrostka robaczkowego może również prowadzić do porażenia jelit lub niedrożności jelit (ileus). U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna mogą również powstawać przetoki. Są to rurkowate połączenia pomiędzy organami, w tym przypadku pomiędzy wyrostkiem robaczkowym a innymi częściami jelita.

Takie powikłania zapalenia wyrostka robaczkowego zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Czy zapalenie wyrostka robaczkowego może ustąpić samoistnie?

Niektóre przypadki zapalenia wyrostka robaczkowego mogą ustąpić bez leczenia, ale jeśli podejrzewasz, że masz problemy z wyrostkiem robaczkowym, rozsądniej jest skonsultować się z lekarzem, niż czekać w nadziei, że problem sam się rozwiąże.

Jakie jest uczucie bólu przy zapaleniu wyrostka robaczkowego?

Najbardziej charakterystycznym objawem zapalenia wyrostka robaczkowego jest nagły, ostry ból, który zaczyna się po prawej stronie podbrzusza. Może też zaczynać się w okolicy pępka, a następnie przesuwać się niżej po prawej stronie. Na początku ból może przypominać skurcz i może się nasilać, kiedy kaszlesz, kichasz lub poruszasz się.

Jak długo może boleć wyrostek robaczkowy, zanim pęknie?

Objawy zapalenia wyrostka robaczkowego mogą utrzymywać się od 36 do 72 godzin przed jego pęknięciem. Objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego rozwijają się szybko od momentu pojawienia się dolegliwości. Wczesne symptomy obejmują ból w okolicy pępka, utratę apetytu, nudności i wymioty oraz niską gorączkę.

Jak wysokie jest ryzyko śmierci przy pęknięciu wyrostka robaczkowego?

Przed wprowadzeniem leczenia chirurgicznego umierało ponad 50% osób z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Dzięki leczeniu chirurgicznemu śmiertelność zmniejszyła się do 15%. Dziś tylko około 1-3% ludzi umiera z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego.

Jakie pokarmy mogą wywołać zapalenie wyrostka robaczkowego?

Istnieją doniesienia o przypadkach zapalenia wyrostka robaczkowego wywołanego przez nasiona warzyw i owoców takich jak: kakao, pomarańcze, melony, jęczmień, owies, figi, winogrona, daktyle, kminek i orzechy.

Co powoduje pęknięcie wyrostka robaczkowego?

Prawdopodobną przyczyną zapalenia wyrostka robaczkowego jest zablokowanie wyściółki wyrostka robaczkowego, które prowadzi do infekcji. Bakterie namnażają się bardzo szybko, powodując, że wyrostek staje się zapalony, spuchnięty i wypełniony ropą. Jeśli stan zapalny nie zostanie szybko wyleczony, może dojść do pęknięcia wyrostka.

Co się stanie, jeśli zapalenie wyrostka robaczkowego nie będzie leczone?

Jeśli zapalenie wyrostka robaczkowego nie jest leczone, może dojść do jego pęknięcia (rozerwania). Jeśli wyrostek pęknie, jego zakażona zawartość wylewa się do jamy brzusznej. Może to spowodować znacznie poważniejsze konsekwencje zdrowotne, znane jako zapalenie otrzewnej, które jest zapaleniem błony wyściełającej ścianę jamy brzusznej i znajdujących się w niej narządów.

Jakie są długoterminowe skutki uboczne usunięcia wyrostka robaczkowego?

Dla większości osób nie ma długoterminowych konsekwencji usunięcia wyrostka robaczkowego. U niektórych osób może jednak wzrosnąć ryzyko wystąpienia przepukliny pachwinowej, zapalenia kikuta wyrostka robaczkowego oraz niedrożności jelit.

Jak odróżnić objawy grypy żołądkowej od objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego?

Ból przy ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego może być na początku niejednoznaczny i mylony z objawem grypy żołądkowej. Z reguły jednak grypa ustępuje po 24 godzinach. W zapaleniu wyrostka robaczkowego ból będzie się nasilał i często będzie powodował unieruchomienie pacjenta, ponieważ ruch może nasilać ból.

Czy usuwanie wyrostka robaczkowego odbywa się w narkozie?

Zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego jest wykonywany po podaniu pacjentowi leków wprowadzających go w głęboki sen (w znieczuleniu ogólnym).

Czy można przeżyć pęknięcie wyrostka robaczkowego?

W przypadku pękniętego wyrostka robaczkowego rokowanie jest poważne. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pęknięcie wyrostka robaczkowego było często śmiertelne. Operacje chirurgiczne i antybiotyki obniżyły śmiertelność niemal do zera, ale nadal konieczne mogą być wielokrotne operacje i długa rekonwalescencja pacjenta z pękniętym wyrostkiem robaczkowym.

Czy ból przy zapaleniu wyrostka robaczkowego jest podobny do bólu występującego przy wzdęciach?

Może to być uczucie bardzo podobne do tych obecnych przy wzdęciach. Jednak w przeciwieństwie do wzdęć, zapalenie wyrostka robaczkowego jest stanem nagłym, wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej.

Czy ból wyrostka robaczkowego może pojawiać się i znikać przez kilka dni?

W ostrych przypadkach zapalenia wyrostka robaczkowego objawy są zazwyczaj silne i pojawiają się nagle. W przypadkach przewlekłych objawy mogą być łagodniejsze i mogą pojawiać się i znikać przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. Stan ten może być prosty lub skomplikowany. W prostych przypadkach zapalenia wyrostka robaczkowego nie występują żadne komplikacje.

Czy zapalenie wyrostka robaczkowego nasila się po jedzeniu?

Ponieważ wyrostek robaczkowy jest częścią układu trawiennego, jedzenie może sprawić, że objawy ulegną nasileniu. Jednak z reguły, ludzie z zapaleniem wyrostka robaczkowego zazwyczaj nie mają apetytu i już nawet sama myśl o jedzeniu sprawia, że czują się gorzej.

 • Wojciech Noszczyk: Chirurgia repetytorium. Warszawa: PZWL, 2009.
 • Wangensteen OH, Bowers WF. Significance of the obstructive factor in the genesis of acute appendicitis. „Arch Surg”. 34.
 • Hollerman, J.; Bernstein, MA; Kottamasu, SR; Sirr, SA (1988). „Acute recurrent appendicitis with appendicolith”. The American Journal of Emergency Medicine. 6.

Przeczytaj także o:

Autor

opracowano przez radę medyczną Telemedi

Zaktualizowano: 15.04.2024
 • poradnik
 • Zapalenie wyrostka robaczkowego