Viregyt k

Viregyt K co to jest?

Viregyt K to dostępny na receptę lek przeciwwirusowy stosowany na zakażenia wirusem grypy typu A. Preparat ma działanie dopaminergiczne, w związku z czym lek stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Substancja czynna leku amantadyna jest stosowana w leczeniu objawów choroby Parkinsona, ponieważ zmniejsza sztywność mięśni, powłóczenie i drżenia oraz pozwala na polepszenie kontroli mięśni przez pacjenta.

Lek ma działanie dopaminergiczne – pozwala zwiększać poziom substancji chemicznych, które odpowiadają ze przenoszenie impulsów w układzie nerwowym. Dotyczy to również przenoszenia impulsów w mózgu. 

Skuteczność amantadyny w chorobie Parkinsona jest prawdopodobnie spowodowana antagonistycznym działaniem leku na receptory glutaminianowe NMDA. Uważa się także, że preparat może mieć właściwości antycholinergiczne.

Udowodniono, że małe stężenia substancji hamują replikację, czyli namnażanie się, tego rodzaju wirusów – zatrzymują replikację wirusa we wczesnym stadium.

Dla reprezentatywnych wirusów ptasiej grypy wykazano również, że lek wpływał na ich replikację w późniejszych etapach. Wnioski z badań nad amantadyną pozwalają przypuszczać, że działa ona także na nowo poznane szczepy wirusa grypy A. To pozwalałoby stosować lek zanim zostanie udostępniona odpowiednia szczepionka.

Substancją czynną preparatu jest amantadyna, czyli pochodna adamantanu, organicznego związku chemicznego z grupy amin. Amantadyna niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie substancji w osoczu uzyskiwane jest po około 3-4 godzinach od doustnego przyjęcia. Amantadyna jest metabolizowana w niewielkim stopniu, a z organizmu jest wydalana głównie z moczem– szybkość tego procesu zależy od pH moczu.

Podstawowym wskazaniem do przyjmowania preparatu jest choroba Parkinsona. Stosuje się również Viregyt K na grypę spowodowaną przez wirus grypy typu A.

U osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 10 roku życia zalecane dawkowanie Viregyt K na grypę wynosi 1 kapsułkę 100 mg dziennie. U młodszych dzieci nie określono odpowiedniej dawki. U seniorów powyżej 65 lat może być konieczne zmniejszenie dawkowania lub stosowanie 100 mg preparatu rzadziej niż codziennie. Leczenie grypy amantadyną należy kontynuować przez 4-5 dni.

Stosując lek w celu zwalczania zakażenia wirusem grypy A istotne jest, by rozpocząć jego stosowanie niezwłocznie po zauważeniu objawów.

Udowodniono, że jeśli pacjent zacznie przyjmowanie amantadyny do 48 godzin od pojawienia się symptomów grypy, to objawy chorobowe utrzymują się o 1-2 dni krócej. Zazwyczaj pojawiająca się reakcja zapalna w oskrzelach również mija szybciej.

Viregyt K w chorobie Parkinsona stosuje się u osób dorosłych. Dawkowanie należy dostosować do przedmiotowych i podmiotowych objawów pacjenta. Przez pierwszy tydzień zaleca się stosować dawkę 100 mg amantadyny na dobę.

Następnie dawkowanie zwiększa się stopniowo do 100 mg 2 razy dziennie. Zwiększanie przyjmowanej ilości leku trzeba przeprowadzać zachowując minimum 1 tydzień przerwy. Maksymalna dawka dobowa Viregyt K to 400 mg.

Trzeba przy tym pamiętać, że dawki dobowe powyżej 200 mg mogą, mimo dodatkowych efektów łagodzenia objawów choroby, powodować również większą toksyczność leku. Niższy klirens kreatyniny wiąże się ze wzrostem stężenia leku we krwi. Takie ryzyko występuje np. u osób starszych, dlatego też seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia, powinni przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę amantadyny.

Leczenie ma charakter długotrwały. Działanie preparatu obserwuje się po kilku dniach. W trakcie leczenia trwającego kilka miesięcy może wystąpić spadek skuteczności amantadyny – aby lek nadal przynosił efekty, należy stopniowo go odstawić na 3-4 tygodnie. Podczas przerwy pacjent powinien kontynuować przyjmowanie innych leków na Parkinsona, a w razie wskazań zaleca się wdrożyć lewodopę w niskich dawkach.

Podczas wprowadzania amantadyny należy kontynuować przyjmowanie stosowanych wcześniej leków przeciwparkinsonowskich. Można stopniowo zmniejszać ich dawki – jeśli pojawią się nasilone skutki uboczne terapii skojarzonej, to proces ich obniżania należy przeprowadzić szybciej. Początkowa faza stosowania Viregyt K powinna trwać 15 dni u osób, które przyjmują lewodopę lub leki przeciwcholinergiczne w dużych dawkach.

Kapsułki należy przyjmować doustnie. Dawkowanie Viregyt K jest ustalane zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i zależy od przyczyny, dla której lek jest stosowany. Nie należy przekraczać zalecanych dawek – nie podniesie to skuteczności działania leku viregyt k.

U części pacjentów zdarza się, że Viregyt K może powodować działania niepożądane. Często takie dolegliwości mają łagodny przebieg i ustępują samoistnie po upływie kilku dni. Jeżeli jednak objawy niepożądane utrzymują się dłużej lub są intensywne, to należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W szczególności należy niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną, wyraźnie zmniejszenie klirensu amantadyny prowadzące do zwiększenia stężenia w osoczu krwi i działań toksycznych:

 • występują drgawki,
 • omdlenia,
 • zawroty głowy.

Bardzo często pacjenci zgłaszali, że lek viregyt K powodował czerwone plamy na skórze (sinica marmurkowata) oraz obrzęk kostek.

bóle głowy, bóle mięśni, utrudnione kontrolowanie ruchów, utrudnione zasypianie, koszmary nocne, nadmiernie pozytywny nastrój, uczucie nerwowości, lęk, depresję, omamy, uczucie zmęczenia, zaburzenia koncentracji uwagi, uczucie kołatania serca, spadek ciśnienie krwi przy wstawaniu z pozycji leżącej mogące prowadzić do omdleń lub zawrotów głowy, utratę apetytu, suchość w jamie ustnej, zaparcia, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, samopoczucie choroby, pocenie się.

Niezbyt często zgłaszano niewyraźne widzenie.

wysypkę, dezorientację; splątanie; zaburzenia psychiczne obejmujące uczucie paranoi, utrudnione poruszanie się, drżenia, złośliwy zespół neuroleptyczny (mogą również pojawiać się sztywność mięśni i uczucie gorąca); biegunkę; spadek ostrości wzroku; pieczenie i zaczerwienienie oczu; uszkodzenie rogówki; obrzęk rogówki, utratę kontroli pęcherza
moczowego (mogą także występować nagłe parcie na pęcherz lub utrudnienia w oddawaniu moczu).

zmian w wynikach badań krwi opisujących funkcjonowanie wątroby, zaburzeń czynności serca powodujących obrzęk kostek i/lub duszności, nadwrażliwości na światło, spadku liczby białych krwinek zwiększającego ryzyko zakażeń.

Z częstością niemożliwą do ustalenia na podstawie dostępnych informacji zgłaszano: dziwne nieodparte zachowania jak niekontrolowany zakupoholizm, silna chęć do ryzykownego hazardu, przejadanie się lub kompulsywne objadanie, nasilenie lub zaburzenie libido oraz nietypowo niską temperaturę ciała <35ºC (dzieci są bardziej narażone na jej występowanie).

U pacjentek w ciąży Viregyt K jest przeciwwskazany. Preparatu nie powinny stosować również kobiety, które starają się o dziecko.

Substancja czynna leku – amantadyna – przenika do pokarmu kobiecego. W okresie karmienia piersią nie należy stosować preparatu, ponieważ odnotowano występowanie skutków ubocznych u dzieci karmionych piersią.

Należy zachować ostrożność przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, u osób z zaburzeniami funkcjonowania nerek trzeba zachować ostrożność podczas leczenia. Dawkowanie amantadyny dostosowuje się wówczas do wysokości klirensu kreatyniny pacjenta.

Lek Viregyt K u niektórych pacjentów musi być stosowany szczególnie ostrożnie. W tej grupie znajdują się osoby:

 • chorujące na podstawowe choroby psychiczne lub ze stanami splątania i omamami,
 • pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby -dawka amantadyny powinna być zmniejszona, można to uzyskać przez zmniejszenie całkowitej dawki dobowej,
 • z chorobami sercowo-naczyniowymi lub po przebyciu takich chorób,
 • z zastoinową niewydolnością serca – amantadyna zawarta w leku może powodować obrzęki obwodowe,
 • z nieleczoną jaskrą z zamkniętym kątem przesączania – amantadyna wykazuje działanie przeciwcholinergiczne,
 • przyjmujące inne środki oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

Viregyt K u dzieci leczonych na grypę spowodowaną przez wirus A także należy stosować ostrożnie, ponieważ istnieje ryzyko hipotermii. Objaw ten występował zwłaszcza u dzieci poniżej < 5 lat.

Leki o działaniu dopaminergicznym, w tym amantadyna, mogą spowodować zaburzenia kontrolowania popędów. Zgłaszano takie działania niepożądane, jak wzrost libido, hiperseksualność, niekontrolowany popęd do hazardu, kompulsywne zakupy lub wydawanie pieniędzy, kompulsywne objadanie się oraz przejadanie się. Pacjentów należy dokładnie obserwować pod kątem takich zaburzeń, a w razie ich pojawienia się zaleca się wziąć pod uwagę zmniejszenie dawki leku lub jego stopniowe odstawienie.

Rzadkim skutkiem ubocznym terapii jest obrzęk rogówki. Należy udać się do okulisty, jeżeli podczas leczenia pojawią się jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, np. spadek ostrości widzenia. Jeżeli specjalista zdiagnozuje obrzęk rogówki, konieczne jest odstawienie leku viregyt K.

Przyczyną braku efektów leczenia lub profilaktyki choroby w warunkach domowych i ośrodkach opieki może być jawne przenoszenie opornych na amantadynę wirusów. Podczas seryjnego pasażowania szczepów wirusów grypy in vitro lub in vivo w obecności amantadyny występuje bowiem oporność na lek.

Odstawienie leku u pacjentów, którzy stosują również neuroleptyk, musi przebiegać stopniowo i ostrożnie. Nagła rezygnacja z terapii amantadyną może u tych osób spowodować wystąpienie lub nasilenie złośliwego zespołu neuroleptycznego lub katatonii powodowanej przez neuroleptyki.

Kapsułki Viregyt K zawierają laktozę. Z tego powodu lek nie jest odpowiedni dla osób, u których występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór laktazy typu Lapp.

Łączenie Viregyt K z niektórymi lekami może mieć negatywne skutki. Zaobserwowano, że substancja czynna amantadyna wykazuje interakcje z:

 • lekami przeciwcholinergicznymi lub lewodopą – takie połączenie może wzmagać działania niepożądane jak omamy, splątanie, koszmary senne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa lub inne atropinopodobne skutki uboczne. Reakcje psychotyczne pojawiały się u osób stosujących amantadynę i lewodopę, a w pojedynczych przypadkach nasilały się u pacjentów przyjmujących amantadynę i leki neuroleptyczne;
 • złożonymi lekami moczopędnymi, jak hydrochlorotiazyd połączony z preparatami moczopędnymi oszczędzającymi potas – może wówczas wystąpić wzrost stężenia amantadyny we krwi i nasilenia jej działań niepożądanych obejmujących omamy, splątanie, ataksję i drgawki kloniczne mięśni.
 • środkami farmaceutycznymi lub substancjami (np. alkoholem), które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Zaleca się dokładną obserwację pacjenta, ponieważ takie skojarzenie może wywołać sumowanie się toksycznego wpływu na OUN.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 15.04.2024
 • #amantadyna
 • #grypa
 • #leczenie
 • #parkinson